Vanliga frågor och svar om potthål?!


Just nu är många vägbanor fulla av potthål så det är viktigt att ta det extra försiktigt ute på våra vägar ❗


Varför uppstår potthål?

💡 Trafik, väder och ålder påverkar vägens skick och belastningen kan göra så att potthål uppstår. Potthål är en kraterformad vägskada som uppstår i vägens beläggning och som kan vara lite klurig att laga så det håller.

På vintern utvecklas potthålen när vatten rinner ner i vägens beläggning samtidigt som temperaturen rör sig mellan plus och minus. När vattnet sedan fryser och tinar om vartannat med temperaturväxlingarna, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Isen tar mer plats än vatten. Potthål kan även uppstå som effekter av tjälskador.

Det är svårt att i förväg veta var problemen kommer att vara störst från år till år eftersom det är flera faktorer som påverkar. Det är svårt att laga potthålen så det håller långsiktigt när vädret pendlar mellan plus- och minusgrader. Hålen kan lätt spricka upp igen efter att de lagats.

Källa: trafikverket.se

Vad gör vi på kommunen åt potthålen ?

✔️ Vi kan inte göra några asfaltsarbeten så länge marken är fryst och det pendlar mellan plus- och minusgrader. Vår gatuavdelning har dock alltid beredskap och ser till att göra akuta, tillfälliga lagningar av de potthål som kan utgöra en säkerhetsrisk på vägarna.

När det blir varmare och marken är tinad har vi möjlighet att göra fler permanenta och mer hållbara lagningar.

Här kan du läsa mer om hur Huddinge kommun arbetar för att åtgärda potthålen.

Om du upptäcker ett potthål som kan ställa till problem på våra kommunala vägar kan du felanmäla via vår webbplats 👇

Felanmälan  

Tips ❗ För att vara säker på om det är en kommunal väg innan du gör en felanmälan till oss kan du kolla upp vägen i vår karta 

👉 Webbkarta över Huddinge kommun

I webbkartan kan du genom att välja filtret Väghållare och skriva Adress få information om vägen är kommunal, statlig eller enskild 👇
Kör  försiktigt ❤️🚙🚚🚛

Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.