Till senaste kommentaren

Kan vi få slutbevis i efterhand ?

Vi har precis köpt ett hus där det visar sig att den förra ägaren saknar slutbevis. Huset tillsammans med ett garage blev färdigbyggt 2010 och är helt färdigställt men de har aldrig fått något slutbevis från kommunen. Vad innebär det här? Får vi bo där? Går det att fixa i efterhand?

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Tack för din fråga.

  Slutbevis utfärdades enligt gamla plan- och bygglagen. Det visar att en byggnad är klar och att byggnadsnämnden inte har haft något att invända. För bygglovsärenden som har beviljats efter den 2 maj 2011 gäller nya regler där krav på slutbevis har ersatts mot krav på slutbesked. Detta kan vara bra att känna till eftersom att det är lite olika regler som gäller.
   
  Det är inte automatiskt förbjudet att bo i ett hus utan slutbevis, som alltså ska ha fått startbesked innan 2 maj 2011. Slutbeviset visar dock att kommunen har godkänt att huset är klart och att byggherren har uppfyllt sina åtgärder inom kontrollplanen. Har man fått ett slutbevis så betyder det alltså att kommunen inte har funnit några skäl att ingripa. Skulle byggnadsnämnden finna brister vid en ansökan om slutbevis, har de möjlighet att besluta i vilken utsträckning som byggnaden får användas innan bristerna åtgärdats.

  Det går att ansöka om slutbevis i efterhand genom att lämna in de handlingar som har begärts i ärendet. I ert fall råder jag er att ta kontakt med oss så att vi kan hjälpa er att se vilka handlingar just ni behöver skicka in. Eftersom att ert hus byggdes enligt de gamla reglerna så är det alltså inte förbjudet för er att bo där.

  Enligt de nya reglerna så är det ”användningsförbud” på en byggnad som kräver slutbesked innan detta har utfärdats. Man får alltså inte flytta in i ett hus utan slutbesked, om det har fått startbesked efter 2 maj 2011. Vilka handlingar som behöver lämnas in för att få slutbesked framgår i startbeskedet. Börjar man använda en byggnad innan det finns slutbesked kan man få en byggsanktionsavgift.

  Hoppas detta var svar på dina frågor.

  Ha en bra dag!

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Hejsan. Jag är nyfiken på samma sak. Vi har en fastighet där huvudbyggnaden under 1980 talet blev godkänd i flera etapper, dvs när timmerstommen, taket och panel monterats, fick de en försts gidkännande, sedan en andra godkännandenär murstockar rests, sen föll ägaren i ekonnomisk svår sits å kunde inte färdigställa så inget slutbevis erhölls. Vilka byggnadsregler bör vi arbeta efter när vi nj skall färdigställla huset. Det är ett 1750 tals liggtimmerhus- så att färdigställa det enligt nya energikraven skulle drastiskt förstöra dess karaktär och historiska signifikans.
 • Hej Christopher och välkommen till forumet!

  Jag har varit i kontakt med en bygglovshandläggare som säger att det är svårt att ge ett fullvärdigt svar utan att veta mer om den specifika fastigheten och hur besluten kopplade till denna har formulerats.

  I detta fall låter det som att bygglovet har förfallit (bygglov har en giltighetstid och ska verkställas innan denna tar slut). Om byggarbetena inte slutförts behöver ett nytt bygglov sökas. Detta innebär också att det är dagens energikrav som gäller vid byggnation.

  Önskar dig en fin höstdag!

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.