Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Parkeringsförbudens efterlevnad

Hur många/få parkeringsvakter ser till att kommunens parkeringsregler efterlevs?
Och när tjänstgör dessa/denna? Är det endast under "kontorstid"?  Inga P-böter verkar skrivas ut på kvällar/helger.


Kommentarer

 • Hej Hansa,

  Tack för din fråga.

  Avdelningschefen för gatu- och parkavdelningen svarar att normalt patrulleras och övervakas fordonsparkeringar av två personer. Detta görs på vardagar mellan klockan 07-16. Kvällar och helger görs särskilda punktinsatser vid kända behov eller särskilt anmälda behov.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Mer eller mindre fritt fram att parkera mellan 16.00-07.00 samt kvällar och helger! Så ser det i alla fall ut på våra gator trots att det är parkeringsförbud som råder. Jag har vid ett flertal tillfällen, via mail och felanmälan, under flera år anmält till gatu- och parkavdelningen att boende har svårt eller omöjligt att köra in på sina tomter vid t ex  Björkängshallen när det är match. Tydligen inte något som anses vara särskilt anmälda behov. Aldrig under drygt 30 år har jag sett att någon bötfällts för parkeringsöverträdelserna.
  Hur tänker sig kommunen sköta efterlevnaden av de nya kommande parkeringsbestämmelserna om de inte kan se till att de nuvarande ens efterlevs?
  Hansa
 • Hej igen,

  Avdelningschefen svarar att kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att införa parkeringsavgifter i utökad omfattning än idag. I samband med det ser kommunen över rutiner och organisation för hur de nya parkeringsreglerna ska efterlevas.

  Exakt hur detaljerna kommer bli är svåra att uttala sig om idag. Klart är att det är en ökad ambitionsnivå att vänta inom överskådlig framtid när det gäller parkering i Huddinge.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Ja ambitionsnivån från gatu- och parkavdelningen kan väl knappast gå åt något annat håll än mot en ökning, idag tycks den vara obefintlig då mail, formulär- eller felanmälan helt ignoreras. Varför upplyser ni invånarna att använda desssa dessa kanaler då ändå inga berörda kommunanställda tycks läsa dessa? T o m bilder har skickats som visar hur det kan se ut med parkering på båda sidor om vägar, dessutom mot färdriktningen.
  Med två personer som under "kontorstid" ska se till att parkeringsreglerna efterlevs i en kommun med över 100 000 invånare så tycks detta vara en mycket lågprioriterad fråga. Då ska vi kanske inte heller förvänta oss att reglerna efterlevs...

  Hansa
 • Hej igen!

  Det är förstås inte bra att du har gjort felanmälningar som inte har åtgärdats. För att vi ska kunna kontrollera vad som är felanmält men inte åtgärdat skulle det vara bra om du kan maila oss och berätta om vilka felanmälningar du gjort, men där ingen åtgärds har utförts. Då kan vi enklare följa upp och se vad som har hänt.

  Maila till servicecenter@huddinge.se så återkopplar vi sedan till dig.

  Hälsningar,
  Erik
 • Man blir less. Jag ska alltså samanställa och skicka in det ytterligare en gång som jag redan skickat in! Läs avsnitt 3 ovan som förklarar hur parkeringsproblemen ser ut.
  På lördag em har gatuavdelningen en sista chans den här säsongen att titta till Västergårdsvägen och gatorna runt omkring i samband med match i Björkängshallen.
  Men det så klart, det ligger ju tidsmässigt utanför kontorstid...
  Dessutom ligger nu inga 2 meter breda snödrivor kvar på vägarna.

  Hansa
 • P-vakter behövs vid Forellvägen där det är stoppförbud på vissa delar men det bryr sig ingen om pga att det aldrig går P-vakter där.
  Johan
 • Hej!

  Tack för att du uppmärksammar oss på detta. Vi har nu meddelat våra trafikövervakare om situationen vid Forellvägen.

  Hälsningar,
  Erik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy