Till senaste kommentaren

Vad kan jag göra om jag störs av hög musik och buller ?

Hej!
Finns det en regler om buller i Huddinge? Vid vilken tidpunkt på natten är det t.ex. förbjudet att spela hög musik? Det är också annat buller från lägenheten ovanför mig om nätterna. Kan jag anmäla till er?

Hälsningar Staffan

Kommentarer

 • Hej Staffan och tack för ditt inlägg.

  Jag har varit i kontakt med miljötillsynsavdelningen och fått följande svar:

  Nej, några kommunspecifika riktvärden finns inte, utan vi tillämpar nationella bestämmelser och vilka bestämmelser som tillämpas beror på hur och var musik spelas samt var man upplever sig störd.

  De riktvärden som finns för buller är nationella och främst gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Dessa är de riktvärden vi använder när vi gör bedömningen om bullret är att anse som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (till exempel i de fall vi får in klagomål). Enligt råden är riktvärdet för musik satt något lägre, eftersom dessa ljud ofta uppfattas lite mer störande. Här vill jag också tillägga att det gäller buller inomhus, så vidutredning av ett klagomål görs bedömningen av ljudnivåerna hemma hos den som klagat.

  Dessa råd (och miljöbalken) tillämpas inte i de fall det rör sig om att någon exempelvis spelar musik utomhus i tid och otid, då kan det istället vara en ordningsfråga och därmed något för polisen att hantera enligt ordningslagen.

  Om det rör sig om att man spelar hög musik i ett flerbostadshus är det en fråga för störningsjour, hyresvärd/bostadsrättsförening och eventuellt polis. Här blir hyreslagen eller bostadsrättslagen (jordabalken) tillämplig för att begränsa störningen, och inte miljöbalken. Ifall man störs av sina grannar ska man i första hand kontakta hyresvärden eller styrelsen i föreningen som i sin tur får utreda störningen och om klagomålet är befogat, alternativt kontakta störningsjour.

  Är det en verksamhet som spelar musik, till exempel en restaurang så ställer vi krav på att verksamhetsutövaren har egenkontroll, i detta ingår att se till att ljud från musikanläggningar inte orsakar störning till omgivningen.

  Hoppas detta var svar på dina frågor och att du nu vet vart du ska vända dig för att få hjälp med störningarna.

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
 • Hej Susanne jag bor i Glömsta Huddinge bilfirann som vi granne känns som om det driver en klubb. Jag är för att man spelar musik på dagarna men inte för hela området. Vad kan vi göra för att de lyssnar inte när man pratar med dom. Mvh Gabi
 • Hej Gabbi och tack för ditt inlägg.

  Vad bra att du talat med vederbörande men som du skriver så har det inte hjälpt er i området. Nu blir nästa steg att du anmäler detta till kommunen. Du gör det via e-tjänsten på vår hemsida.

  Ha en fin kväll!

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
 • Hej! Bor på Sjödalsvägen och här bygger de om vägen precis utanför oss. På vardagarna börjar de kl 07:00 på morgonen och på helgerna kl 08:30. De håller på till kl 17:00. Vi håller på att bli galna! De sågar i sten och det är ett fruktansvärt oljud hela dagarna. Är detta verkligen okej? Vi har alla fönster stängda men det hjälper inte. Det går inte att vistas på balkongen utan öronproppar. Har haft det såhär i över ett år nu. Vad säger regelverket?
 • Hej Knäckta familjen,
  Vi förstår att det är jobbigt att bo vid ett vägbygge som pågått under ett års tid.

  Jag har varit i kontakt med Miljötillsynsavdelningen som säger att i första hand är det bra att vända sig till den som orsakar bullret. Om det är vid en större väg är det Trafikverket som är väghållare och vid mindre vägar är det Huddinge kommun.

  Tillfälliga störningar i form av buller vid ombyggnationer kan inte alltid bedömas som en olägenhet enligt miljöbalken och vi kan då ha svårt att ställa krav på åtgärder. Det finns olika riktlinjer för olika tider samt för vardag och helg. Det finns bra information på Naturvårdverkets hemsida: Buller från byggplatser - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se).

  Om det är så att arbetet pågått konstant i över ett år eller att arbetet bullrar mer än riktvärdena kan det vara skäl att utreda det enskilda fallet. Det ni kan göra i så fall är att lämna in ett klagomål på denna sida: https://service.huddinge.se/MSV

  Hoppas vägbygget snart blir klart och att ni kan njuta på balkongen igen.

  Med vänlig hälsning,


  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.