Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller för bygglovsbefriad altan ?

Hej,

Vi planerar att bygga ca 150kvm altan runt huset. Vi kommer att hålla oss till marknivå i större delen, dock har vi sluttande tomt som gör att altanen blir högre på vissa ställen, ca 1,6m
Vi har det öppen under och altanen ersätter den tidigare mindre som var rötskadad samt ger oss möjlighet att vara utedå vi inte har ytor på andra sidor av huset. Hur fungerar detta ihop med förändring i PBL från i år?

Kommentarer

 • Hej Dolle,

  Så länge din fastighet inte återfinns i ett kulturmiljöområde måste du uppfylla följande krav för att få bygga en bygglovsbefriad altan:

  För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  Om din fastighet befinner sig inom ett kulturmiljöområde behöver du bygglov för att bygga en altan.

  Ha en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar

  Jonah Servicecenter
 • Hur väl fungerar regeln om 4,5 meter från tomtgräns? Är det verkligen ett krav för en altan?
  I många radhusområden ligger ju altanerna från tomtgräns till tomtgräns, möjligtvis med ett staket el häck mellan.

 • Hej Therese,

  Tack för din kommentar på detta inlägg, jag har tyvärr inget statistiskt underlag för hur väl regeln för tomtgräns fungerar.

  Beträffande kraven för altaner är det lagstadgat i Plan- och bygglagen (2010:900 9 kp 4f §) att en altan endast får byggas närmare än 4,5 meter till tomtgränsen om det finns ett grannmedgivande påskrivet av din granne.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Agnetha Servicecenter
 • Hej är det bygglovsfritt med altan 1,80 höjd inkl räcke eller får man bygga 1,80 plus räcke typ 90 cm
 • Hej Per,

  Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen.
  Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket.

  Du kan hitta mer information om detta på Boverkets hemsida. Där finns även illustrationer.

  Önskar dig en fin dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej

  Vad gäller om jag bygger en altan som håller sig inom alla de regler som anges ovan men att den går från huset och ca 4.5M ut?
  Alltså sammanlagt mer än 3.6M

  Mvh
  Alexander
 • Hej Alexander,

  En bygglovsbefriad altan får högst vara 3,6 meter ut från fasaden.

  Om du önskar bygga en altan som går 4,5 meter ut från huset behöver bygglovsavdelningen titta på vad praxis säger och då brukar väldigt låga altaner med luftiga räcken som inte uppförs på prickad mark oftast kunna vara icke lovpliktiga. En bygglovsbefriad altan och en altan som inte är lovpliktig är två olika saker.

  Det bästa du kan göra är att maila dina uppgifter, skisser och/eller foton till bygglov@huddinge.se så kan de ge dig ett mer specifikt svar på om ditt eventuella altanbygge räknas som icke lovpliktigt.

  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej,
  vad menas med att en altan inte är lovpliktig?

  Med vänliga hälsningar
  Peter

 • Hej Peter,

  En bygglovsbefriad altan är en altan enligt Plan- och bygglag 9 kap 4 f §. (Ett undantag från lovplikt i PBL om vissa kriterier är uppfyllda.)

  En icke lovpliktig altan är en altan som på grund av sin utformning och placering inte kräver bygglov.

  Hoppas att det blev tydligare nu.

  Trevlig dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Tack för svaret,
  Betyder det att en altan i detaljplanerat område kan sticka ut mer än 3,6 meter från huset och ändå vara undantagen från kravet på bygglov?
  Hälsningar
  Peter
 • Hej,

  Om altanen är låg och med luftiga räcken så kan det ändå vara okej att bygga altanen längre ut än 3,6 meter utan att du behöver söka bygglov. Läs gärna tidigare svar i tråden.

  Skicka gärna ett mail med dina uppgifter, skisser och/eller foton till bygglov@huddinge.se så kan de ge dig ett mer specifikt svar på om ditt eventuella altanbygge räknas som icke lovpliktigt.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.