Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Socialtjänstens organisation

Hur ser organisationen inom Socialtjänsten i Huddinge kommun ut? Jag är intresserad av att få veta vilka befattningar som jobbar på vilka nivåer och hur avdelningarna är uppdelade. Vad kallas de socialsekreterare med arbetsledaransvar?

Kommentarer

 • Hej Karoline,

  Tack för ditt inlägg.

  Så här beskrivs organisationen av socialtjänsten i Huddinge kommun av kommunikationschefen på social- och äldreomsorgsförvaltningen:

  "Socialtjänsten i Huddinge kommun är samlad i social- och äldreomsorgsförvaltningen och är indelad i fem verksamhetsområden: Arbete och försörjning, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, funktionshinderområdet och biståndskansliet. Dessutom finns det gemensamma stödfunktioner såsom nämndkansli, ekonomi, personal, kommunikation, kvalitetsutveckling och IT.

  Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef. Biståndskansliet och Arbete och försörjning har delat in sig i enheter som leds av enhetschefer. Inom de övriga verksamhetsområdena, som är större, finns det sektioner som i sin tur är indelade i enheter. Dessa leds av sektionschefer och enhetschefer.

  Vi har närmare 2000 anställda som tillhör många olika yrkesgrupper inom våra fem verksamhetsområden. Socialsekreterare med arbetsledaransvar kallas för gruppledare".

  Om du vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med social- och äldreomsorgsförvaltningens kommunikationschef Erika Svärdh på erika.svardh@huddinge.se eller 08-535 312 05.

  Önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

  Vänliga hälsningar,

  Sascha Servicecenter
 • Huddinge Kommun är en skam
  Låta en MS sjuk lägga sig kl 18
  Sen framträder ansvarig i TV och kör
  Papegoja pratet att
  -vi jobbar för brukarens bästa
  Uppenbarligen inte
  Och vid ytterligare fråga hur detta kommer sig
  -vi jobbar för brukarens bästa
  Hon borde sagt
  Detta är åt helvete vi tittar på problemet.
  Ryggradslösa tjänstemän finns det gott om
  Service för medborgarna finns det mindre av
  Per
 • Hej Per och välkommen till vårt frågeforum!

  Jag har framfört din kommentar till kommunikatörerna på social- och äldreomsorgsförvaltningens som hälsar att de är hemskt ledsna att du uppfattade hennes svar i TV-inslaget på det sättet, det var inte intentionen.

  De kan inte gå in på enskilda individärenden, men personalen ska alltid utgå från brukarnas önskemål när de planerar sitt arbete. Kommunen erbjuder därför hemtjänst mellan klockan 7 och 22. Om en brukare vill ha hjälp senare på kvällen eller natten finns det en nattpatrull som utför insatserna.

  Med anledning av nyhetsrapporteringen finns även nypublicerad information om hur våra hemtjänstinsatser fungerar på kommunens hemsida.

  Om du är missnöjd med hur kommunens sociala tjänster eller vill framföra andra synpunkter, har du alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål som skickas vidare till den berörda verksamheten.

  Önskar dig en fortsatt fin dag!

  Vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.