Till senaste kommentaren

Hur ser reglerna ut för matsäck till skolan ?

Hej,
jag undrar kring vad som egentligen gäller för skollunchen. Vid minst 6 gånger denna termin har vi fått veta att vårt barn ska ha med lunch då det ska vara utflykter. Jättekul med utflykt för barnen men jag trodde att skolan skulle stå för mat? Vi är även ombedda att packa ner frukt till barnen varje dag då de inte orkar med skolan annars. Borde inte skolan stå för detta?
För mig handlar det inte om pengar utan om principen, skola ska inte kosta pengar och då borde det vara lika för alla skolor.
Tacksam om ni kan tala om vad som gäller kring mat och frukt i skolan.

Kommentarer

 • Hej Stina och tack för ditt inlägg.

  Huvudregeln är att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri där elever i grundskolan och motsvarande skolformer utan kostnad ska erbjudas skolmåltider.

  I skollagen sägs följande:
  "Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.

  Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter.

  I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat utan kostnad."

  Reglerna som gäller för kostnader förknippade med skolgången är något öppna. Så har man valt att göra eftersom reglerna ska passa alla skolor i landet och därför inte kan vara alltför precisa.

  Vad rektorn på skolan har att förhålla sig till är principen om avgiftsfrihet så som den regleras i skollagen. Detta är lika för alla skolor inom kommunen, där huvudregeln är precis som du själv nämner och som angetts innan att skolan ska vara avgiftsfri.

  Rektorn behöver därför göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev för ett läsårför att säkerställa att inte belopp, som var för sig kan bedömas som obetydliga, tillsammans strider mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola.

  Det är inte huvudmannens bedömning att det är förenligt med bestämmelserna om avgiftsfri skola att varje vecka uppmana elever att medtaga frukt eller smörgås i samband med av skolan anordnad skogspromenad.

  Det finns heller inga specifika summor att hänvisa till. Vad Skolinspektionen i sin tillsyn tidigare bedömt är att kostnader på 300 kronor för en studieresa kan anses utgöra en obetydlig kostnad vid ett enstaka tillfälle.

  Om kostnaden är regelbundet återkommande kan den sammanlagt utgöra mer än en obetydlig kostnad. Det krävs därför att skolan noga överväger när och hur ofta denna möjlighet kan utnyttjas, där frukt som tas med till skolan varje dag inte är att anses som ett enstaka inslag. Bedömningen som då måste göras är i vilket sammanhang eleverna äter frukt. Är det en gemensam aktivitet i skolan eller ej och är det en del av utbildningen? Är det en gemensam aktivitet, exempelvis fruktstund, kan vårdnadshavarna bidra till aktiviteten frivilligt genom att skicka med barnen frukt till skolan.

  För att det ska anses frivilligt att bidra krävs att aktiviteten är öppen för alla elever och på lika villkor oberoende av om vårdnadshavarna bidrar eller ej. Där det inte är godtagbart att skolan erbjuder ett kostnadsfritt alternativ för de elever vars vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter som är en del av utbildningen.

  Kostnader för skolresor och utflykter som överstiger en obetydlig kostnad ska täckas antingen via skolans medel, genom att elever frivilligt samlar in pengar eller att kostnaderna ersättas av vårdnadshavare på frivillig väg.

  Utifrån detta är det därför att i första hand bra att ta kontakt med skolans rektor. I andra hand kan ni vända er till kommunens klagomålshantering.

  Hoppas du finner svar på dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen.

  Med vänlig hälsning

  Huddinge servicecenter
 • Jag påpekade detta till rektorn i vårt barns skola, och hen svarade då att det oftast finns möjlighet till mat på annat sätt, men höll med om att det inte var tydligt.

  Sedan dess framgår det alltid att om man inte kan eller vill ordna med matsäck själv så ska man lämna in en matlåda med namn till köket/läraren dagen innan. Hör efter med er skola om det är möjligt att göra på samma sätt.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.