Till senaste kommentaren

Kan vi bygga ytterligare en våning?

Hej,

Jag har kollat i vår detaljplan och den medger att byggnad får uppföras med två våningsplan.
Hur bedöms sutteränghus? Vi bor nämligen i ett sådant där framsidan på huset delvis ligger under mark. Cirka 50 cm ovan mark. Baksidan av huset ligger i markplan. Det våningsplanet används som ”källare”.
Nu är vi intresserade av att bygga ytterligare ett våningsplan och undrar hur kommunen ser på den saken?
 Mvh Emilie

Kommentarer

 • Hej Emelie och tack för dina frågor!

  Det är inte helt lätt att avgöra om ett utrymme ska bedömas som källare eller (suterräng)våning. Det går idag inte att säga att en källare endast är att betrakta som våning om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Rättspraxis har utvecklats i en riktning där utrymmet efter en helhetsbedömning, som inbegriper faktorer som visuellt intryck, boyta och användningssätt, kan bedömas vara en våning trots att det kriteriet är uppfyllt.

  Av det skälet rekommenderar jag att ni bokar tid med en bygglovshandläggare för att få närmare råd och vägledning utifrån just era planer.

  Tänk på att andra bestämmelser i detaljplanen, som reglerar till exempel byggnadshöjd och (i mer sällsynta fall) olika byggnadsarea beroende på antalet våningsplan, också kan begränsa möjligheten att bygga till en våning.

  Lycka till med era byggplaner!

  Med vänliga hälsningar,
  Josefine
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.