Till senaste kommentaren

Hur sanerar jag batterisyra i rabatten ?

Hej!
En boende i vår bostadsrättsförening, i Huddinge centrum, har slagit batterisyra i en rabatt. All växtlighet har dött. Hur ska vi sanera rabatten?? Var gör vi av batteri-syra-jorden?
Undrar
Karin

Kommentarer

 • Hej Karin,
  Välkommen till vårt frågeforum och tråkigt att höra att en sådan olycka skett.

  Batterisyra består svavelsyra utblandad med destillerat vatten. Spill av batterisyra neutraliseras lämpligast med något basiskt medel som till exempel kaustiksoda, målarsoda eller ammoniak. Efteråt ska man spola med mycket vatten. Vid spill i jord reagerar syran med jorden och en behandling med ett basiskt medel kommer inte att göra att växterna kan återetablera sig i rabatten, utan den neutraliserar bara syran om det fortfarande finns reaktiva ämnen kvar. I detta fall har syran troligtvis redan reagerat klart med jorden och en tillsats av ytterligare kemikalier gör ingen nytta alls.

  Vi rekommenderar att du gräver upp den skadade jorden och lämnar den till en godkänd avfallsmottagare. Ta i ordentligt och ta bort jord även runt om och under spillet så att du är säker på att du får bort allt. Du kan höra med SRV Återvinning AB om de tar emot denna typ av förorenad jord genom att ringa deras kundtjänst 0200-26 46 00. Tar inte SRV emot denna typ av avfall finns det andra avfallsbolag som du kan kontakta.

  Är det ett större utsläpp kan det vara en god idé att vända sig till något av de saneringsföretag som finns och låta dem ta hand om föroreningen, även om utsläppet har skett på en privatfastighet. Är det ett större utsläpp måste du även göra en anmälan om förorenad mark till kommunen.

  Tänk på att det är viktigt att vidta försiktighet då man handskas med den förorenade jorden då svavelsyran i produkten är frätande. Skydda huden och ögonen och tvätta kläderna efteråt.

  Hoppas detta gav dig en del tips så jag önskar dig lycka till!

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.