Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur länge ska vägarbetet på Västergårdsvägen pågå?

Hej,
Hur länge ska vägarbetet på Västergårdsvägen pågå och under hur lång tid ska korsningen sofiebergsvägen/västergårdsvägen (inklusive trottoar) användas som uppställningsplats för lastbilar, containrar, byggmaterial mm.?

Med vänliga hälsningar Sara

Kommentarer

 • Hej Sara!

  Tack för ditt inlägg.
  • Arbetet vid rondellen Västergårdsvägen/Ågestavägen/Myrängsvägen beräknas vara klart i mitten av december. Här arbetar vi med att bygga om rondellen. Refugerna ska förlängas och busskuddarna ska flyttas så att det inte längre går att köra runt dem. Samtidigt görs övergångställena om så att de blir tillgänlighetsanpassade. Om du har fler frågor om detta arbete går det bra att maila till trafik@huddinge.se
  • Arbetet vid korsningen Sofiebergsvägen/Västergårdsvägen beräknas vara klart i mitten av december. Här arbetar Stockholm Vatten och Avfall med att renovera gamla VA-ledningar. Om du har fler frågor om detta arbete går det bra att maila till nbf.schakt-ta-service@huddinge.se.
  Önskar dig en trevlig kväll!

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Mitten av december har passerat, vägarbetet består.
  Tidsplanen känns rätt skrotad.
  Har arbetet fått ett nytt måldatum?

  Mailadressen som angivits tidigare schakt&ta@huddinge.se verkar inte vara i bruk. Inget svar därifrån iallafall.

  Mvh
  Tomas
 • Hej Tomas,

  Tack för återkopplingen.
  • Skanska meddelar att arbetet vid rondellen Västergårdsvägen/Ågestavägen/Myrängsvägen har cirka 1,5 månaders arbetstid kvar. Dock tar de vinteruppehåll efter 7 januari 2019 beroende på hur vädret ser ut. I maj 2019 är det planerat att hela cirkulationsplatsen asfalteras och i samband med det räknar Skanska med att vara helt klara.
  • Stockholm vatten och avfall har flyttat fram det beräknade slutdatumet för arbetet vid korsningen Sofiebergsvägen/Västergårdsvägen till 31 januari 2019. Det är entreprenörens containrar och byggmaterial som står uppställda där, vilket de har fått söka polistillstånd för.
  E-postadressen som jag angav tidigare har bytts ut och bevakas därför inte. Du kan maila till nbf.schakt-ta-service@huddinge.se istället om du har några detaljerade frågor kring arbetet vid Sofiebergsvägen/Västergårdsvägen. Jag har även ändrat i inlägget ovan så att rätt adress står angiven där.

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Hej,
  Vad gör kommunen för att säkerställa säkerheten för gångtrafikanter medan bygget i rondellen pågår? Det är i nuläget svårt för bilister att se de tillfälliga övergångsställena och gångtrafikanter som ska passera vägen vilket medför svårigheter att stanna i tid. Detta pga parkerade bilar/traktorer, bildäck och staket mm. Det är många barn som ska gå över gatan. Jag, som är vuxen, har fått stanna mitt i gatan för att inte bli påkörd av lastbilar mm. vid flera tillfällen. Hur säkerställer kommunen att våra barn kan passera gatan på ett säkert sätt?

  Mvh oroad förälder
 • Hej!

  Tack för att du engagerar dig i trafiksäkerhet för gående.
  Jag har skickat din fråga vidare till trafik- och landskapssektionen och väntar svar från dem. Vi återkommer så fort vi kan. Just nu har vi längre svarstider än vanligt.

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Hej,

  Vi har nu fått svar från Trafik- och landskapssektionen som lyder.

  "Vi har en kontinuerlig dialog med Skanska som är utförare på platsen i frågor rörande trafiksäkerhet och skyltning. Vi har varit på plats för påsyn av arbetsgången vid flera tillfällen och sett till trafiksäkerheten säkerställs enligt aktuell trafikanordningsplan. Tillfälligt skyltade övergångsställen har anpassats till trafiksituationen och placerats högre upp vilket underlättar för bilisterna att se att det är ett övergångsställe, samt iordningställt kantstenen som på så sätt gör det lättare för oskyddade trafikanter att ta sig över vägen. Många frågor kommer upp under arbetets gång och vi kommer fortsätta besöka platsen och se till att trafiksäkerheten säkerställs. Vi tar med oss synpunkter rörande skymmande objekt vilket försvårar vid passage."

  Önskar dig en trevlig dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej,
  Maj är snart slut.
  Hinner de färdigt?

  Hur kan det ha tagit över ett halvår att göra detta arbete?
  Vad är det som har gjorts?
 • Hej Daniel,

  Då kantsten skadats i samband med fräsning av körbanorna i och omkring Myrängsrondellen har beläggningsarbetet försenats då Skanska måste byta ut kantsten innan slutlig asfaltering kan ske.
  Vi har precis fått besked från Skanska att de kommer påbörja asfaltering av gång- och cykelbanor idag. Körbanorna och rondellen kommer att asfalteras vecka 27, torsdag mot fredag natt.

  Önskar dig en fin dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej,
  Västergårdsvägens arbeten mellan Sofiebergsvägen och Långkärrsvägen har också passerat tidsplan med råge.
  Tidigare kantsten OCH "den där tjusiga röda stenen" vid busshållsplatsen är numer uppgrävd igen! Arbetare som setts utföra arbetet tycks vara dåligt utrustade, inga andningsskydd, inga hörselskydd och enkla lågprisvinkelslipar vid stenläggningsarbetet. Vem har stått för upphandlingen av detta arbete, Stockholm Vatten eller Huddinge kommun?
 • Hej Hansa,

  Det är Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) som återställer ett arbete på Västergårdsvägen. Det var ett underhållsarbete av befintliga ledningar. SVOA vill även byta ut den dåliga kantstenen till ny. Arbetet kommer pågå ett tag till.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.