Vanliga frågor och svar om inkomstkontrollen?!


✅ Ingen ska betala för mycket eller för lite för en plats i förskola eller fritids i Huddinge. Därför gör vi varje år en kontroll av hushållens inkomst. 

Inkomstkontrollen för 2021 är klar och de hushåll som har betalat för lite eller för mycket har fått en faktura hemskickad. På fakturan står det om du har betalat för lite och behöver betala mer eller om du ska få tillbaka pengar för att du har betalat för mycket i avgift.


➕ Jag har betalat alla räkningar för förskola och fritids. Varför har jag ändå fått en faktura?

Svar: Det är viktigt att du lämnar in aktuella uppgifter om inkomst per månad före skatt och att du uppdaterar uppgifterna varje gång inkomsten ändras. Om du inte gör det riskerar du att få betala i efterhand eftersom vi varje år gör en kontroll av inkomsten två år tillbaka i tiden.

Vi gör alltid inkomstkontrollen bakåt i tiden eftersom det tar tid att få uppgifterna från Skatteverket och sedan jämföra dessa med den inkomst du själv lagt in i vårt system. På fakturan kan du se vilka månader hushållet har betalat för mycket eller för lite genom att det står inkomstkorrigering i textrutan.


➕ Varför står det ett minustecken framför beloppet på fakturan?

Svar: När det står ett ➖ minustecken framför ett belopp på fakturan betyder det att du betalat för mycket för just den månaden. Om det står Er tillgodo och ett minus framför beloppet betyder det att du har betalat för mycket. Det innebär att du kommer att få tillbaka pengar eftersom du har betalat mer än du behövde betala under 2021.

Här ser du ett exempel på hur det ser ut när du ska få pengar tillbaka från kommunen 👇


👉    


Står det inget minustecken framför beloppet betyder det att du betalat för lite pengar för den månaden jämfört med den inkomst du lagt in i vårt system. Om du har betalat för lite kommer det stå Belopp att betala nere i hörnet.


➕ Det står att jag har betalat för mycket. När får jag tillbaka pengarna?

Svar: Om du har betalat in för mycket får du en utbetalning från kommunen senast den 31 december i år. Ifall du har skulder till kommunen dras de först av från den summa du ska få tillbaka. När du har registrerat ditt konto hos kommunen kommer pengarna sättas in direkt på kontot, annars får du hem en utbetalningsavi som du kan lösa ut.

Registrera konto för att få pengar tillbaka

➕ På fakturan står det att jag ska betala in pengar. Kan jag dela upp betalningen?

Svar: Det går bra att delbetala fakturan fram till den 31 oktober 2023. Du kan göra flera inbetalningar på samma faktura genom att använda samma OCR-nummer varje gång.

➕ På fakturan står det att jag ska betala in pengar. Hur vet jag att det stämmer?

Svar: Fakturan bygger på de inkomstuppgifter du själv lämnat in till oss under 2021. Vi har ingen möjlighet att direkt kolla att avgiften stämmer med den verkliga inkomsten utan det kan vi göra först två år senare när vi får dina inkomstuppgifter från Skatteverket.

Vi delar sedan din årsinkomst på tolv månader för att få fram om du har betalat för mycket eller för lite i avgift. Du kan själv kontrollera vilken inkomst du hade under 2021 genom att kontakta Skatteverket eller logga in på mina sidor på Skatteverket.


➕ Vad räknas som inkomst?

Svar: Den avgift du ska betala varje månad grundar sig på vad du har meddelat att ditt hushåll har för månadsinkomst i snitt under året innan skatt. Du räknar ut din genomsnittliga månadsinkomst genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster du har under året och dela inkomsten med tolv. Med hushåll menar vi makar, sammanboende eller ensamstående.

Exempel på inkomster som avgiften baseras på är:
 • lön eller inkomst från eget företag
 • föräldrapenning, sjukpenning och sjukersättning
 • arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • pension (utom barnpension)
 • vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • vårdbidrag för handikappade barn (den skattepliktiga delen).
Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande är:
 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd.
   
Här kan du räkna ut vad du ska betala med hjälp av kommunens räkneverktyg

 ➕ Vad gör jag om jag inte kan betala fakturan?

Svar:
Du har möjlighet att delbetala fakturan fram till den 31 oktober 2023. Om du inte har möjlighet att betala kommer din faktura efter en påminnelse med avgift att gå vidare till inkasso. När en faktura går vidare till inkassobolaget tillkommer en avgift på 180 kronor och du kan sedan kontakta inkassobolaget direkt om du behöver göra upp en avbetalningsplan.

➕ Vad gör jag om fakturan inte stämmer?

Om du tycker att kommunens beslut är fel kan du meddela oss skriftligt och bestrida fakturan genom att beskriva varför du tycker att fakturan är fel. Skicka i så fall uppgifterna med e-post till inkomstkontroll@huddinge.se eller med vanlig post till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inkomstkontrollen
141 85 Huddinge

➕ Hur ofta behöver jag uppdatera min inkomst ?

Svar: Du behöver gå in och uppdatera hushållets inkomst en gång varje gång och när din inkomst ändras på grund av exempelvis nytt jobb, timanställning eller föräldraledighet. Om du inte har BankID går det bra att ändra inkomstuppgiften genom att lämna in en blankett.

Förskola 👉 Ändra inkomst i e-tjänsten 
Ändra inkomst - blankett

Fritids/skolbarnomsorg 👉 Ändra inkomst i e-tjänsten  
Ändra inkomst - blankett


❓ Om du har fler frågor om inkomstkontrollen eller din faktura är du välkommen att kontakta oss på Servicecenter på telefon 08-535 300 00 eller via mejl till servicecenter@huddinge.se 

❗ Här på vår webbplats kan du hitta mer information om avgifter för barnomsorg och avgifter för skolbarnomsorg/fritids. 

Huddinge servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.