Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ser det ut med förskola och grundskola i Högmora?

Hej,

Hur ser det ut med förskolan i Högmora, beräknas den fortfarande stå klar under 2020? Vi har över 2km till vår förskola i dagsläget och med tanke på hur många barnfamiljer det är i området och hela tiden flyttar in så hoppas jag verkligen att något snart står klart.
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Sarah,

  Tack för att du frågar oss och jag ber om ursäkt att du fått vänta på svar.
  Företaget har fått bygglov men kommunen har ännu inte fått någon plan om när de avser att börja bygga och när förskolan beräknas stå klar.

  Vi ser framemot att snart kunna besvara frågan och att ni som bor i området får en förskola i närmiljön.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  Har jag förstått det rätt att förskola är i startgroparna att byggas och att grundskola följer tätt efter? Vart i planeringen ligger ni för skolan? När ni räknar upptagningsområde och behovet skola, räknar ni då även med alla befintliga och nyinflyttade barn i Vidja (där tidigare utlovad skola verkar ha försvunnit ut detaljplanerna) då Vidjabarnen idag får åka ända till Trångsund?
 • Hej Sofie och Sarah,

  Nu har jag fått svar från lokalplaneringssektionen. Jag ber om ursäkt för att svaret på era frågor har dröjt.

  Det stämmer att det planeras för en förskola i första hand. Angående grundskola i Högmora pågår det just nu en utredning kring det.

  Planen för den kommunala förskolan är att den ska stå klar 2020. Men det förutsätter att processen inte försenas av eventuella överklaganden eller andra oförutsedda saker så som upptäckter i marken etcetera. Det planeras även för en privat förskola i Mellansjö/Svartvik till 2020.

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Hej,
  Jag undrar hur det går med den nya grundskolan i högmora? Det är svårt att planera bostadsköp när man inte vet när skolan blir klar.
  Mkt av planeringen och bostadsvalen beror på närhet till skola och förskola.
  Finns det hopp? När blir skolorna klara och börjar ta emot elever?


 • Hej Akram,

  Det planeras inte för några skolor i Högmora i nuläget. De elever som bor i Högmora kan söka sig till den fristående Myrängsskolan som är den närmaste skolan, eller till någon av de kommunala skolorna i kommunen. De närmaste kommunala skolorna är Solfagraskolan och Stensängsskolan.

  Här hittar du information om alla grundskolor som finns i Huddinge kommun.

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Hej Anna! Tack för ditt svar på min tidigare fråga. Jag undrar kring utredningen du nämner, tar den höjd för barn både i Svartvik/Högmora OCH Vidja, eller tittar den bara på befolkningsunderlag i områdena separerade?
  Hälsningar
  Sofie
 • Hej Sofie,

  Varje år görs en sammanställning av vilka elevplatser som finns i kommunen. Det vill säga hur många skolor vi har, hur många elever i olika åldrar skolorna kan ta emot och var de ligger i kommunen. Därefter jämförs tillgången på elevplatser mot den förväntade befolkningsökningen för att identifiera var och när vi behöver nya skolor i Huddinge. Planeringen utgår från Huddinge som helhet och bryts sedan ner till sextondelsnivå enligt den nya kommunindelningen. När vi vet hur läget ser ut tar vi fram ett förslag som våra politiker får besluta om.

  Just i Högmora planerades det inledningsvis för en kombinerad förskola och F-3 skola. Men i och med att inflyttningen i området blev så mycket större än beräknat ändrades planen till att bygga en större förskola och låta eleverna som ska gå i skola gå i någon av de närliggande skolorna. Som det ser ut nu är det endast en förskola som är beställd. Vi bedömer inte att det finns yta att bygga en skola på eftersom den behöver både idrottsplan och idrottshall.

  Önskar dig en trevlig valborg!

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Tack igen Anna för ett bra förtydligande! Det innebär att den utredning ni hittills pekat på kommit fram till att det inte blir någon skola alltså. Det var även planer tidigare på att bygga skola i Vidjas etapp 3 men dessa planer har bara försvunnit ut ur kommunikationen. Eftersom det finns en stor yta att bygga på i etapp 3 Vidja vid det som idag är brandförsvarets anläggning undrar jag om planerna på detta nu återupptas och då gynnar även svartvik/högmorabarnen?
 • Hej Sofie och tack för ditt inlägg,

  Som vi tidigare skrivit har kommunen inga konkreta planer på
  nya grundskolor i vare sig Högmora eller Vidja i nuläget. Vi följer
  befolkningsprognoserna och gör vårt bästa för att hitta lämpliga platser och
  tidpunkter för nya skolor och förskolor i Huddinge framöver.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Har ni fått någon uppdatering gällande förskola och eventuell byggstart? Ska den vara klar till 2020 så bör ju byggandet påbörjas relativt snart - vi har över 3,5 km till vår förskola och som det ser ut just nu bygger ni även om trottoaren och har inte ordnat så man kan gå vid sidan om vägen på något sätt, jag måste alltså springa på bilvägen med barnvagnen fram och tillbaka 4 gånger om dagen för att ta mig till och från förskolan, helt otroligt dålig planering...
  Sara
 • Hej Sara och välkommen till forumet.

  Jag hör och förstår att du har en jobbig situation då du lämnar och hämtar ditt barn.

  Som det ser ut nu har det blivit förseningar på grund av upptäckter som gjorts i marken. Byggstart planeras till april, år 2020 och förskolan beräknas stå klar till år 2021 och det är de uppgifter vi har att gå på idag.

  Jag önskar att du tar dig tid att rapportera problematiken med trottoaren och framkomligheten för fotgängare till trafik@huddinge.se för det låter som det missats något.

  Önskar dig en trevlig sommar.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Det känns som ett väldigt märkligt sammanträffande att det i en tidigare kommentar från er sida står att förskolans byggande förutsätts av att det inte sker några oförutsedda saker som upptäckter i marken - och så är det just det som händer? Och vi bor ca 50 meter från den tilltänkta förskolan så om det här nu stämmer kanske vi borde vara oroliga för vår mark också?

  Vad är det som har hittats i marken egentligen?

  Vänligen,
  Sarah
  Sarah
 • Hej Sarah,

  Tack för ditt inlägg!

  Projektledaren på Husf (Huddinge Samhällsfastigheter) svarar följande:

  "Eftersom förskoletomten ligger i en lågpunkt så gäller problemet omhändertagande av dagvatten vid extrema regn."

  Ha en fortsatt trevlig dag!
  Vänligen,
  Essan Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.