Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Parkering Stambanevägen

Jag läste att när man stänger infartsparkeringen vid Stuvsta station så ska man skapa 50 P-platser på Stambanevägen som ersättning.
Var på Stambanevägen blir det?

Mikael Lundblad Ordf Brf Målaren i Stuvsta
Mikael Lundblad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Mikael,

  Tack för din fråga.

  Jag har fått följande svar från kommunikatören:
  "Om projektet Mjölner 4 vinner laga kraft och vi kan bygga bostäder med trygghetsboende och infartsparkering i Stuvsta centrum kommer vi att behöva stänga den nuvarande infartsparkeringen vid Byalagsvägen. För att kompensera för de förlorade parkeringsplatserna under byggtiden kommer vi att bygga mellan 40 och 50 tillfälliga platser på Stambanevägen, mellan Stationsvägen och Yrkesvägen (se bifogad bild).


  Vi har undersökt möjligheterna för parkering i hela Stuvsta och förutom att vi utökar antalet platser vid Stuvsta torgväg är detta den mest lämpade platsen för tillfälliga parkeringsplatser.
  Aktuell information om projektet samt vanliga frågor och svar om infartsparkeringen och de tillfälliga parkeringsplatserna finns att läsa på vår hemsida.

  Med vänliga hälsningar

  Susanne
  Susanne Servicecenter
 • Hej
  Stambanevägen är ju inte särskilt bred så det kommer ju bli trångt och mysigt.


  Kommunen har även planer på att börja ta P-avgift på gatorna inom 600 meter från stationen, vi som bor i Brf Målaren i hörnet på Yrkesvägen och Stambanevägen hamnar då inom dessa 600 meter. Hur gör de boende i föreningen som inte har privat P-plats, har man överhuvudtaget tänkt på det?

  Mikael Lundblad
 • Hej igen Mikael,

  Jag har fått svar från trafikavdelningen.

  Det finns ett förslag framme om att, på försök, införa parkeringsavgifter på gatumark eller allmän platsmark i de stationsnära lägena (inom zon A, 600 m från stationsentré), Huddinge C och Stuvsta. Försöket föreslås pågå i cirka sex månader och ska under försöket utvärderas och ge vägledning för hur avgifterna ska hanteras vidare efter försöket. Beslut väntas tas i fullmäktige den 24 april 2017.

  Det är idag avgiftsfritt att parkera i stora delar av Stuvsta och Huddinge centrum, vilket gör att många väljer att parkera på gatan istället för att hyra plats i exempelvis garage. Stambanevägen och Yrkesvägen hamnar inom 600 meters radien och kommer med stor sannolikhet att beröras av avgifterna.

  Kommunen ska inte hålla med arbetsplats- och boendeparkering vilket innebär att de som har behov av boendeparkering i dessa områden antingen får betala avgiften eller söka boendeparkeringsplats på annat håll till exempel hos privata aktörer.
  Försöket ska, som sagt, utvärderas vilket möjligen kan innebära ändrade villkor för parkering framöver.

  Huddinges hemsida kan du läsa mer.


  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy