Till senaste kommentaren

Varför är hastighetsbegränsningen på gamla Nynäsvägen i Länna och Vårby allé?

Hur kommer det sig att man har ändrat på hastighetsbegränsningen på Gamla Nynäsvägen i Länna ?
Att man anpassat hastigheten förbi Engelska skolan är förståligt men varför resten av sträckan ?

Kommentarer

 • Hej Stig,
  Välkommen till vårt frågeforum!

  Det är riktigt att vi har ändrat hastighetsbegränsningen på Gamla Nynäsvägen och också anpassat hastigheten förbi den nya Engelska skolan. Kommunen har sett över hastighetsgränser på några gator som är en del av vårt arbete för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för alla trafikanter, framförallt de oskyddade trafikanterna. Denna sträcka är just ett av de insatsområden i Huddinges trafiksäkerhetsplan  ”Hastighet på det kommunala vägnätet”.

  Eftersom detta är en högaktuell fråga och även gäller ett område i Vårby publicerar jag all information här.

  Nya hastighetsgränser på Gamla Nynäsvägen och Vårby allé kommer att införas.
  Gamla Nynäsvägen
  Sänka hastigheten från 60 km/tim till 40 km/tim mellan Österleden och Lissmavägen, med en sänkning till 30 km/tim mellan Vallmyravägen och ca 100m norr om Lunnarevägen (vid den nya skolan) under vardagar klockan 07 – 20.
  Motivering:
  Gatan upplevs som bred och trygg att köra ”fort” på i dagsläget. Det finns ett antal hastighetsdämpande åtgärder såsom avsmalnade övergångställe och timglasbusshållplats på gatan. Internationella Engelska Skolan Länna (med 600 elever) ska börja sin verksamhet efter sommar 2018. Utbyggnaden av gator, VA-ledningar och villorna är snart klara. Utbyggnad av bostäder och skolan kommer att medföra att flera trafikanter kommer att vistas Gamla Nynäsvägen.

  Vårby allé
  Sänka hastigheten från 60 km/tim till 40 km/tim.
  Motivering:
  Dagens hastighetsgräns är för hög. Det finns ett antal hastighetsdämpande åtgärder såsom avsmalnade övergångställe. Kommunen utvecklar Vårby Strandpark till en mångfunktionell park för alla åldrar. En ny stadsdel Vårby Udde med bostäder och offentlig och kommersiell service kommer att utvecklas. Detta innebär att flera trafikanter kommer att använda Vårby allé i framtiden och det är därför viktigt att hastighetsgränsen är anpassad till rätt användningen.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Tack för snabbt svar !
  Däremot tycker jag att det är ett dåligt underbyggt svar (eller snarare anledningen).
  Har ni gjort trafikmätningar som bas för era antaganden ?

  Genom att dra ner hastigheten till 40 km/h på den "breda stora vägen" som har bred och fin cykelväg och gångbana vid sidan gör man i praktiken:
  1. Ökar sannolikheten till att bilar köra snabbare än vad man skyltat eftersom att det... just det... är en bred och fin väg med tydligt separerad gång och cykelbana. 
  2. Minskar respekten för hastighetsbegränsningar av ovan nämnd anledning
  3. I och med att hastighetsbegränsningen är 30 km/h i bostadsområdena intill, vill jag påstå, ökar man risken till att bilisterna INTE minskar hastigheten då det i praktiken redan är samma (som inte kommer att följas) hastighetsbegränsning på Gamla Nynäsvägen (sittande i bil är skillnaden mellan 40 och 30 km/h marginell).
  Så till mina frågor:
  • Är ändringen genomförd pga underliggande fakta såsom:
   • hastighetsbegränsningen satt utifrån mätningar som påvisat problem ?
   • ökning i antalet incidenter ?
  Motiveringen att vägen känns som "stor" är ju inte åtgärdat genom nya hastighetsskyltar.

  Jag ser det naturligt att man har kvar hastighetsbegränsningen vid Engelska skolan men är mycket skeptisk till de andra delarna.


 • Hej igen Stig och tack för dina följdfrågor!

  Vi har fått svar från en av kommunens trafikingenjörer som skriver att:

  Du har en poäng i att eftersom det finns en separerad gång- och cykelbana kan hastighetsgränsen vara 60 kilometer per timme. Men om man studerar sträckan närmare ser man att det finns två övergångsställen som ligger 300 meter från varandra inom ett kort avstånd av 700 meter (mellan cirkulationsplatser vid Lissmavägen och Vallmyravägen). Det bör inte förekomma obevakade övergångsställen på gator där hastighetsgränsen är över 40 kilometer per timme, vilket betyder att hastighetsgränsen innan och efter övergångsställena behöver sänkas till 40 kilometer per timme om gatan hade 60 kilometer per timme som hastighetsgräns.

  Om kommunen behållit den tidigare hastighetsgränsen 60 kilometer per timme skulle hastighetsgränserna skiftat mellan 60 kilometer per timme och 40 kilometer per timme flera gånger inom en 700 meter lång gata. Detta ger upphov till förvirring och osäkerhet, något vi vill ta bort från Huddinges gator
  .

  Hoppas att förklaringen förtydligar motiveringen till beslutet att ändra hastighetsbegränsningen.

  Önskar dig en fin vecka!

  Med vänliga hälsningar,
  Huddinge servicecenter
 • Ang sänkning av hastigheten på Gamla Nynäsvägen.
  Tidigare var det 50km på denna sträcka som sedan höjdes till 60km och nu till 40km?? Varför inte sänka till 50km igen?? Just nu finns det ju knappast någon som följer skyltarna. INTE ens bussarna som åker denna sträcka kör i 40km de ligger som vanligt i 50-60km, endast vid skolan som de kör ca 30km. Tycker nog att det borde sättas upp fler hastighetskyltar som visar 40km., och kanske informera polisen att det är ny hastighetsbegränsning. Bor precis vid vägen och det är INTE många som följer den nya hastigheten  ….
 • Hej Marie,
  Precis min poäng... först rustar man upp vägen till högre standard och höjer därmed hastighetsbegränsningen och sen... sänker man den till det närmaste samma nivå som inne i bostadsområdet.
  Vill staten blir rik så är det bara att parkera en polisbil där och håva in hastighetsböter.
  Sedan tycker jag att man faktiskt borde ha ett trafikljus vid skolan
 • Hej Marie och Stig,
  Tack för era synpunkter och kommentarer.

  Jag har vidarebefordrat allt det ni skrivit till trafikavdelningen och förutom motiveringarna i texterna ovan tillägger trafikingejören:
  "I samband med att riksdag och regering den 2 maj 2008 beslutade om att införa hastighetsgränser med 10-steg mellan 30 kilometer per timme (km/tim) och 120 km/tim har Huddinge tagit fram en hastighetsplan. I planen ska det ske en övergång till ett system med jämna 20-steg, där hastighetsgränserna 50 km/tim och 70 km/tim ersätts med antingen 40 km/tim eller 60 km/tim. Detta är orsaken till varför kommunen då beslutat att hastighetsgränsen på Gamla Nynäsvägen höjas till 60 km/tim istället för 50 km/tim.

  Ändringen av hastighetsbegränsningen gjordes efter samråd med polisen. Om du tycker att det är dålig hastighetsefterlevnad kan du kontakta polisen som kan utföra hastighetskontroller på Gamla Nynäsvägen så att folk blir uppmanade till att hålla den skyltade hastigheten.

  Om duhar flera synpunkter eller önskemål kan du skicka dem till trafik@huddinge.se.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.