Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Planerad genomfartstrafik Myrängsvägen mot Högmora?

Jag fick information att Huddinge kommun planerar att öppna myrängsvägen för genomfartstrafik till nybygget i högmora.

För oss som bor i området vore det katastrofalt.
Det är övervägande barnfamiljer som bor i området och det finns gott om skymda hörn längs den väldigt smala delen av myrängsvägen från myrängsskolan till där vägbommen står idag.

Stämmer detta?

Hur går jag tillväga (går det öht?) att protestera mot detta?

Kommentarer

 • Hej Fredrik

  Tack för din fråga. Jag förstår att du undrar och fler med dig. Jag ställer frågan vidare till våra trafikplanerare och återkommer när jag får svar från dem.
  Med vänlig hälsning
  Huddinge servicecenter
 • Hej

  Myrängsvägen kommer att öppnas för trafik våren 2019 i samband med utbyggnaden av projekt  Högmora.

  Medbestämmande fråga skickades till allmänheten i samband med framtagning av detaljplanen. Detaljplanen har även funnits på Huddinges hemsidan som information under planprocessen.

  Under planarbetet togs det fram en så kallade tidsstudie för genomfartstrafik genom Högmora, Svartvik och Snösättra. där stod det om Myrängen enligt följande;

  ”För bilister som befinner sig på huvudvägnätet på Ågestvägen vid Svartviksvägen är det kortare via lokalvägnätet men det tar lite längre tid. Men startar man 500 m längre österut i Mellansjö är det ungefär lika långt och det går troligen snabbare via huvudvägnätet. Kommer man en bit in i Svartvik kan det vara både kortare och snabbare via Snösätra i någon resrelation.
  Även andra reserelationer med startpunkt närmare Huddinge centrum har testats men ger inte anledning till oro för genomfartstrafik (inte heller om Myrängsvägen öppnas och ger genare väg).
  Det finns fördelar för de som bor i Högmora, Svartvik, Snösätras blivande bebyggelse men inga stora risker för någon anmärkningsvärd genomfartstrafik.”


  …därav beslutet om att öppna Myrängsvägen.

  När Myrängsvägen öppnas kommer kommun att bevaka trafikflödet. Om trafikflödet mot förmodan  avviker från studierna kommer kommunen att göra de eventuella åtgärder som behövs för att skapa en trafiksäker och trygg miljö för samtliga och närboende.

  Med vänlig hälsning
  Huddinge servicecenter
 • Jag har bott i slutet på myrängsvägen sedan början på 2012 och jag har inte fått något i min brevlåda där det i klartext står att vägen ska öppnas och att jag har rätt att tycka till om detta.

  Jag tror att det är väldigt få som aktivt går in på huddinge.se och letar sig fram till informationen.
  Jag gjorde ett försök att göra det i veckan när jag fick höra ett rykte om att vägen skulle öppnas och jag hittade varken information om det på hemsidan, eller någon annan fråga i forumet som handlade om att vägen ska öppnas.

  Så uppenbarligen är det inte så många som har vetskap om vad som kommer ske på myrängsvägen.

  Ni får gärna länka till informationen på hemsidan & infoutskicket.

  Mvh Fredrik • Hej

  Öppning av Myrängsvägen ingår i projekt Högmora etapp 2. Vi har en hel del information om projektet på hemsidan.

  Med vänlig hälsning
  Huddinge servicecenter
 • Hej!
  Helt galet det här.
  Jag har, som andra boende på Myrängsvägen INTE fått info om att vägen ska öppnas. Fick även höra (måste vara ett falskt rykte) att bussen ska gå där (istället för att vända på Myrängens vändplan).
  Det finns väl inga planer på att bussen ska köra på den "nyöppnade" vägen från 2019?

 • Hej Eva!

  Tack för din fråga, enligt våra trafikplanerare finns det i dagsläget ingen busstrafik som är planerad från Högmora mot Myrängsvägen som de känner till.

  Det är dock enligt trafikplanerarna inte omöjligt att busslinjerna i området ses över i framtiden.

  Hälsningar
  Huddinge servicecenter
 • Hej!
  Då undrar jag varför det är byggt en bussgata ( Högmoravägen)
  Om vi inte ska få någon bussförbindelse?
 • Hej Tommy!

  Tack för din fråga. Jag bifogar svar från trafikplaneraren och projektledaren för området:

  " En förutsättning för att buss ska kunna trafikera området är att kommunen bygger ut en vägstandard som möjliggör detta. Detta genomförs i Högmora etapp 1 och 2, men för att det ska bli aktuellt för Trafikförvaltningen (SL) att besluta om en linje genom området krävs det att även etapp 3 (Svartvik) byggs ut med motsvarande standard. Buss genom området kan därför först bli möjlig efter det att Svartvik är utbyggt, vilket ligger ett antal år framåt i tiden eftersom planläggningen ska påbörjas först 2019 enligt nu gällande Plan för samhällsbyggnadsprojekt".

  Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta trafiksektionen på trafik@huddinge.se .

  Hälsningar

  Huddinge servicecenter
 • Hej!

  Då kan man ju undra varför vi ska betala för en bussgata som troligtvis inte blir av?
 • Hej!

  Finns det några planer kring ny busslinje som ska trafikerar högmora, eller är det linjen 742 som idag stannar nere vid högmoravägen som kommer få ytterligare hållplatser?
 • Hej igen,

  Vi vet ingen ytterligare information i frågan än det som tidigare skrevs. Det är Storstockholm lokaltrafik (SL) och politikerna i Landstinget som besluter om linjerna i Storstockholm men det finns en dialog med kommunen.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Jag, tillsammans med ganska många andra, undrar hur planerna gällande ny busslinje i högmora går?:)

 • Hej Emma,

  Tack för att du med många andra visar intresse för nya busslinjer i området.

  Jag har fått följande svar från trafikplaneraren:
  "I dagsläget finns det inga planer för busstrafik i Högmora mer än det som redan står om framtida busstrafik på Högmoravägen och genom Svartvik. Detta kommer inte att ske förrän Svartvik har ny detaljplan och gatorna byggs om och anpassas för busstrafik.

  Många invånare och nyinflyttade i Högmora har dock hört av sig till kommunen och efterfrågat kollektivtrafik genom området. Därför håller vi nu på att kolla om det finns några möjliga lösningar för detta innan Svartvik har byggts ut.

  Eftersom Myrängen är väldigt backigt är det troligtvis inte möjligt att dra in buss längre än till dagens vändplan, vilket var ett alternativ som undersöktes tidigare."

  Hoppas du fått lite mer klarhet i frågan och jag önskar dig en trevlig dag.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.