Till senaste kommentaren

Kan jag bygga uterum på befintlig altan ?

hej, jag skulle vilja bygga ett uterum på min altan idag, jag bor i ett radhusområde, mina grannar har inga invändningar emot det. Däremot pratade jag med er och fick information att det är prickad mark på min baksida. jag förstår inte alls varför det skulle vara prickad mark mot min allemansrätt, än minde hur det kan vara prickad mark 3.5 meter utifrån min yttervägg där jag vill bygga uterummet. hur kan jag få ett gammalt beslut om prickad mark hävd, går det ens?
Jag ser en liknande fråga https://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/d/attefallshus-och-uterum-pa-15-m2-pa-prickad-mark/

där förstår jag det som att det är ok att bygga på prickad mark, eller förstår jag fel
MVH

Kommentarer

 • Hej Christian,

  Vad som gäller för just dig beror på om ditt radhus anses vara ett en- eller tvåbostadshus eller inte.

  Om ditt radhus är ett en- eller tvåbostadshus så kan du inte söka bygglov för en "vanlig" tillbyggnad på prickad mark. Däremot kan det vara möjligt att göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter utifrån Attefallsreglerna. För att det ska kunna vara möjligt så får fastigheten inte vara belägen i ett område som är utpekat som särskilt värdefullt ur ett kulturmiljöperspektiv. En attefallstillbyggnad får inte heller vara placerad närmare än 4.5 meter från fastighetsgränsen utan berörd grannes medgivande. Det går aldrig att bygga närmare än 4.5 meter från allmän mark.

  Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan om åtgärd och invänta startbesked.

  Nedan finns en checklista som du kan ha som stöd om du vill göra en anmälan om åtgärd för att göra en tillbyggnad om max. 15 kvadratmeter enligt Attefallsreglerna.

  För att ta reda på mer om vad som gäller för din fastighet så kan du kontakta servicecenter@huddinge.se.

  Med vänliga hälsningar

  Inger Servicecenter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.