Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bygglov för stödmur i samband med iordningställande av parkeringsplats?

Hej,
Jag ska anordna en parkeringsplats på min tomt (enbostadshus). Marken lutar, så jag måste jämna ut underlaget och anlägga en stödmur. Behöver jag söka bygglov för stödmuren, eller är muren bygglovsbefriad enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 § punkt 3?

Mvh Robert

Kommentarer

 • Hej Robert,

  För att ändra marken kan det krävas marklov beroende på vad det står i den detaljplan som gäller för fastigheten.

  När det gäller eventuellt bygglov för stödmur så måste följande regler uppfyllas för att det inte ska krävas ett bygglov.
  • Det är kring en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Det är 1,8 meter eller längre från bostadshuset
  • Det är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
  Om stödmuren placeras närmare gränsen till granne än 4,5 meter krävs grannens godkännande.

  Hör gärna av dig till oss på servicecenter på servicecenter@huddinge.se, 08-535 300 00 eller kom förbi på ett besök, så kan vi titta närmare på vad som gäller för just din fastighet.

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Hej Anna,

  Tack för svaret, men det svarar inte riktigt på min fråga.

  Enligt Boverkets hemsida (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/parkeringsplats/) så är en parkeringsplats under vissa förutsättningar bygglovsbefriad. Av Boverkets hemsida framgår bla:

  "Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats till en- och tvåbostadshus."

  och

  "Följande kriterier måste vara uppfyllda för att parkeringsplatsen ska vara undantagen från bygglov:
  • på fastigheten finns det endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus
  • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov
  • att parkeringsplats inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området"
  I mitt fall står det ingenting om parkering i detaljplanen (planen är från 40-talet). På fastigheten finns det endast ett enbostadshus och parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov. Således borde det inte behövas bygglov eller marklov för stödmuren, eller?

  Mvh

  // Robert


 • Hej igen,

  För att komplettera min frågeställning bifogas följande urklipp från Boverkets hemsida:

 • Hej Robert,

  Eftersom du planerar att ändra markens höjdläge så krävs det troligen marklov. Det beror på hur stor förändringen i markhöjden är. Det beror även på vad som står i detaljplanen samt eventuella områdesbestämmelser. Du läsa mer om det på Boverkets hemsida om marklov.

  Samma sak gäller för stödmuren. Om den är högre än 10 centimeter så krävs det bygglov. Ett undantag finns dock och det är om stödmuren inte strider mot detaljplanen eller eventuella områdesbestämmelser samt uppfyller alla reglerna nedan. Då krävs det inte något bygglov för stödmuren.
  • Det är kring en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Det är 1,8 meter eller lägre i höjd
  • Det är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
  Det är alltid lättare att svara på frågor om vad som krävs när vi vet vilken fastighet som du undrar över. Då kan vi kan titta på vad som gäller för just den fastigheten. Du kan boka in ett möte med en bygglovshandläggare för att få personlig hjälp med vad som gäller för just det du har tänkt att göra.

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.