Till senaste kommentaren

Jag blir störd av hög musik och annat buller

Hej!
Finns det en regler om buller i Huddinge? Vid vilken tidpunkt på natten är det t.ex. förbjudet att spela hög musik? Det är också annat buller från lägenheten ovanför mig om nätterna. Kan jag anmäla till er?

Hälsningar Staffan
Staffan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Staffan och tack för ditt inlägg.

  Jag har varit i kontakt med miljötillsynsavdelningen och fått följande svar:

  Nej, några kommunspecifika riktvärden finns inte, utan vi tillämpar nationella bestämmelser och vilka bestämmelser som tillämpas beror på hur och var musik spelas samt var man upplever sig störd.

  De riktvärden som finns för buller är nationella och främst gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Dessa är de riktvärden vi använder när vi gör bedömningen om bullret är att anse som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (till exempel i de fall vi får in klagomål). Enligt råden är riktvärdet för musik satt något lägre, eftersom dessa ljud ofta uppfattas lite mer störande. Här vill jag också tillägga att det gäller buller inomhus, så vidutredning av ett klagomål görs bedömningen av ljudnivåerna hemma hos den som klagat.

  Dessa råd (och miljöbalken) tillämpas inte i de fall det rör sig om att någon exempelvis spelar musik utomhus i tid och otid, då kan det istället vara en ordningsfråga och därmed något för polisen att hantera enligt ordningslagen.

  Om det rör sig om att man spelar hög musik i ett flerbostadshus är det en fråga för störningsjour, hyresvärd/bostadsrättsförening och eventuellt polis. Här blir hyreslagen eller bostadsrättslagen (jordabalken) tillämplig för att begränsa störningen, och inte miljöbalken. Ifall man störs av sina grannar ska man i första hand kontakta hyresvärden eller styrelsen i föreningen som i sin tur får utreda störningen och om klagomålet är befogat, alternativt kontakta störningsjour.

  Är det en verksamhet som spelar musik, till exempel en restaurang så ställer vi krav på att verksamhetsutövaren har egenkontroll, i detta ingår att se till att ljud från musikanläggningar inte orsakar störning till omgivningen.

  Hoppas detta var svar på dina frågor och att du nu vet vart du ska vända dig för att få hjälp med störningarna.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.