Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer med Tusenfotingens förskola?

Hej!

Jag undrar när det kommer besked om vad som händer med Tusenfotingens förskola i Trångsund efter att den nya förskolan i Sjöängen kommer stå klar?

Och kommer den att slås ihop med Sjöängens förskola och vad händer i så fall med Tusenfotingens lokaler? Kommer någon privat aktör hyra dem och driva förskola där?

Mvh Pär

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Pär och tack för att du skriver till oss här gällande Tusenfotingen!

  Lokalsamordnaren på Huddinge kommun skriver följande:

  "Barn- och utbildningsförvaltningen håller för närvarande på att jobba med lokalbehoven för våra förskolor och skolor de kommande åren. Därför ber förvaltningen att återkomma med svar efter att dessa blivit reviderade och därefter beslutade. Detta för att inte föregå olika instanser inom kommunen. Besluten kommer att ske innan jul."

  Hoppas att detta besvarade dina frågor!
  Vänligen,
  Essan Servicecenter
 • Hejsan, jag undrar som Pär vilka planer som gäller, ni skrev tidigare att beslut skulle tas innan jul. Har besluten tagits och i så fall vilka beslut har tagits och hur påverkar det oss som har barn på Tusenfotingen?

  Tack på förhand! Mvh Jessica
 • Godmorgon Jessica,

  Tack för din följdfråga.

  Jag har hänvisat den vidare till Förskoleavdelningen, vi inväntar svar.

  Väl Mött!

  Med vänlig hälsning,
  Jonah Servicecenter
 • Hejsan!
  Jag har fått svar från förskoleavdelningen via telefon. De har inte fått något beslut om varken nya Sjöängen el ev stängning av Tusenfotingen. Så informationen att beslut skulle komma innan jul som går att läsa i denna tråd var således felaktig. Vi får leva i ovisshet ett tag till.

  Med vänlig hälsning, Jessica
 • Hej! När jag läser sista svaret ovan att det inte har kommit något beslut blir jag konfundersam. På sida 8 i Förskolenämndens sammanträdesprotokoll från sammanträdet 18/12 2018 står att "Nämnden fastställer förvaltningens förslag till lokalbehovsplan för åren 2019-2021 med utblick till 2032."
  Och själva förslaget som rör byggandet av nya Sjöängens förskola står att läsa i i kallelsen till mötet under avsnittet Trångsund där följande står:

  "Pågående nya förskoleprojekt
  - En ny kommunal förskola om cirka 120 platser planeras att stå klar i
  Sjöängen 2021.
  - Då den nya förskolan i Sjöängen står klar planeras den befintliga förskolan
  Sjöängen att övergå från kommunal till fristående regi.
  Avveckling av förskolor
  - Ingen avveckling är planerad."

  Jag undrar då följdaktligen vad det är för beslut man inte har fått eftersom förskolenämndens protokoll säger annorlunda? Och där står inget om Tusenfotingen, vilket jag tolkar som att inga andra planer än att den är kvar som idag finns för den just nu?

  Mvh Pär

 • Tack för att du orkat grotta vidare i detta Pär! Blir också nyfiken på den information du hittat. Tolkar det således som att Sjöängens förskola enbart är hotat av nedläggning i samband med bygget av nya Sjöängen och att Tusenfotingen inte påverkas alls. Men inväntar gärna en bekräftelse från förskoleansvariga på kommunen.
 • Godmorgon Jessica, Pär och övriga nyfikna i tråden.

  Vad roligt att det är så många som är intresserade. Stort tack för engagemanget kring denna viktiga fråga!

  Jag ser att vissa av er har varit inne på svaren redan, men jag tänker att jag gör en sammanställning på tråden samt kompletterar med information från Förskoleavdelningen som svarar enligt följande.

  Den 2018-12-13 antogs ärendet: 


  Förskolenämndens lokalbehov för åren 2019-2021 med utblick till 2032, Dnr : FSN-2018/519.272.

  Där anges följande gällande Tusenfotingen och Sjöängens förskola:(s 10 i bilagan)

  -Förskolans namn
  -Antal avdelningar
  -Antal inskrivna barn
  -Lokalyta

  Nytorps Mosse
  Sjöängen
  Tjädern
  Tornet
  Trålaren
  Trångsund
  Tusenfotingen
  Tvättbjörnen
  Summa: 26 avdelningar, 486 barn, 5 032 kvadratmeter.

  Pågående nya Förskoleprojekt.
  - En ny kommunal förskola om cirka 120 platser planeras att stå klar i
  Sjöängen 2021.Då den nya förskolan i Sjöängen står klar planeras den befintliga förskolan Sjöängen att övergå från kommunal till fristående regi.

  Avveckling av förskolor
  - Ingen avveckling är planerad. Det finns ingen fastställd plan på att avyttra eller avveckla Tusenfotingen.

  Planerade ombyggnadsprojekt
  - Inga ombyggnadsprojekt är planerade.

  Tillfälliga bygglov
  - Inga förskolor med tillfälligt bygglov finns.

  Under/Överkapacitet
  - Barnantalet beräknas öka med cirka 10 barn per år vilket ger en ökning om
  totalt 30 barn under perioden.

  Jag bifogar en länk till handlingarna som finns på huddinge.se.

  Ytterligare frågor hänvisas till forskoleavdelningen@huddinge.se

  Med vänliga hälsningar

  Jonah Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.