Till senaste kommentaren

Hur fungerar det med förhandsbesked ?

Hej,

Var på drop-in rådgivning kring bygglov och fick rekommenderat att skicka in ett förhandsbesked, men jag kan inte hitta någon information alls på huddinge.se vad som gäller när man ska skicka in det?
Vad behövs för att ni ska kunna ta ställning till förhandsbeskedet, räcker med att rita in på tomtkarta tillsammans med skriftlig beskrivning på vad vi vill bygga? Och slutligen vad kostar det?

Mvh
Mattias

Kommentarer

 • Hej Mattias,

  Tack för dina frågor!

  Hur söker jag ett förhandsbesked?
  Du söker förhandsbesked på samma blankett eller e-tjänst som bygglovsansökan, men kryssar då i alternativet "förhandsbesked" på blanketten eller väljer "Ansök om förhandsbesked i e-tjänsten.

  Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

  Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

  Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked. Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan.

  Vilka handlingar behövs?

  Det kan vara lite olika vilka handlingar som krävs i ett förhandsbesked. Det beror på tomtens läge och utseende.

  Vad som alltid krävs är en tomtkarta med markering av eventuella byggnader samt möjlighet till parkering och förklaring till hur avloppsfrågan ska lösas. Är tomten kuperad kan det krävas att man ritar in en mer detaljerad markplanering och en skiss på hur man ska anpassa byggnader till terrängen.

  Efter en första granskning av bygglovsavdelningen kan det även tillkomma att andra handlingar måste skickas in som till exempel en bullerutredning om vi ser att området är bullerstört.

  Vad kostar ett förhandsbesked?
  Kostnader ser du i Plan- och byggtaxan HKF 2200

  Vi tar även ut avgift vid avslag, avskrivning efter den handläggningstid som läggs ner. 


  Jag önskar dig ett trevligt veckoslut och lycka till med ditt förhandsbesked.

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.