Till senaste kommentaren

Elev som uppvisar symtom men inte testats för covid-19

Tidigare skrev BUF i utskick att elev som fortfarande har lite hosta eller lätt snuva men inte provtagits för covid-19 kan återgå till skolan om det har gått minst sju dygn sedan hen först blev sjuk och hen känt sig frisk i två dygn. D.v.s. en formulering som liknar den hos Folkhälsomyndigheten.

I senaste utskick från BUF 9 oktober är formuleringen:
"Elever som inte testats och som uppvisar symtom ska stanna hemma tills de varit helt symtomfria i minst två dygn."

Menar kommunen att man skärpt sina regler, d.v.s. kräver mer än Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom texten saknar tidigare information om att återgå med kvarvarande symtom efter minst sju dygn?

Kommentarer

 • Hej Ann och välkommen till forumet.

  Vi har inte ändrat något gällande elevers återgång till skolan. Däremot verkar en mening fallit bort i den information som skickades ut förra veckan, vi ber om ursäkt för detta.
   
  För elever i grundskolan gäller följande: 
   
  Vid negativt provsvar
  Elev som testats och fått ett negativt provsvar (det vill säga ej pågående infektion), kan återgå till skolan när hens allmäntillstånd tillåter, det vill säga när hen känner sig frisk och pigg och inte har någon feber.
   
  Vid positivt provsvar
  Elev som testats och fått ett positivt provsvar (det vill säga hen har en pågående infektion) ska stanna hemma i minst sju dygn sedan första symtomen. Hen ska dessutom ha känt sig pigg och frisk och varit feberfri i två dygn innan återgång till skolan. Om ovanstående regler följts kan eleven återgå till skola även vid kvarvarande lindriga symtom, som torrhosta eller lätt snuva.
   
  Om inget prov tagits
  Elev som inte testats kan gå tillbaka till skolan när hen varit helt frisk och symtomfri i minst två dygn. Om eleven känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller lätt snuva kan hen gå till skolan om det har gått minst sju dygn sedan hen först blev sjuk, och hen har känt sig frisk i minst två dygn.
   
  Här kan du läsa mer om vad som gäller i kommunens grundskolor.

  Hoppas detta tydliggjort hur man ska förhålla sig vid elevers sjukdom och önskar dig fina höstdagar.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.