Välkommen med ditt Huddingeförslag!

Huddingeförslag har ersatt det som tidigare hette medborgarförslag. Detta skedde den 1 maj 2018.

Huddingebor i alla åldrar är välkomna att lägga sitt Huddingeförslag digitalt. Det är också möjligt att dela förslaget på sociala medier, kommentera och rösta på andras förslag. Syftet med Huddingeförslag är att öka delaktighet och transparens och se till att de förslag som tas upp har ett bredare stöd bland Huddingeborna.

Vad ska ett Huddingeförslag innehålla?
Förslaget ska handla om Huddinge kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat:

  • stadsplanering
  • miljö
  • turism
  • näringsliv
  • socialtjänst och äldreomsorg
  • barnomsorg och skola
  • kultur- och fritidsverksamhet.
I ditt Huddingeförslag berättar du tydligt vad du vill att Huddinge kommun ska göra. Du beskriver vad du vill att ska hända och varför.

Så här skriver du ett Huddingeförslag

Ditt Huddingeförslag ska bestå av en rubrik och en god beskrivning av ditt förslag. Försök begränsa ditt förslag till cirka en halv A4-sida (ungefär 2.000 tecken). Du får gärna bifoga bilder, filmer och dokument.

Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt Huddingeförslag. Skriv ett förslag per Huddingeförslag, inte flera i samma inlägg. Det måste vara tydligt för andra vad det är de kan rösta på! Var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.

Vad är inte ett Huddingeförslag?
Felanmälan, beställningar eller inlägg i pågående ärenden räknas inte som Huddingeförslag. Synpunkter och klagomål är inte heller Huddingeförslag.

Klicka här för att lämna ett Huddingeförslag

Vad händer sen?
Ditt förslag publiceras så snart det har granskats. Om förslaget inte blir godkänt kontaktar vi dig och förklarar varför.
När det publicerats finns ditt Huddingeförslag tillgängligt för andra att läsa, kommentera och rösta på. Alla som bor i Huddinge kommun kan lämna, stödja och kommentera förslag. Det finns ingen åldersbegränsning så även barn och ungdomar kan engagera sig och lämna eller rösta på ett Huddingeförslag.

Sprid ditt Huddingeförlag
Du som lägger förslaget har möjlighet att själv marknadsföra det på sociala medier, för att på så sätt samla röster från andra som tycker som du.

Ett Huddingeförslag behöver samla 100 röster på 90 dagar för att tas vidare för ställningstagande eller beslut. Efter de 90 dagarna överlämnas förslaget till ansvarig nämnd eller förvaltning. När Huddinge kommun har fattat beslut i ärendet, publiceras det i anslutning till förslaget.

Se aktuella Huddingeförslag här.

Välkommen med ditt Huddingeförslag!
Huddinge servicecenter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.