Till senaste kommentaren

Kan vi flytta infarten till fastigheten ?

Hej!
Vilka regler gäller om man vill flytta infarten till sin fastighet? Behövs något tillstånd,bygglov eller liknande? Är de någon kostnad?

Kommentarer

 • Hej Christina,

  Tack för din fråga på Huddinge kommuns frågeforum!

  Detta är en fråga för Trafik- och landskapssektionen som då för en analys av varje enskilt fall, för att beakta olika trafiksäkerhetsfrågor.
  Enligt väglagen (39 §) så måste alltid tillstånd för ny eller ändrad utfart ges från aktuell väghållare, i detta fall kommunen. Om ni önskar göra en ny utfart eller ändra en befintlig så är det du som privatperson som får stå för de kostnader utfarten för med sig.

  För mer info kan du antingen mejla trafik@huddinge.se alternativt ringa till oss på Huddinge Servicecenter (telefonnummer 08-535 30000) så kan vi sätta dig i kontakt med en trafikingenjör.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.