Hur fungerar de nya avfallsreglerna?

Första januari i år började ett antal nya regler för avfallshantering att gälla, men vad innebär det egentligen? Vi har fått en del frågor om det här och här har vi sammanställt svaret på det vanligast återkommande!

Vad gäller för matavfallskvarnar nu? 🗑️

En sak som blev annorlunda i och med de nya avfallsreglerna är att man nu måste se till att ha ett separat uppsamligskärl till sin matavfallskvarn i stället för att det går ut i avloppsledningsnätet. Detta beror på att avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppsledningsnätet uppfyller varken kraven på utsortering eller separat insamling. Om du väljer att fortsätta använda din matavfallskvarn med en separat tank eller avskiljare måste du också ordna med upphämtning av matavfall.


Hur fungerar det med bioavfall? ♻️

Från och med första januari i år blev det obligatoriskt att sortera ut bioavfall från annat avfall. Det innebär alltså att man inte längre får slänga paket med mat i, utan i stället måste separera dem innan man slänger dem.

Om du däremot komposterar hemma kan man få dispens från det här kravet givet att du har en anmäld kompost på din tomt.


Vilka ska jag kontakta om jag har frågor om avfallshanteringen? 📞

Om du har frågor om vilka regler som gäller och hur saker och ting fungerar är ni mer än välkomna att kontakta oss på Servicecenter. Oss når du på 08 535 300 00 mellan 8-17 måndag-tisdag och 8-15 på fredagar. Om du däremot har frågor om avgifter, uteblivna hämtningar eller annat rent praktiskt kan du vända dig till SRVs kundtjänst.
Huddinge servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.