Servicedagar på kommunens vägar mellan 1 november och 15 maj

Information om servicedagar och parkering 

Varför införs servicedagar?
Servicedagar bidrar till att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. Det är för att vi ska kunna städa eller snöröja gatan.

Parkeringsförbud gäller
När det är servicedag gäller särskilda parkeringsregler. Det innebär att det är förbjudet att parkera på gatan den aktuella dagen och tiden. I övrigt gäller 24-timmars regeln om inget annat anges.


Mer information om servicedagarna samt frågor och svar finns på vår hemsida.

Med vänlig hälsning,

Huddinge servicecenter (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.