Till senaste kommentaren

Vad gäller vid bygge av friggebod samt carport?

Hej

Jag har ett flertal frågor om carport samt friggebod

Detaljplanen i mitt område säger att garage får byggas 1 m från tomtgräns mot grannfastighet.
Gäller detta även friggebod och carport?
Samt vad gäller om jag vill bygga en carport ca 3 meter från allmän väg? Detaljplanen säger minst 6 M från gata.

Sen undrar jag öven på ytan, läst om 25 kvadrat meter i sammanlagd yta vid ex bygge av flera friggebodar. Gäller även detta om jag bygger en carport samt en friggebod?

Tack på förhand

Mvh
Alexander 


Kommentarer

 • Hej Alexander!

  Avser ni att söka bygglov för en carport och detaljplanen reglerar att ett garage får byggas 1 meter från tomtgräns mot grannfastigheten och minst 6 meter från gatan så skulle en carport behöva anpassas till dessa avstånd. Carporten skulle därmed behöva placeras minst 6 meter från gatan. För att kunna svara mer ingående vad som gäller i det fall ni vill söka bygglov behöver vi veta en adress eller fastighetsbeteckning. Det går bra att skicka in dessa uppgifter till bygglov@huddinge.se.

  För att uppföra en friggebod (en på 15 m² eller fler fristående komplementbyggnader på sammanlagt 15 m²) krävs inte bygglov. Kravet är att de är i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus och att de placeras minst 4,5 m från gräns.

  Det finns även ytterligare undantag från bygglovsplikten när det gäller komplementbyggnader, de så kallade attefallshusen. Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en- eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men i de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m² för komplementbyggnader eller 30 m² för komplementbostadshus. Utöver attefallshus kan man även uppföra friggebod enligt ovan.

  Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus på boverkets hemsida.

  Önskar dig en trevlig dag,

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.