Till senaste kommentaren

Hastighetsmätningen utanför Höjdens förskola på Gamla Södertäljevägen

Hej!
För en tid sedan frågade jag här på forumet om ni fått reda på resultatet av den hastighetsmätning som utfördes på Gamla Södertäljevägen i backen vid Höjdens förskola (tidsreglerad 30-sträcka) i Segeltorp. Då hade resultatet inte kommit. Eftersom ett barn för några veckor sedan blev påkört utanför förskolan så undrar jag igen när resultatet kommer att offentliggöras och om det kommer leda till några hastighetsdämpande åtgärder från kommunens sida.

Kommentarer

 • Hej Lasse och tack för att du kontaktar oss igen!

  Resultatet av hastighetsmätningarna för Gamla Södertäljevägen har inkommit. Resultaten visar att hastigheterna låg över det riktvärde som finns framtaget gällande hastigheter. Utifrån detta så planerar Huddinge kommun för att bygga två nya busskuddar uppe vid övergångsstället korsning Gamla Södertäljevägen/Tallåsvägen.

  Planen är att det kommer utföras under år 2021. Vänligen notera att detta svar inte ska ses som en garanti för att det kommer utföras då åtgärder ibland kan behöva prioriteras utifrån budget.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Tack för svar!

  Då håller vi tummarna för att de tänkta åtgärderna genomförs så snabbt som möjligt.

  Därtill tror jag att det skulle vara bra om sträckan utanför förskolan inte är tidsreglerad, dvs. låt det vara 30 km/h hela tiden. 30-sträckorna utanför förskolor i Fruängen och Älvsjö (som ligger på vägar där det annars är 50 km/h) är permanenta. Det är oklart varför Huddinge kommun valt ett annat upplägg än Stockholms stad.
  Lasse
 • Hej Lasse,

  Huddinge har valt att tidsbegränsa sänkningen till 30 km/tim utanför skolor så att det gäller under tider när flest barn kan finnas vid vägen. Kommunen har haft detta upplägg en längre tid och bedömer att det ger bättre förståelse och efterlevnad än att sänka hastigheten dygnet runt.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej igen,
  Oklart vad denna bedömning vilar på för underlag. Alldeles oavsett är grundproblemet att alldeles för många struntar i hastighetsbegränsningen.

  Byggandet av busskuddar vid övergångsstället vid korsningen G:a Södertäljevägen/Tallåsvägen är dock utmärkt. Det bör dock kompletteras med en busskudde vid övergångsstället vid G:a Södertäljevägen/Jakobslundsvägen.

  Det finns en busskudde i körfältet med riktning mot Segeltorps centrum (dvs. korsningen G:a Södertäljev./Mälarvägen) men av någon outgrundlig anledning finns det ingen i riktning mot Förskolan Höjden/Fruängen. Det fanns en där förut men i samband med bygget av den nya gång-/cykelbanan så togs den bort och återställdes aldrig.
  Lasse
 • Hej igen Lasse,

  Jag hörde av mig till trafikavdelningen och fick följande svar:
  Övergångsstället har flyttats till timglashållplatsen närmare Segeltorps centrum.
  Timglashållplatsen är sedan en trafiksäkerhetsåtgärd som innebär att trafikanten ska invänta mötande fordon vilket håller hastigheten nere i korsningen och således innebär att denne har god uppsikt mot övergångsstället som medborgaren syftar på.

  Huddinge kommun anlägger i regel inte farthinder i timglashållplatser om det inte finns särskilda skäl för det.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  Trafikavdelningen verkar inte ha tillräcklig lokalkännedom. Övergångsstället vid Jakobslundsvägen har _inte_ flyttats, det är kvar (se bifogad bild som är tagen vid utfarten från Jakobslundsvägen). Övergångsstället vid timglasbusshållplatsen är ett _annat_ övergångsställe som tillkom i samband med bygget av cykelbanan och det är givetvis inte där det behövs något farthinder.

  Som framgår av bilden av det aktuella övergångsstället vid Jakobslundsvägens utfart mot G:a Södertäljevägen så finns det en busskudde i riktning mot Segeltorps C men inte i riktning mot förskolan/Fruängen. Eftersom det handlar om ett annat övergångsställe är det alltjämt oklart varför det inte finns busskuddar i båda riktningarna, inte minst med tanke på att folk kör för fort i _båda_ riktningarna utanför förskolan. Så snälla - bygg (återställ) en busskudde i riktning mot förskolan (som ligger på höger sida ca 50 meter från där bilden har tagits).Mvh,

  Lasse
 • Hej Lasse,

  Tack för din synpunkt och för din bild.


  Övergångsstället som vi syftade på har faktiskt flyttats till timglashållplatsen och det var vid detta övergångsställe som farthindret låg. Detta och att det var två övergångsställen kan man se på bilden nedan.


  Det är ovanligt att placera farthindret innan övergångsstället eftersom det då hamnar mitt i korsningen. I förra svaret förklarade vi hur timglashållplatsen samverkar med övergångsstället som hastighetsdämpande.

  Om du vill att det skapas ett ärende i frågan är du välkommen att mejla synpunkterna till trafik@huddinge.se

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.