Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan ni asfaltera stigen vid slutet av Norrskogsvägen/Gamla Stockholmsvägen?

Hej!

Det finns en stig nerför en backe som förbinder slutet av Norrskogsvägen med Gamla Stockholmsvägen (nära Kvarnlyckevägen). När man har gått över Gamla Stockholmsvägen börjar en gång/cykelväg som går mot bl.a. Källbrinks idrottsplats, Källbrinksskolan och Källbrinks förskola. Stigen underhålls inte, men här går och cyklar många barn, ungdomar och vuxna då det är den naturliga vägen till skola, idrottsplats och bussar. Nu är det t.ex. is hela vägen nerför backen, ibland lera osv. Vid flera tillfällen har både vi själva och andra ramlat här, både gångtrafikanter, vissa med barnvagn, och cyklister. Finns det några planer på att anlägga en gångväg här?

Hälsningar
Stefan

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Tack för ditt inlägg och jag har varit i kontakt och nu fått svar från vår gatudrift och trafiksektion:

  "Gatudriften ger följande svar: Denna stig är en stig, som man trampat upp, och vi vinterunderhåller inte stigar. Troligtvis så kommer Huddinge kommun sälja tomten och stigen försvinna."

  Trafiksektionen säger följande:
  "Vi har inga planer i dagsläget på att asfaltera denna gångstig. Tar däremot med önskemålet i den fortsatta planeringen."

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Hej Henrik

  Tack för svaren!

  I det fall Huddinge kommun säljer tomten måste man planera för hur barn, ungdomar och vuxna ska kunna komma till buss, skola, idrottsplats osv. då det inte finns någon annan lämplig väg. I det fall man bygger igen denna stig kommer det leda till betydligt mer biltrafik kring bl.a. Källbrinksskolan. Ett alternativ är att kommunen sparar en liten del av tomten för att kunna göra en gång/cykelväg. Eller har ni någon annan idé?

  Vi förstår att det är en fråga om resurser och prioritering. Det är dock väldigt många personer som går längst denna ”stig” så en asfalterad gång/cykelväg skulle göra stor nytta. Det har bland annat byggts flera nya villor och sex parhus i detta område, med många små barn som behöver komma till sin förskola/skola…

  Hälsningar
  Stefan
 • Hej Stefan,

  Tack för din återkoppling och dina förslag.

  Jag kommer skicka dina synpunkter till vårt Trafikkontor.

  En fråga bara, enligt våra kartor finns det en gångväg från Gamla Stockholmsvägen som går förbi Källbrinks IP och bort mot Källbrinksskolan, denna är asfalterad. Kan inte den användas?

  Återigen, tack för dina synpunkter,

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Tack för snabbt svar!

  Det du beskriver är en fin och populär gångväg.

  Vår fråga gäller andra sidan Gamla Stockholmsvägen, dvs. en kort förlängning av denna gångväg upp mot Norrskogsvägen. (Det går inte att gå längst Gamla Stockholmsvägen då den saknar trottoar.)

  Hälsar Stefan


 • Hej Stefan,

  Stort tack för snabbt svar!

  Då är det rätt väg som jag lyft till vår trafiksektion!

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.