Till senaste kommentaren

Hur resonerar ni runt avsmalnade farthinder ?

Jag har jättesvårt att förstå hur ni på huddinge kommun tänker rörade trafiklösningar.
Jag ser det som en självklarhet att har man ett avsmalnade farthinder där bara en bil kan passera så ska ett håll ha företräde.
Istället nu fantiserat ni om en rosa fluffig värld där folk samarbetat och hjälps åt med det man ser mest är att folk gasar för att hinna före dom som kommer som mötade.
Trafikregler ska vara tydliga.
Samt vid olycka vid dessa farthinder om man inför att en har företräde är det mycket lättare att fastställa vem som är vållande till olycka.
Skärp till er och börja inse att få samarbetar i dagens hetsiga trafik.

Kommentarer

 • Hej Martin och tack för ditt inlägg,

  Jag har varit i kontakt med gatu- och trafikavdelningen och fått svaret som du kan läsa nedan.

  Avsmalning av körbanan används för att sänka fordonens hastighet och underlätta förgående cyklister att korsa en gata. Passagen över körbanan blir kortare och trafikanterna både ser och syns bättre.
  Vilken hastighetsdämpande åtgärd som används beror på den aktuella trafikmiljön. Om utformningen eller skyltningen ändras så att det är en riktning som är skyldig att lämna företräde kan detta medföra ökade högsta hastigheter på platsen med försämrad trafiksäkerhet som följd. Från ett trafiksäkerhetsperspektiv (främst för oskyddade trafikanter) är det betydligt säkrare att ha två fordon som kör i en hastighet av 20 km/tim än ett fordon som färdas i 40 km/tim medan det andra står stilla. Vid fördubblad hastighet fyrdubblas både bromssträcka och krockvåld.

  I gaturummet är samspelet en av de viktiga förutsättningarna för att trafikanter ska kunna röra sig på ett säkert sätt. Vid avsmalningarna är det fordonet som kommer fram sist som skall vänta medan det andra passerar avsmalningen. Kommer man fram samtidigt så gäller ögonkontakt och sunt förnuft. Alla trafikanter är skyldiga att anpassa hastigheten till rådande förutsättningar, det finns inte några rättigheter utan enbart skyldigheter i trafiken.

  Viden eventuell olycka är det upp till polisen eller försäkringsbolaget att bedöma vem eller vilka som är vållande.

   Ha en trevlig eftermiddag!


 • Hej.
  Detta svarade ej på min fråga. Varför är det inte företräde från ett av hållen. Vet varför dom sitter där men det ända jag upplever är massor med folk som hetsar och trängs vid dessa.
  Väldigt få som samarbetar i dagens trafik är ett jag först attityd. Farthindret kommer fortfarande fylla samma funktion bara ett förtydligade i vem som får åka först.
  Minska chansen för krock samt missförstånd har varit först fram vid flera av dessa och får en mötande som bara kör in och blockerar.

  Sluta tro att det försegår samarbete i trafiken. 
  Trafikregler ska vara tydliga.

  Ser fram imot ett svar som försvarar att inte ett håll ska ha företräde. Bör vara förbjudet med sådana farthinder utan ett håll har företräde.
 • Hej Martin,

  Hänvisar till det tidigare svaret:
  Om utformningen eller skyltningen ändras så att det är en riktning som är skyldig att lämna företräde kan detta medföra ökade högsta hastigheter på platsen med försämrad trafiksäkerhet som följd. Från ett trafiksäkerhetsperspektiv (främst för oskyddade trafikanter) är det betydligt säkrare att ha två fordon som kör i en hastighet av 20 km/tim än ett fordon som färdas i 40 km/tim medan det andra står stilla. Vid fördubblad hastighet fyrdubblas både bromssträcka och krockvåld.

  Vi är medvetna om att vissa trafikanter kan öka hastigheten för att hinna till avsmalningen först vid denna typ av trafiksäkerhetsåtgärder, men det beror på i vilken trafikmiljö det placerats. För vidare diskussion får du skicka in dina synpunkter samt adress till platsen där du upplever att avsmalningen inte fungerar så vi kan utvärdera den platsen. Synpunkter kan skickas till trafik@huddinge.se.

  Med vänlig hälsning
 • Hej.
  Jag fyller på denna tråd gällande avsmalning av körbanan (chikaner).
  På Åvägen finns det 3st chikaner, samtliga med ett övergångsställe.
  Jag håller med om ovanstående insändare att det blir en "tävling" mellan mötande fordonsförare istället, vem som hinner först. Detta medför att farten ökar över övergångsstället istället för att sänka som er avsikt är enligt ovanstående svar. Hastigheten ligger nog närmare 50-55km/h på flertalet fordon längs denna sträcka.
  Vid 2 tillfällen när jag promenerat till skolan med min dotter har först fordonet börjat sakta in för att sedan gasa på istället. Fokuset har legat på mötande trafik istället för oss gångtrafikanter. Skulle jag inte hållit min dotter i handen och hindrat henne skulle hon hamnat framför bilen.
  Detta gör att jag numera skjutsar dottern med bil istället då jag inte kan tillåta henne gå längs denna sträcka med aggressiv trafik, vägar med skymd sikt i var och varannan korsning, bilar som står parkerade på trottoarer eller körfält så att bilen måste rundas (ett litet barn syns inte bakom ett fordon, och "dyker" då plötsligt upp för eventuell mötande trafik).
  Gör gärna mätningar på dessa sträckor under en period så kommer ni se ett klart resultat över bilisternas beteenden vid dessa chikaner.
  För att drastiskt sänka farten och trygga övergångsstället för gångtrafikanterna har ni flera alternativ:
  - Farthinder strax innan chikanen i respektive färdriktning
  - Rödljus för övergångsställena
  - Fartkameror

  För att trygga skolvägarna borde kommunen överväga att förbjuda parkering längs gatorna i villaområdena. De flesta fastigheterna är rejält tilltagna i villaområdena så det kan inte vara brist på uppställningsplatser.
  Följa upp denna vilda western gällande plank och buskar som sitter i gatukorsningar för klar sikt som faktiskt är ett skall krav i regelverket.
 • Hej Ove,

  Nu har jag fått svar från Trafik och landskapssektionen som svarade följande:

  "Hänvisar till de tidigare svaren vad gäller avsmalningarnas syfte och funktion. Vi utför trafikmätningar på det kommunala vägnätet för att se hur trafiken beter sig i gaturummet. Utifrån trafikmätningarnas resultat utvärderas behovet av åtgärd eller komplettering av dagens utformning. Åvägen läggs därför till för trafikmätning vid aktuella avsmalningar.

  Parkeringsförbud genomförs med restriktivitet eftersom ett förbud på en gata förflyttar problematiken till närliggande gator vilket inte är önskvärt. Vid ett införande av förbud har en specifik gata utvärderats ur ett framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv samt trafikmängden och sett behovet av åtgärd. Vi arbetar kontinuerligt med att se över behovet på dessa gator vilket är ett stort arbete som tar tid."

  Önskar dig en fin dag!
  Vänligen,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.