Till senaste kommentaren

Kan jag fälla träd, ek och sly på min tomt ?

Hej,

Jag vill fälla ett träd på min tomt och ett på grannfastigheten. Grannen och jag är överens. Får jag det?

Kommentarer

 • Hej Petter,

  Vad bra att du frågar oss om detta. Oftast behövs inget tillstånd för att fälla träd på egen tomtmark men det finns dock undantag.

  • Är det inom detaljplanelagt område ska man kontrollera vad   detaljplanen säger. I detaljplanen kan det finnas generella bestämmelser som anger att trädfällning kräver marklov.
  • Det finns också ett tiotal naturminnesmärkta träd varav alla är ekar förutom en tall som inte får fällas och de finns utmärkta. Det är Länsstyrelsen som svarar på frågor rörande dem. 
  • Vår rekommendation är att inte fälla ekar utan att ha varit i kontakt med bygglovsavdelningen, bygglov@huddinge.se och är det gamla ekar även med ekologerna på naturvårdsavdelningen, naturvard@huddinge.se.
  • Efter att du och grannen kollat i detaljplanen och inte hittat att det krävs marklov för trädfällning och därtill att ni fastighetsägare är överens, finns inget hinder för trädfällningen.

  Jag bör dock tillägga att ingen har rätt att fälla träd på någon annans fastighet utan enbart på sin egen fastighet och utifrån vad som står i detaljplanen. Träd som står på kommunens mark får inte fällas av någon annan än av kommunens tjänstemän.

  Önskar dig en fortsatt bra vecka.

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Jag undrar vad är skillnaden mellan sly och träd? Sly får man ta bort men träd kräver ibland marklov. Vad är gränsen så att säga?

  Sen undrar jag också vad för regler som gäller för att toppa träd. Finns någon gräns för hur mycket man får toppa ett träd?
 • Hej Madeleine och välkommen till vårt frågeforum.

  Du undrar över skillnaden mellan träd och sly.
  • Man kan kalla mindre buskaktiga träd under ett par meter för sly men det är svårt att exakt definiera sly i centimeter. Men om det krävs marklov för att fälla träd står det i detaljplanen till exempel att träd över 1,5 meter eller att stammens diameter överstiger 15 centimeter kräver marklov och då definieras  resten som sly. Är man tveksam ska man alltid kontakta bygglovsavdelningen innan man tar ned några träd eller slyn.

  På kommunens mark får ingen privatperson ta ner någonting vare sig det rör sig om träd eller sly. På sin egen mark får man ta ner vad man vill om det inte krävs marklov men är det på en tomtgräns är det bra att kolla med grannen först så att alla är överens.


  Regler om man vill toppa eller beskära träd.
  • Vilka regler som gäller då du vill toppa eller beskära träd är att beskärningen ska ske på ett yrkesmässigt sätt och vara vårdande för träden. Vet du inte själv vad som är så kallad vårdande åtgärd bör du låta en yrkesman sköta beskärningen.

  Hoppas att detta var svar på dina frågor och får passa på att önska dig en fortsatt trevlig vecka!

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
 • Hur är det med ekar som tappar grenar när det blåser och riskerar att träffa barn eller egendom?
  Dom bör man ju få fälla?
 • Hej Niklas och tack för din följdfråga.

  Du får fälla träd som är friska, sjuka eller döda om det inte krävs marklov för trädfällning i detaljplanen. Annars krävs det alltid marklov, alltså även för sjuka eller döda träd. I detta fall är det ekar och dem värnar vi om så skicka gärna e-post med foton på ekarna till bygglov@huddinge.se


  Ha en fin höst!

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
 • Hej
  vi har två stora ekar på vår tomt (30-40cm i diameter). Den ena är halvdöd och den andra har en hel del döda grenar men ser tämligen hälsosam ut. Det står inget om marklov i de detaljplaner jag har sett (Stortorp 1:2, dvs Trångsund).
  Jag antar av era inlägg ovan att jag inte behöver tillstånd eller göra anmälan för att fälla dessa.
  Mvh
  Fredrik
 • Hej Fredrik och tack för din fråga om ekar.

  Det är med stor försiktighet man ska fälla ekar eftersom just ekar är ofta särskilt skyddsvärda. På vår hemsida skriver vi om jätteträden. Cirka 1500 arter lever på, av eller är beroende av eken för sin överlevnad. Detta gör eken till en av de artrikaste miljöerna i landskapet

  Så här säger Naturvårdsverket:
  Vissa träd klassas enligt Naturvårdsverket som särskilt skyddsvärda.
  För att få fälla träd som är särskilt skyddsvärda krävs en anmälan enligt 12
  kap. 6 § miljöbalken.

  Enligt Naturvårdsverkets definition ska särskilt skyddsvärda träd uppfylla något av följande kriterier:
  • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

  För övriga träd inom tätortsmiljö behövs normalt ingen anmälan till Länsstyrelsen, dock bör man beakta följande: Generellt sett har grova lövträd alltid höga naturvärden, detta gäller särskilt ekar. Det biologiska värdet ökar med trädens ålder, eftersom träden med tiden får grov och sprickig bark, håligheter och döda grenar som kan utgöra livsmiljöer för andra växter och djur.

  Det är därför alltid av värde att låta gamla lövträd stå kvar så länge som möjligt. I stället för avverkning kan man göra beskärningar för att till exempel minska risken för fallande grenar, avlasta en tung krona, glesa ut en krona som skuggar, etcetera. Om det inte är möjligt att göra beskärningar i kronan kan man kapa stammen och låta den stå kvar som en så kallad ”trädruin”. Avverkning bör alltid utgöra det sista alternativet.
  Länsstyrelsen har en remiss "Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar" som jag bifogar.

  I Huddinge kommun har vi särskilda kulturmiljöområden, områden med skyddsvärda träd och trädmiljöer samt trädinventeringsområden där man inte får fälla ekar. Jag har kollat och ditt område ingår inte i dessa även om det finns flera sådana områden i Trångsund.

  Jag skulle råda dig att kolla upp om träden anses skyddsvärda innan du eventuellt fäller dem men Huddinge kommun vill gärna att man värnar om träd och natur så om det räcker med beskärning är det att föredra. Du kan kontakta ekologerna på naturvard@huddinge.se.

  Hoppas du har fått lite vägledning i hur du ska förhålla dig till eventuell fällning och passar på att önska dig ett trevligt veckoslut.

  Med vänlig hälsning,


  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Vi har på vår tomt en ek som föll i senaste regn- blåstovädret. (Det visade sig att halva rotsystemet var rutten.)
  Vad händer nu? Bör vi anmäla/ fotobevis någonstans att den fallit? Eken måste tyvärr flyttas då så småningom då den ligger på ett dåligt ställe för oss att underhålla avlopp. 

 • Hej Sandra,
  Tack för att du hör av dig om eken.

  Om den har blåst omkull får du självklart flytta den så att den inte är i vägen. Om du bor i område som kräver marklov för att fälla träd bör du söka detta för att ta bort det som är kvar av trädet om du inte vill behålla den delen.

  Annars låter du den delen vara kvar och då kan massa smådjur och insekter frodas och bo där.

  Ha en fortsatt fin sommar!

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.