Till senaste kommentaren

Kan man lösa in lokalmynt Huddinge?

LOKALMYNT HUDDINGE KOMMUN
150 Kr silverfärgat.
HUDDINGE STATION FRÅN 1860 utgivningsår 1981.

Kan man lösa in denna hos er?


Kommentarer

 • Hej du som undrar.

  Tack för att du frågar, det kan ju vara fler där ute som vill veta.
  Nej kommunen löser inte in minnesmyntet. Däremot kan Riksbanken eventuellt vara behjälpliga.
  Vad Riksbanken säger om inlösen av minnesmynt.

  Med vänlig hälsning
  Huddinge servicecenter
 • Hej,
  riksbanken löser enligt sin hemsida bara in de mynt de själva är utgivare till.

  För huddinge kommun är det kommunen som är utställare av myntet och därmed garant av det nominella värdet - dvs som jag tolkar lagstiftningen det är ni skyldiga att lösa in de mynt ni ger ut till nominellt värde. Stämmer det, och hur går jag tillväga för att lösa in dem?
 • Hej Mikael,

  Jag har tagit hjälp av kommunens jurist som svarar att:
  Enligt 5 kap. 4 § lag (1988:1385) om Sveriges riksbank föreskrivs att sedlar och mynt som är skadade eller förslitna får lösas in av Riksbanken. För sedlar som blivit helt förstörda får riksbanken betala ersättning.Om särskilda skäl finns, får riksbanken lösa in sedlar och mynt som upphört attvara lagliga betalningsmedel.

  Riksbanken får i enlighet med 1 kap. 2 § lag om Sveriges riksbank meddela föreskrifter inom ramen för sitt ansvar för penningpolitiken.Riksbanken får även meddela föreskrifter såvitt avser verksamhet med anknytning till Riksbankens betalningssystem eller kontantförsörjningsuppdrag.
   ___
   
  Enligt 5 § i Riksbankens föreskrifter (RBFS 2017:1) om inlösen av sedlar och mynt framgår att Riksbanken under vissa förutsättningar löser in äkta minnesmynt. Riksbanken löser i enlighet med Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning in äkta minnesmynt och förslitna äkta mynt som inkommer från sådana institut som avses i 2 § samma föreskrifter under de förutsättningar som anges för sedlar enligt ovan i 1 § första stycket. I övrigt löser inte Riksbanken in mynt.

  Jämlikt 1 § i Riksbankens föreskrifter om inlösen av sedlar och mynt framkommer att riksbanken löser in skadade äkta sedlar (även mynt) under förutsättning att Riksbanken bedömer att det inte finns anledning att anta att sedeln härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller sedeln lämnats in av en person som inte är rätt ägare eller företrädare för denne.
  __

  Sammanfattningsvis så löser Riksbanken in så kallade ”minnesmynt” under vissa förutsättningar. Om någon har ett minnesmynt som denne inte längre vill ha kvar, och där Riksbanken nekat inlösen, kan det vara möjligt att lösa in mynten på en bank. Eventuellt sker detta mot en avgift på grund av den logistik som tillkommer för banken. Eftersom de äldre minnesmynten har en låg valör jämfört med silvervärdet så är denna typ av inlösen inte att rekommendera. En god idé kan istället vara att sälja mynten, exempelvis hos en mynthandlare. Kommunen har vidare ingen skyldighet eller möjlighet att lösa in minnesmynt.

  Däremot när det gäller så kallade ”lokalmynt” så är ett sådant tänkt att stödja en viss förening/ort (ex. Huddinge kommun) och detta har även ett betingat värde i handeln (dock inom ett begränsat område och under enbegränsad tid). Det första lokalmyntet utkom i Trelleborg år 1977 och det sista i Höganäs år 2012. Ett lokalmynt ska vid utgivningstillfället ha en bestämd utgivare, utgivningsdag, giltighetstid, samt ett bestämt inlösningsställe. Till skillnad från vanliga mynt ska det stå präglat på ett lokalmynt var inlösen kan ske och sista datum för detta. Om datum för inlösen har passerat finns tyvärr ingen möjlighet att lösa in ett lokalmynt på annat sätt.  

  Med vänlig hälsning
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.