Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Asylboende (HVB-hem) i Stortorp

Varför asylboende i stortorp

Stefan Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Tack för att du frågar oss om varför Huddinge kommun ordnar med asylboenden.
  Ditt andra inlägg har jag arkiverat eftersom det innehöll bland annat svordomar som inte accepteras, enligt policyn för att göra inlägg, på vår sida.

  Huddinge kommun har liksom landets övriga kommuner ett ansvar för att ta hand om de ensamkommande barn som blir anvisade till oss. I det ansvaret ingår att ordna ett lämpligt boende. Ensamkommande barn kan till exempel bo i ett hem för vård och boende (HVB) tillsammans med andra ungdomar och personal, eller i ett familjehem.

  Huddinge kommun har genom socialnämnden tagit beslut om att inrätta ett boende för ensamkommande barn i Stortorp. Kommunens fastighetsbolag Huge fastigheter AB har en fastighet där som lämpar sig väl för ett boende för ensamkommande barn. Det är en fristående fastighet som har stått tom under en tid, och där det tidigare under många år har bedrivits kommunal verksamhet inom socialtjänstens område.

  Huddinge kommun har boenden även i andra delar av kommunen. Vi köper också platser av andra aktörer som driver boenden för ensamkommande barn i Huddinge. Det finns idag ett tiotal sådana boenden spridda över kommunen.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Så man kan bara köra över boende i området som inte vill ha asylboende i området hur gör man för att protestera mot de här Stefan

  Stefan
 • Hej igen Stefan,

  Välkommen tillbaka till vårt frågeforum.

  Huddinge kommun har som sagt ett ansvar att hitta lämpligt boende till de ensamkommande barn som anvisats till kommunen, och boendet i Stortorp är en del i arbetet med att uppfylla det ansvaret.

  Om du önskar mer information om boendet eller vill lämna synpunkter är du välkommen att ta kontakt med Erika Svärdh som är kommunikationschef på Social- och äldreomsorgsförvaltningen.

  Du når henne på telefonnummer 08-535 312 05 eller per e-post på erika.svardh@huddinge.se.

  Önskar dig en trevlig helg!

  Vänliga hälsningar,

  Sascha Servicecenter
 • Hej!
  Min fråga är varför Huset,benämnt C-huset vid Stortorps Äldrecentrum har stått tomt så
  länge. Det saknas ju äldrebostäder.Huset har tidigare fungerat som äldreboende,bl.a. demensboende. Platsen är utmärkt för äldre att få bo på. Med tanke på miljön.

  Nästa fråga, är det C-huset som är tänkt som boende för ensamkommande barn?

  Om så är fallet. Äldre och yngre personer har olika behov av lugn och ro samt olika dygnsrytm.
  Vänliga hälsningar

  Ulla-Britt
 • Hej Ulla-Britt,

  Välkommen till den här tråden i vårt frågeforum och tack för ditt inlägg.

  Huddinge kommun har de senaste åren genomfört ett omfattande upprustningsarbete, tillsammans med ny- och ombyggnationer av äldreboenden i kommunen. Målet har varit att kunna erbjuda moderna, trivsamma och funktionella äldreboenden. En del i detta arbete har varit att bygga om och rusta upp A- och B-husen på Stortorps äldreboende. När renoveringarna och ombyggnationerna var klara flyttade C-husets verksamhet över till de nya lokalerna. Det finns inga planer på att använda C-huset som äldreboende igen. C-huset ägs av Huge fastigheter AB och har stått tomt sedan äldreomsorgen flyttade sin verksamhet.

  Kommunen har en långsiktig planering för byggandet av nya äldreboenden för att kunna möta de äldre invånarnas behov av god och säker äldreomsorg.

  Miljön kring Stortorps äldreboende är fantastiskt fin och vi är glada över att nu återigen kunna använda C-huset till kommunal verksamhet. De boende och personalen på Stortorps äldreboende har blivit informerade om den nya verksamheten i C-huset. De allra flesta har varit mycket positiva till att det kommer att finnas verksamhet även där. Cheferna på Stortorps äldreboende och cheferna för boendet i C-huset har en dialog och samverkar med varandra för att kunna få ett så bra samarbete som möjligt.

  Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Önskar dig ett trevligt veckoslut!

  Vänliga hälsningar,

  Sascha Servicecenter
 • Vad kommer kommunen göra - Konkret - för att garantera säkerheten för oss som bor här?

  Sten
 • Hej,
  Känns jätteviktigt att kommun och boende i närheten (som vill) kan hjälpa till med integration av dessa barn och ungdomar.
  Har kommunen några goda exempel från andra platser de kan dela med sig av? Hur många barn och ungdomar rör det sig om? Finns det tex fadderfamiljer? Föreningsverksamhet som kan engageras? Sysslolösa ungdomar är sällan en god idé var man än kommer ifrån.

  Johanna
 • Hej,

  Hur har man planerat att informera boende i området om detta? Beslutet verkar onekligen vara ett faktum (dock otydligt så länge man inte hittar just denna tråd) och det känns därmed än mer centralt att initiera en löpande dialog med boende i Stortorp/ Sjöängen.

  Beslutet berör & engagerar många i närområdet, var hittar vi information om detta samt när, var & hur kan vi förvänta oss en kontakt från Huddinge?

  Emma

  Emma
 • Bra beslut. Var hittar man mer information så vi kan hjälpa till?

  Johan
 • Man blir onekligen nyfiken på att höra kommunens plan för sitt integrationsarbete, egentligen minsta lilla kommunikation i denna fråga man tänker sig genomföra vore intressant.
  Bilden av hot, våld och bråk som rapporteras från den här typen av boende runt om i landet borde väl t.o.m för en kommunanställd göra det förståeligt att människor som bor i närheten av dylika etableringar känner ett behov av att veta att någon tar ansvar för säkerheten.
  Det finns onekligen enorma utmaningar som man inte lyckats lösa särskilt bra i resten av landet, lite fog finns det alltså allt för att höra mer om hur just Huddinge kommun tänker sig lösa uppgiften då...

  Det ska följas ansvariga personer för detta mycket noga kan jag upplysa om.

  Anders
 • Hej!

  Undrar hur boende i Stortorp med omnejd har blivit informerade om det tilltänkta boendet för ensamkommande barn.

  I kommunen finns ju ett forum för information,som når alla boende.
  Tidningen Mitt i Huddinge.
  Har inte sett någon notis där,om inflyttning av flyktingbarn ,på Stortorps Äldreboende Hus C.

  Emotser svar
  Vänliga hälsningar
  Ulla-Britt

  Ulla-Britt
 • Härligt att kommunen tar ansvar och ser till att ensamkommande barn har någonstans att bo. Det är ju bland annat vi grannar som ser till att det blir integration.

  Tobias
 • Varför svarar ni i kommunen inte mer på ovanstående inlägg?.

  Ni har ett ansvar att informera folk om detta och garantera säkerheten för boende i området!.

  Kan ni garantera att det är ensamkommande oskyldiga flyktingbarn som kommer och inte jihadister?, Kommer ni bakgrundskolla dem boende?.

  Förstår ni att detta beslut bland annat påverkar boende här personligen då folk garanterat kommer känna sig mer otrygga här?.

  Kommer ni öka poliskontrollerna här eller kanske rent av öppna en i skogås/trångsund igen för att folk skall känna sig tryggare?.

  Har ni funderat på hur detta påverkar bostadspriser här för oss som äger bostad i området och har ni någon plan för att se till så att folks privata ekonomi inte påverkas av erat beslut?.

  Har ni funderat över hur svårt det är att integrera folk i ett område där dem flesta är "etniska svenskar" som inte kan relatera till deras situation?, Hade det inte varit bättre att försöka integrera dessa ensamkommande i områden inom kommunen där det vara lättare då det redan är en stor mångfald med folk från världens alla hörn som i till exempel skogås, vårby eller flemingsberg?.

  Tacksam för svar//Fredde (boende i trångsund)

  fredde
 • Vi som bor i området får hjälpas åt att dessa ungdomar ska få en så positiv start som möjligt på sitt nya liv. Kan inte vara lätt att sakna föräldrar när man tvingats fly till ett främmande land. Tänk er in i deras situation!
  De behöver kontakt med etablerade svenskar, en aktiv fritid och ett vänligt bemötande för att inte hamna i trubbel.
  Naturligtvis ska vi inte acceptera brott eller liknande - från några ungdomar infödda eller inflyttade!
  Men att döma på förhand är inte sjysst!
  Vi redan boende såväl som nyinflyttade har ett gemensamt ansvar att det blir bra, ställ upp!

  Tobbe
 • på facebookgruppen "vi i stortorp" organiserar vi oss och ser till att kidsen lär känna oss som redan bor här.

  Gustav
 • Håller med Gustav och Tobias.
  Kan Huddinge Kommun peka oss i rätt riktning?

  Johan

  Johan
 • Då förstår jag, renoveringen var alltså för de unga Afganska männen.
  Min 87-åriga mor fick en annan uppfattning då hon i december rehabiliterades i A-huset efter sin senaste hjärtattack. Hon trivdes jättebra och alla värden förbättrades radikalt.
  Hon har aldrig velat bo på hem förut men har nu svårt att röra sig obehindrat och den obotliga ögonsjukdomen (som obevekligt leder till total blindhet) omöjliggör matlagning som varit hennes största intresse, därför kommer hennes värden dala, och jag får hämta henne på ett akutsjukhus snart igen.
  Därför ställde hon sig i kö för boende i Stortorp.
  Hon såg att det renoverades och hoppet tändes.
  Hon har betalat skatt till kommunen sen 60-talet och även arbetat för kommunen i 24 år.
  Nu sitter hon ensam och halvblind i sin lägenhet.

  Var hennes slit inte värt mer ?
  Varför värderar ni unga, utländska män som aldrig gjort ett handtag högre än min mor?
  Skäms ni inte ?

  Bosse.
 • Bosse, din mor ska självklart ha den omsorg och boende hon behöver!
  Och folk som flytt från krig och förtryck behöver också tak över huvudet.
  Frågan vi bör ställa oss är varför inte både och?
  Det ska inte vara det ena eller det andra!
  Varför sänks skatterna om kommunen inte kan finansiera sin verksamhet?
  Varför tar man från de fattiga och ger till de rika?
  I ett av världens rikaste länder har vi råd att ta hand om alla som bor här, och som söker skydd här!
  Men bara om vi alla håller ihop kan vi kräva vår rätt. Om vi ställer grupp mot grupp så förlorar vi alla på det, och sen får var och en klara sig bäst den själv vill. Gamling såväl som flykting, och alla andra.
  Så rikta ilskan uppåt och kräv din mors rätt, men låt avundsjukan vara.
  Det är min ödmjuka åsikt.

  Tobbe
 • Klokt skrivet Tobbe!

  Gustav
 • Hej!

  Beatebergs skola som står tom,med träluckor för fönstren, kan den vara ett alternativ till flyktingboende?
  Känner till att många äldre Stortorps- och Trångsundsboende,har en stark längtan av att få bo och sluta sina dagar på Stortorps Äldreboende.
  Tacksam för svar
  Vänligen Ulla-Britt

  Ulla-Britt
 • Hej!

  Vi är nu väldigt många som vill ha ett möte med dom ansvariga för detta. Vi får inte sova på nätterna då det nu rycks i dörrar ( min sons sovrumsdörren han är 14år) rings på dörren på kvällar och det tiggs pengar, ett stort gäng följde efter min dotter och tittade vart hon bodde ( livrädd låste allt och ringde mig o hon är 14år). Min äldsta vart rånad och misshandlad i centrum i julas 13st mot 1. Känner tyvärr fler som råkat ut för detta senaste 2 månaderna i Stortorp. Flyktingförläggningen som finns i Farsta i det stora hotellet vilken ansvarig är det??
  Mycket orolig mamma och boende i Trångsund/Stortorp vi har redan startat diskutioner om att vi måste gå ihop och göra något nu och vill ha möte med dom ansvariga. Återkom gärna med svar.

  Camilla
 • Hej!
  Vill gärna veta när de som jobbar på stortorp blev informerade angående C-huset. Jobbar själv där och har enbart hört ryktesvägen om planerna ang C-huset. Undrar även om Ni som bestämt detta har informerat de anhöriga till de som bor på stortorp. Många kanske inte kan pga sjukdom inte sätta sig in i vad som händer i närområdet.

  Eva
 • Hej Camilla jag hjälper gärna till om du vill. Bor i stortorp

  Stefan
 • Fint!
  Jag föreslår att det första vi gör är att vi bjuder de nyanlända på fika och visar hur härligt det är att bo i Stortorp!

  Let's Go!

  Gustav
 • Det som gör att man tyvärr måste hysa aningens skepsis för detta är att det verkar finnas inbyggda grova systemfel i vårt svenska mottagande. Visst vill man hjälpa dem som verkligen är barn och flytt från krig, problemet är bara att det i många fall finns oroväckande upplysningar om att de ensamkommande i mycket hög grad i själva verket är mycket äldre än sin uppgivna ålder och dessutom ofta inte från aktiva konfliktområden. För lite klarhet i denna förvirrade situation rekommenderar jag att läsa den här artikeln:
  http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-...

  Anders
 • Nej. Stopp!
  Vi ska INTE ha ett medborgargarde i Stortorp. Vi kan inte sätta oss över lagen och dömma och straffa folk. Vi ska inte ha småpackade förortsbor som driver runt och "råkar" slå ner tidningsbud eller någon annan för den delen heller.
  Jag hoppas att INGEN på denna tråd tar lagen i egna händer och gör vårt grannskap otryckt att röra sig ute i.

  Johan
 • Gå med Facebook gruppen stortorp alla som tycker våra gamla människor som byggt upp Sverige och betalat skatt hela livet ska inte dom få bo där. Allt handlar bara om pengar till fester för cheferna

  Stefan
 • Jag hörde att det var 85st äldre som står i kö för att komma till Stortorps äldreboende, ska kolla upp det och återkomma

  Camilla
 • det finns redan ett bra ord och verksamhet för en del av det vi vill uppnå.
  Det kallas Grannsamverkan.

  Den andra och viktigaste biten är att se till att de som ni är så rädda för inte vill göra inbrott genom att de lär känna oss.

  Det tredje är att lindra er rädsla genom att ni lär känna de ni är så rädda för.

  Gustav
 • Jag är för grannsamverkan mot nattvandrande medborgargarden. Är för lag och årdning och bryta ner rädslor som leder till mer våld. På den punkten står jag på Polisens sida:
  ● MOBBEN PÅ SERGELS TORG Stockholmspolisen upprättar en särskild styrka som ska jobba mot medborgargarden. Det beslutet har tagits efter fredagens våldsamheter där maskerade män planerat att attackera ensamkommande flyktingbarn.
  – Det gäller att få en bild av vad som hände och vilka de olika aktörerna är. Är det en trend eller en engångsföreteelse? Samtidigt har vi en operativ resurs som ska jobba förebyggande framöver, säger kommenderingschef Christer Birgersson till TT.
  Polisen vill inte uppge hur många som ska ingå i styrkan men poliser kommer att röra sig i de centrala delarna av staden, i områden där man misstänker att mobbar kan slå till.

  Johan
 • Att folk inte ens skäms över sina kommentarer.
  Det går ju inte blanda äpplen och päron, om nu C-huset inte avsågs att vara för äldrevård är det väl bara bra om det används till behövande ensamkommande barn. Kolla hur det var för 10 år sedan, eller 20 år sedan. Då fanns köer på äldrevård, det gnälldes att folk utförsäkrades osv, det är inget nytt som kommit. Sverige tuffar på bättre ekonomiskt än de flesta andra Europeiska länder.

  När de väl kommit in i Svenska samhället börjar de också arbeta, betala skatt och således generera intäkter till kommunen så ni bittra människor ska kunna få den vård på äldre dagar som vi har i Sverige. Så hur kan vi hjälpa till så denna integration går så snabbt som möjligt och dessa unga människor kommer in i samhället?
  Är det A. Skapa medborgargarden, gnälla, hata och få dom att känna sig ovälkomna, eller B, vara hjälpsamma och ta emot dom med öppet sinne?

  Allt fler i Sverige kommer bli pensionärer, vi är behov i mer yngre människor. Kolla bara inom sjukvården hur många som jobbar där och som inte är födda i Sverige, fast då kanske eran far/mor som är sjuka och får hjälp av dessa människor tar det för givet och inte tänker på detta.

  Sen blir det ju knappast billigare med all integration när medborgargarden orsakar kaos och onödiga resurser från polis, brandkår osv behöver slösas bort.

  Stefan
 • Stefan kom i samhället eller drömmer du

  Stefan
 • Hur mycket kostar dom med våra skattepengar skönt att sossarna bara har något år kvar så det blir ordning

  Stefan
 • Hej,

  Tack för era inlägg!

  Kommunikationschefen på Social- och äldreomsorgsförvaltningen har formulerat ett svar med information rörande de frågor som har återkommit i era inlägg. Svaret följer här nedanför:

  "Huddinge kommun blev, liksom många av landets övriga kommuner, anvisade betydligt fler ensamkommande barn under 2015 än vad det hade planerats för. Av den anledningen har det pågått ett intensivt arbete med att hitta lokaler och starta nya boenden i hela Huddinge.

  Under planeringen och iordningställandet av fastigheten och verksamheten i Stortorp har kommunen valt att inte gå ut med information med hänvisning till risken för att fastigheten vandaliseras eller skadas på något sätt. Boendet har nu startat och vi kan börja informera de som bor i närheten.

  Boendet drivs av Vårljus, som är ett företag som ägs av kommunerna i Stockholms län. För närvarande finns det ett barn på boendet. Verksamheten kommer att utökas successivt under året och enligt avtalet kan boendet ha max 48 barn. Avtalet med Vårljus anger att boendet kan drivas i 3-5 år.

  Det finns personal på boendet dygnet runt alla dagar i veckan. De ensamkommande barnen kommer att få undervisning på boendet, och de kommer att erbjudas fritidsaktiviteter av olika slag.

  Det är Migrationsverket som bestämmer vilken kommun det är som ska ta emot de ensamkommande barnen. De anvisas till kommunerna utifrån de avtal som kommunerna har med Migrationsverket.

  Här kan ni läsa mer om hur Huddinge kommun tar emot ensamkommande barn:

  Säkerhet och trygghet
  Huddinge kommuns säkerhetschef vill vara tydlig med att trygghet och säkerhet är mycket viktigt för alla invånare. Därför har ett samverkansavtal upprättats mellan kommunen och Polisen för att tidigt fånga upp eventuella problem och för att samordna insatser. Vi har inga indikationer på säkerhetsproblem i nuläget på de boenden som kommunen ansvarar för. Personalen i dessa verksamheter är utbildade och signalerar om problem skulle uppstå. I övrigt är det mycket viktigt att polisanmäla brott eller ofredande direkt till polisen.

  Äldreboende
  När det gäller det tidigare äldreboendet i C-huset tog äldreomsorgnämnden för några år sedan beslut om att lämna lokalerna, och huset har stått tomt sedan december 2014. Bagrunden till beslutet var att byggnaden inte uppfyllde dagens lagkrav på äldreboende och inte heller de krav som kommunen har på moderna, funktionella och trivsamma äldreboenden. En utredning gjordes som visade att det skulle bli alltför kostsamt för kommunen och skattebetalarna att bygga om huset. Stortorps äldreboende finns kvar med ett utökat antal platser i A- och B-husen.

  C-huset uppfyllde med andra ord inte dagens krav på ett modernt äldreboende. Det nya barnboendet startas alltså inte på bekostnad av något äldreboende.

  Frivilliga insatser
  Vi är glada för att så många har uttryckt en vilja att hjälpa till på olika sätt. Ni är välkomna att ta kontakt med Huddinge kommuns lots för frivilligarbete, Yvonne Savert, på: yvonne.savert@huddinge.se eller telefon 08-535 302 64".

  Hoppas att informationen innehåller svar på era frågor. Önskar er alla en fortsatt bra dag!

  Vänliga hälsningar,

  Sascha Servicecenter
 • Tack för svaret.
  Jag tycker tråden kan stängas nu.

  Gustav
 • Jag förstår Ingeting vi har inte ens råd att ge våra boende på stortorphemmet riktig mat men vi har råd med ensamma invandrare ge allt

  Stefan
 • Fick kännedom om asylboendet i början på året genom rykten som så många andra och vi bor ca 200 m därifrån. Inte ett ord från ansvariga på kommunen eller från Vårljus. Fick även veta genom en kvinna som arbetar på äldreboendet sedan 10 år, att de genom ett möte med ansvariga för asylboendet fick information redan tidigt i höstas men att denna information inte fick nå ut till allmänheten. Denna kvinna berättar om att de som bor på Stortorpshemmet har blivit tvungna att flytta ihop två och två och tre och tre då det är brist på vårdplatser. Fick även den info av henne att kommunen valt att inte renovera byggnad C för ett äldreboende som ändamål pga de höga kostnaderna det skulle medföra. Nu har huset ändå renoverats under lång tid och jag undrar om denna länk stämmer? Har inte fått svar från ansvariga ang det. Det är min första fundering. Jag vill veta vad som görs konkret för att garantera främst barn och ungdomars säkerhet som går förbi boendet dagligen?
  De ansvariga på Huddinge kommun borde väl vara såpass bildade att de inser att rädsla och oroligheter bara späs på av denna tystnad? Och ni som påstår att det är så trevligt med detta nya boende runt knuten och att ni ska välkomna "ungdomarna" med öppenhet, hoppas man får se er och eran familj volontera där för att hjälpa dem integreras i Stortorp. Jag har två flickor och går på riktigt i taket om något skulle hända dem.

  Bifogad fil:
  http://kontakt.huddinge.se/site_media/attachmen...

  A.S
 • Tack till er som besökt den här tråden, ställt frågor och diskuterat! Efter det senaste svaret från Social- och äldreomsorgsförvaltningens kommunikationsavdelning stänger vi nu den här tråden för ytterligare kommentarer.

  Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er till Erika Svärdh, kommunikationschef på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, på telefonnummer 08-535 312 05 eller per e-post på erika.svardh@huddinge.se.

  Ni är som vanligt även välkomna att kontakta oss på Huddinge servicecenter på telefonnummer 08-535 301 00 eller per e-post på servicecenter@huddinge.se.

  Ha en fortsatt bra vecka!

  Vänliga hälsningar,

  Sascha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.