Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Parkering på Springarvägen i Trångsund

Vad är orsaken till att ni ändrat parkeringsbestämmelserna på springarvägen i Trångsund?  Som det är skyltat nu så är det parkeringsförbud dygnet runt efter sidorna och ska man parkera i mitten på springarvägen, på vardagar mellan 7-18, så får man bara stå i två timmar ifall man har p-skiva. Detta innebär att det inte finns någonstans att ställa bilen ifall man är borta mer än två timmar på dagtid på vardagar. Det betyder att ni tvingar folk att ta bilen till jobbet varje dag. Är det förenat med god sed om att man ska uppmuntra folk att låta bilen stå?  

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.

  Jag har pratat med handläggarna på trafikavdelningen.

  De säger "anledningen till att parkeringsplatserna utmed vägen tagits bort är att det fanns vissa framkomlighetsproblem på vägen när det tidigare var tillåtet att parkera ut med trottoaren. Detta är således en åtgärd för att förbättra framkomligheten ut med vägen."

  De säger också att parkeringen i första hand är för besökande och inte för boende.

  Ärendet skall tas upp senare i höst (augusti-september) för vidare utvärdering.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej Adam.

  Tack för svaret men jag tycker det är vissa saker vi borde titta närmare på.
     
  Du skriver "anledningen till att parkeringsplatserna utmed vägen tagits bort är att det fanns vissa framkomlighetsproblem på vägen...."
  Kommentar: Redan innan ändringen var det förbjudet att parkera utmed springarvägen dagtid på vardagar. På helgerna var det väldigt få som parkerade utmed vägen eftersom många åker bort på helgen. Som jag förstår det så menar alltså trafikavdelningen att det är på vardagsnätter som det är "framkomlighetsproblem". Märk väl att springarvägen är en återvändsgata och saknar genomfart. Här pratar vi om ca 45 parkeringsplatser som bara har tagits bort.
     
  Sen har trafikavdelningen även gjort om ca 40 p-platser i mitten på springarvägen till besöksplatser.
  Kommentar: Där får alltså besökarna stå i två timmar mellan kl 07-18 vardagar. Jag tycker också att 40 besöksplatser är väldigt många. Mig veterligen så är det väldigt sällan någon får besök på vardagar mellan kl 07-18. Normalt så får man besök på kvällar och helger. Mycket konstig besökstid när de flesta jobbar på vardagar eller är det kanske besökstid för inbrottstjuvar. 😀 (OBS: Skämt! Om man nu vågar skämta med en myndighet.)    
     
  Totalt så har ungefär ca 85 p-platser försvunnit på ett eller annat sätt. Detta innebär att vi boende inte har någon som helst p-plats på springarvägen att ställa bilen på under en normal arbetsdag. Utan vi tvingas att ta bilen till jobbet och på så sätt öka utsläpp och miljöförstöring istället för att åka kommunalt, cykla, gå eller på annat sätt ta oss till jobbet på ett miljösmart sätt. Detta tycker jag rimmar väldigt dåligt med vad politikerna i Huddinge kommun har sagt att de vill uppnå.
     
  Så det är fyra frågor jag skulle vilja ha ett tydligare svar på:
  1. Kan ni tydligare beskriva vilka "framkomlighetsproblem" som plötsligt har tillkommit på vardagsnätter, på en återvändsgata, som saknar genomfartstrafik, när det nu inte har funnits sådana här problem tidigare?
     
  2. Hur har ni kommit fram till att ni vill reservera just 40 p-platser till besökare som kommer hit på vardagar mellan kl 07-18 medan vi som bor här och betalar skatt till kommunen inte kan ta del av dem på dagtid?  
     
  3. Har ni förankrat/meddelat det här beslutet till politikerna i Huddinge kommun så att de står bakom och vet om beslutet? I så fall skulle jag vilja veta vilka politiker det är, så vi kan maila dem om att vi ska stryka dem från valsedlarna nästa år.
     
  4. Finns det något offentligt dokumenterat beslut eller protokoll över det här beslutet som jag kan ta del av? I så fall, kan jag komma åt det på nätet eller skulle du vilja maila det till mig?  
     
  Med vänlig hälsning
  Mats • Hej Mats.

  Jag har fått svar på dina frågor.

  1. Kan ni tydligare beskriva vilka "
  framkomlighetsproblem" som plötsligt hartillkommit på vardagsnätter, på en återvändsgata, som saknar genomfartstrafik,när det nu inte har funnits sådana här problem tidigare? 

  På trafikgruppens möte rapporterade parkeringsvakter att det finns framkomlighetsproblem på Springarvägen.
     
  2. Hur har ni kommit fram till att ni vill reservera just 40 p-platser tillbesökare som kommer hit på vardagar mellan kl 07-18 medan vi som bor här ochbetalar skatt till kommunen inte kan ta del av dem på dagtid? 

  Parkering på allmänna vägar i Huddinge kommun ska i första hand vara förbesökare. De boende ska lösa parkeringen på tomtmark. Om man tittar på Flemingsberg, Vårby, Skogås, Stuvsta dvs område med lägenheter och höga hus såser man att det är parkeringsförbud på gator i dessa område. Kommunen kan inte lösa parkeringsbehov av de boende på allmänna gator. Parkeringen ska i första hand lösas på tomtmark.

  3. Har ni förankrat/meddelat det här beslutet till politikerna i Huddingekommun så att de står bakom och vet om beslutet? I så fall skulle jag viljaveta vilka politiker det är, så vi kan maila dem om att vi ska stryka dem frånvalsedlarna nästa år.

  Detta beslut är taget på tjänstemannanivå. Politikerna för information om alla trafikändringar som görs i kommunen.
     
  4. Finns det något offentligt dokumenterat beslut eller protokoll över dethär beslutet som jag kan ta del av? I så fall, kan jag komma åt det på näteteller skulle du vilja maila det till mig?

  Beslutet om parkeringsförbud togs i trafikgruppen. Detta är ett möte då gatudriftsektionen, trafiksektionen och parkeringsvakter träffas.

  Som sagt, det ska göras en vidare utvärdering om situationen i höst.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Hej igen.

  Tack Adam för all info du fått fram.

  Däremot skulle jag vilja be trafikavdelningen att se över beslutet en gång till och helst göra en grundligare utredning om ärendet.

  Vad som hänt hittills är följande:
  1. Parkeringsvakter har rapporterat att de anser att det är framkomlighetsproblem på springarvägen.
  2. Vid ett möte 2017-03-14 angavs problemet med ett enda ord "trångt" och då beslutades att införa konstant p-förbud runt sidorna på vägen samt att göra om 48-timmarsparkeringen till 2-timmars besöksparkering på vardagar 7-18.

  Jag tycker det verkar vara ett förhastat och kanske inte helt genomtänkt beslut. Vad jag saknar i utredningen/beslutet är följande:
  Ingenstans finns beskrivet, varken med text eller foton, om vad parkeringsvakterna anser med "framkomlighetsproblem" och på vilken del av springarvägen det skulle förekomma. Visste man detta skulle man kanske kunna komma fram med en alternativ lösning och t.ex. kunna göra p-förbud på vissa delar (t.ex kurvorna) och inte hela gatan.
  Ta t.ex. början av springarvägen (backen upp) där var tidigare p-förbud på dagtid och man fick stå på ena sidan på nätter/helger. Det är faktiskt helt orimligt att påstå att det skulle ha varit framkomlighetsproblem där. I så fall skulle varenda små-gata i kommunen få p-förbud. Ni är varmt välkomna att komma hit och titta hur det ser ut i verkligheten.
  Vad jag har förstått så har det heller inte inkommit några klagomål från boende i området. Ej heller ska det ha skett några olyckor eller annat p.g.a att det skulle vara trångt.
  Sen bör man också ta hänsyn till att det här är en återvändsgata som helt saknar genomfartstrafik.

  Så jag hoppas ni kan ta och se över beslutet en gång till och kanske komma upp med någon alternativ och bättre lösning.

  Hälsningar
  Mats

 • Hej igen och tack för dina synpunkter.

  Jag vidarebefordrar det du skrivit till trafikavdelningen.
  Senare i höst kommer de att gå igenom situationen igen för ytterligare utvärdering.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Det här är helt idiotiskt.

  Som sagt så finns det ingen stans att stå om man ska ha bilen parkerad i mer än 2 timmar 7-18, Det kommer alltså kosta mig en parkeringsböter varje dag.

  Förhastat, oprofessionellt beslut.

  Det här är amatörmässigt genomfört.
 • Vart ska vi som bor här stå? Förbud längs hela gatan. Vi ska alltså gå ut varannan timme o ändra p-skivan varje dag? Extra bra för oss som jobbar natt. Vilket normalt område har 40 gästparkeringar och 0 boendeparkeringar? Det här är ju inte genomtänkt nånstans.
 • Hej igen.

  Jag kopierar det tidigare svaret i tråden från Trafikavdelningen

  "Parkering på allmänna vägar i Huddinge kommun ska i första hand vara för besökare. De boende ska lösa parkeringen på tomtmark. Om man tittar på Flemingsberg, Vårby, Skogås, Stuvsta dvs område med lägenheter och höga hus så ser man att det är parkeringsförbud på gator i dessa område. Kommunen kan inte lösa parkeringsbehov av de boende på allmänna gator. Parkeringen ska i första hand lösas på tomtmark."

  Trafikavdelningen kommer också att gå igenom situationen igen nu i slutet av augusti.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Alex inte räcker det att ändra på p-skivan,bilen skall flyttas på, dom kan kolla ventilerna på däcken och då åker du på böter endå.
 • Här på Springarvägen har brf föreningen lyckats lösa 10 st parkeringsplatser. Mer gick inte.

  Så det är ju det ni kallar "Parkeringen ska i första hand lösas på tomtmark."

  Det var bra så som det var tidigare!
 • Hur kommer det sig att man inte lämnat någon info om regeländring och dessutom genomför den underr industri semestern? Har aldrig sett så många bötfällda bilar på samma ställe samtidig.  Känns som ett fult sätt att dra in pengar till kommunen.
 • Hej Vill bara skriva för att förstärka budskapet mina grannar försöker förmedla. Jag håller med på alla punkter. Det var svårt redan innan dessa nya bestämmelser att hitta parkering i området, och nu finns det ingen möjlighet för oss som bor här att ställa bilen under dagtid. Det gör det dessutom omöjligt för oss att lämna bilen hemma och åka kommunalt till jobbet. Jag är hemma idag och tittar ut på parkeringen i mitten, och förutom min egen bil (som jag då måste flytta varannan timme, har satt larm för att komma ihåg) ser jag 14 bilar, och de flesta av dessa tillhör mina grannar och inte "besökare". Jag, som skattebetalare i Huddinge, vill inte att mina pengar går till åtgärder som motverkar miljösmarta lösningar, och som försvårar för oss boende att kunna ha bil överhuvudtaget. 
 • Vi har nu börjat leta boende i annan kommun då vi flyttade hit för att kunna låta bilen stå och ist åka kommunalt för miljön men då detta inte längre är möjligt eftersom vi då skulle få böter dagligen så kommer vi att välja att flytta till annan ort om inte parkeringseländet löser sig hoppas ni är nöjda med att tvinga fram ytterligare miljöförstöring. Ser gärna att vi som är berörda kan ses och kanske utse en talesperson som kan föra en talan i frågan med kommunen
 • Trafiknämden bör omedelbart upphäva parkeringsförbudet och tills detta sker vill vi som bor här hs ett löfte att inga parkeringsvakter skickas hit. Man bör även höra ett platsbesök och sätta sig in i den speciella situationen. Det blir inte alltid rätt när man beslutar enligt mall. Jag har bott här i 50 år och står gärna till tjänst med information. Infon om denna förändring var f.ö. obefintlig. De som var borta och fann ett knippe böteslappar är inte lyckliga.
  Om vi ska få en bra lösning på parkeringsproblemet i Trångsund krävs samarbete.
  Tommy Björk
 • Måste säga att det var ett dumt beslut. Det hade varit brist på parkeringsplatser redan innan och nu känns det extremt svårt för oss att hitta. Vi var tvungen att parkera vår bil på en ´tomtmark´ där ständigt finns någon bränner bilar. Tror det var enda ledig plats nu i Trångsund . Jag är orolig att ställa min bil där men det finns inget annat val i dagsläget. Parkeringsvakter kommer typ 3-4 gånger varje dag och det känns som att de är medvetna att vissa bilägare är  borta under tiden. Kan inte ni ta upp frågan och lösa det genast?
 • Hej igen.

  Jag har fått svaret från Trafikavdelningen att frågan ska tas upp för att se om det går att lösa på annat sätt i slutet av augusti. Fram till dess gäller de regleringar som finns.

  Med vänliga hälsningar,  Adam Servicecenter
 • Tack för informationen. Det är beklagligt att det ska gå lättare att genomföra ett olyckligt beslut än att sätta stopp för det. En namninsamling pågår för berörda hushåll.
  Mvh Tommy Björk 

 • Vore det inte bättre att återgå till tidigare regler tills trafikavdelningen haft sitt möte?

 • Jag håller med Birgitta.återinför tidigare p-regler då ingen info lämnades innan regeländring. Utöver det så bör samtliga p-böter som är utfärdade pga regeländring avskrivas. Vill för övrigt skriva under namninsamlingen ! Vart finns insamlingslistan att tillgå?
 • Ett mycket idiotiskt, ej genomtänkt och förhastat beslut.
  Vart kan vi skriva under namninsamlingen?


 • Om det nu blir ändring på parkeringsreglerna, kommer det då att gälla även centrala Huddinge?Då det byggs mycket där och pendeltåget gör att det är ont om p-platser för dom som bor där.En parkeringsplats om man nu lyckas att få en sådan till bostaden är ju dyr,så ur rättvise synpunkt borde ju kommunen i så fall släppa parkeringen fri i hela kommunen.
 • Dessa 40 "besöksparkeringsplatser är i stort behov att först sandsopas och sedan få rutorna uppmålade igen. Lika bra att passa på nu när det inte står några bilar där.

  Kan det inte vara intressant att hyra ut denna mark eller upplåta servitut mot betalning till de 2 bostadsrättsföreningarna den ligger vid? Då kan man säga att det blir som att parkeringen löses på egen tomt och kommunen får in pengar och slipper underhållsansvar. Hur ställer sig trafiknämnden till detta?

  Sedan är frågan varför det fortsatt är tillåtet att parkera på gatan längst med Tornslingan? Borde inte alla dessa hundratals bilar också parkera på egen tomt?

  Ralf
 • Det vore det bästa för samtliga parter om föreningarna kunde arrendera marken av kommunen. Ett lysande förslag.
 • Jävla skit . Vad fan ska jag parkera min nu . Hur fan har ni tänkt  . När ni bygger flera bostad ska vara tillräckligt  parkering också . Sämsta ni är
 • Jag har varit på semester på annan ort under hela juli och början av augusti. Hade ingen aning om detta beslut och till min förvåning fått en p-bot igår kväll, 15/8. Håller med Totte att samtliga p-böter som är utfärdade pga regeländring bör avskrivas pga bristfällig information. Ett hemskickat informationsbrev är det minsta man kan begära av detta beslut.
 • Kan instämma i Lars kommentar. Ingen jag känner på Springarvägen har fått information om denna helomvändning i parkeringsbestämmelser. Varför?
  Vet kommunen om att föreningarna bara kan åstadkomma en handfull parkeringsplatser på 170 hushåll när man hävdar att boendeparkering ska ske på tomtmark?
  OCH - varför släppte man igenom bygglovet på Löparen 1 och 2 när man inte uppfyllde den tiden krav på antalet parkeringsplatser?
 • Hej, instämmer med samtliga föregående inlägg gällande förändrade parkeringsrutiner vid Springarvägen.
  Vad jag förstår är anledningen/argumentet till kommunens parkeringsförändring grundat på hörsägen från något parkeringsbolag och jag skulle gärna vilja se rapporten grundad på klagomål från oss boenden, besökare eller från andra som inkommit till parkeringsbolaget.
  Jag tror att det eventuella framkomlighetsproblemet lätt skulle kunna avhjälpas med att parkeringen bara blir avsedd för personbilar.
  Jag har i många år varit irriterad på bristen av parkeringsplatser för oss boende i Trångsund och håller med Mats om att kommunens vänlighet är större för besökare än för oss boenden.
  Var finns kommunens miljötänk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Jag har i alla år åkt kommunalt till mitt arbete men har nu tvingats ta bilen vilket gör att jag nu sitter varje dag flera timmar i vårt redan hårt belastade vägnät och släpper ut föroreningar och detta mot min vilja.
  Tidigare tog det mig c:a 20 minuter att komma till mitt arbete, idag c:a 60-70 minuter !
  En annan aspekt på detta motstånd mot oss boende och bilägare är som jag ser det att priserna på våra bostadsrätter förmodligen kommer sjunka när Trångsund och min förening inte kan erbjuda en nyinflyttad en parkeringsplats i närheten till sitt boende.
  Jag kan förstå att den kommunala tjänstemannen/männen hade en dålig dag och den dagen tog dåliga och inte så väl underbyggda beslut, men att inte erkänna detta har jag ingen förståelse för.
  Beslutet är inta bara dåligt genomtänkt och korkat utan även odemokratiskt mot oss skattebetalare för jag tror inte att så många besökare betalar skatt i Trångsund/Huddinge.
  Jag kräver att kommunen snarast tänker om och återgå till tidigare parkeringsregler innan all fakta och argument ligger på bordet och ett demokratiskt beslut kan tas.
  Avslutningsvis kan jag inte förstå varför de ansvariga för detta beslut inte ställer upp och tar debatten med oss boenden.
  GÖR OM OCH GÖR RÄTT !!!!!!!
 • Hej,

  vi har också varit på semester och ställde som vanligt vår bil på en p-plats som var ledig, då på Springarvägen. Nästa dag när jag hämtade bilen för att åka och handla var nästan alla parkeringsplatser ledig, en bil hade fullt med böteslappar.
  Så, ni har gjort det igen. En sådan ful grej av er att under semestertiden sätta upp en ny parkeringsskylt. Att ni inte skäms! Men antagligen sitter ni bara där och räknar pengarna av de aningslösa människor som har parkerat där under många år.
  Först ändrade ni i smyg, också under semestertiderna, längan mellan skolan och Springarvägen, samt en bit av parkeringen där bilarna en gång om året brinner (i år 2ggr). Här var argumentet att skolan och förskolan behöver fler gästparkeringar, fast de redan har många gästparkeringar, som är aldrig fullsatta.
  Nu gör ni samma fula sak igan. Ändar under semestertider, utan någon som helst förvarning och börjar lappa.
  Jag köper på någon niveau att förskolan och skolan behöver gästparkeringar. Där blev det morgonar som man bara få stå i 2 timmar.
  Jag köper inte argumentet att så pass många parkeringsplatser på så en öde plats som på Springarvägen ska bli 2 timmars gästparkering under HELA DYGN. För att det är trångt för parkeringsvakten att komma igen! Lös problemet genom att förbjuda skåpbilar och husvagnar.
  Förresten finns det redan en gästparkering för löparen 1, på innergården. I fall att man inte skulle hitta en ledig parkeringsplats i området på dagtid (aldrig ett problem). Skulle ni seriöst behöver gästparkering för löparen 2 så kan man ju ta bort 2 stycken som är märkta som gästparkering.

  Skäms!
 • Jag vill att ni lämnar ut namn på samtliga kommunpolitiker som står bakom detta galna beslut så vi som vill kan välja bort dessa nästa år. Det går bra att delge namnen här i forumet....
 • Håller med Silvia ang. lastbilar, husbilar, skåpbilar. Det är detta som gjort att det blivit såhär. Det står ingenstans att 2 timmar gäller vardagar 7-18. Min fråga är, har någon fått bekräftat att det är fri parkering på helger/röd dag? En fråga till, parkeringen mot Norströms väg, vad innebär P 7-9 där? vardagar endast eller? P-skiva 7-9, resten av tiden fri parkering? Parkeringen mot skogen (på samma parkering), är det 7 dagars fri parkering där som förut? Tilläggas bör att jag redan fått en bil nedbränd där.
 • Hej igen i tråden.

  Jag har nu fått några svar från trafikavdelningen.

  Förbudet kom till efter att kommunen fått klagomål från allmänheten, polisen och SRV återvinning AB att det var svårt och att åka på Springarvägen då den var full med parkerade bilar. Därav gjordes ett beslut på tjänstemannanivå om p-förbud, även om politiker har blivit informerade om att beslutet har tagits.

  Parkeringsförbudet ska ha trätt i kraft den 31 maj 2017, innan industrisemestern började. Kommunen skickar aldrig hem någon information om ändrade parkeringsregler. Det är bilisters ansvar att se efter vilka trafik-eller parkeringsregler som gäller.

  Parkeringarna som finns är i första hand till för besökande. Boende ska lösa sin parkering på tomtmark. Om detta inte finns måste de lösa sin parkering på annat sätt. Några i tråden har föreslagit att kommunen kan hyra ut parkeringsplatserna till boende i området, men det kan kommunen inte eftersom det rör sig om allmän mark.

  Tornslingans parkeringsprogram håller på att ses över just nu, och det kan bli förändringar i framtiden, men inget är beslutat ännu.

  Trafiksituationen på Springarvägen håller också på att ses över och kommer tas upp på möte i slutet av augusti, eftersom det har kommit in många klagomål.

  Fram tills dess gäller regleringarna som finns. Dyker det upp några ytterligare frågor är ni välkomna att mejla till trafikavdelningen på gator@huddinge.se  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Kommunen har ju hyrt ut parkeringsyta till en annan brf i närheten .  Dessutom så på den parkeringen jag talar om så har det brunnit flertalet gånger och då på del som kommunen ansvarar för men trots det så sker ingen städning utan det är fullt med glas och ser ut som krigszon.  Sen skriver du att politiker blivit informerade. Menar du då att ingen av dessa ifrågasatt beslutet?  Tacksam om du kan skicka mig samtliga handlingar som är offentliga i ärendet.
 • Beslutet är illa underbyggt. Bifogar bilder på Springarvägens "besöksparkering" i fredags, 7 av 40 platser är belagda och av dessa sju är det fem bilar som flyttas varannan timme. Det går inte att lösa detta verkliga problem genom att bara hänvisa till stadgar och rutiner. Kommunen har ju uppenbarligen själv inte iakttagit dessa då man beviljade bygglov för Löparen 1 & 2 med endast 6 parkeringsplatser för 170 lägenheter. Det måste till en lösning utanför mallen. Stämningen är upprörd bland bilägarna.

 • Hej, vill markera att skyltarna inte böts ut förrän under sommaren, även om beslutet togs sen 31 maj..
  Om det finns brister i framkomligheten mellan 7-18 på vardagar, så kan man i värsta fall ändra parkeringen utmed gatan till Max 2h för besökande mellan 7-18 på vardagar. 
  Parkeringsplatserna i mitten kan väl inte orsaka en dålig framkomlighet? Hur kör man i sådanafall?  
  Nu har alltså besökare fått tillgång till ALLA parkeringsplatser i mitten. 
  Och återvinning SRV parkerer t.ex längst gatan vilket polisen också gör ifall dom är här.. Så jag förstår fortfarande inte varför parkeringsplatserna i mitten gjordes om till endast för besökande? Varken polis eller SRV parkerar där. Om man har jobbat natt får man springa upp varannan timme för att flytta på bilen. 

 • Hej Adam.
  Jag verkar inte komma längre in i maktens boning är till dig och jag förstår att du bara är ett filter för att beslutsfattarna inte ska behöva ta frågan direkt med oss vanliga medborgare och skattebetalare i Trångsund. Har just kommit fram till mitt arbete efter att jag köat på Nynäsvägen och mot min vilja sprutat ut avgaser men ”sparat in” det kollektiva månadskortet.
  Adam du skriver att allmänheten, polisen, SRV, parkeringsbolag m.fl klagat på framkomligheten vid Springarvägen och jag m.fl skulle gärna vilja ta del av den dokumentationen, bilder m.m gällande klagomålen som kommunen fått in som underlag till detta minst sagt ”korkade” parkeringsbeslut för det finns väll diarieförd dokumentation, eller ?
  En tanke slog mig, bor dessa beslutande tjänstemän i vår kommun och om så är faller, hur har dom löst sin parkeringssituation?
  Du skriver, citat ”Parkeringarna som finns är i första hand till för besökande. Boende ska lösa sin parkering på tomtmark. Om detta inte finns måste de lösa sin parkering på annat sätt” hur tänker kommunen här, ok att måla upp en egen parkeringsruta eller!!??
  Förstår att jag inte kan skapa/måla en egen parkeringsruta men Löparen1 har inga möjligheter att skapa parkeringsytor för oss i föreningen så vad ska vi medlemmar parkera på dagtid då vi är på våra arbetsplatser?
  Jag vet att jag kan hyra parkeringsplats men de alternativ jag ser ligger så till att jag efter jag parkerat min bil måste åka buss därifrån och hem.
  Ansvariga kommuntjänstemän och kommunalpolitiker i Huddinge kom fram ur era skyttegravar, ta del av verkligheten i Trångsund, ta debatten och stå för era beslut.
  P.S: är det ok att parkera efter trottoaren vid Springarvägen nu när påbudsskylten ”parkeringsförbud” nu tagits ner !!??
  VI BETALAR ERA LÖNER SÅ GÖR OM OCH GÖR RÄTT
 • Att jag inte får något svar på om att få ut dom offentliga handlingarna i ärendet ska jag ta det som en vägran ifrån er sida att lämna ut dessa? Eller måste jag begära ut dom genom nån annan instans?
 • Hej igen.

  Jag har skickat mötesanteckningar till er på era respektive mejladresser. Skulle ni behöva ytterligare handlingar kan ni skriva till trafik@huddinge.se och be att få ut dessa.

  Skylten som tagits ner har inte gjorts det av kommunen, och en ny är på väg upp.

  Jag har meddelat trafikavdelningen om att hålla koll på den här tråden för sitt kommande möte.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Hej.
  Jag efterfrågade inte själva beslutsprotokollet för att beslutet är taget framgår ju men all önskad tydlighet men tack ändå.
  Det jag efterfrågade var den dokumentation över klagomål som inkommit till er gällande framkomligheten vid Springarvägen för sådan finns, eller ?
  En lite lustig iakttagelse i ditt mail är att kommunen mer tänker på miljön när det gäller utskrifter än att vi bara blir fler och fler som nu måste ta bilen till våra arbetsplatser efter ert korkade beslut gällande ändrade parkeringsregler vid Springarvägen.
  Ser denna uppmaning längst ner i ditt mail.
  ”Tänk på miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?”
 • Hej igen.

  Det var det enda dokument jag hade. Om du vill få ut andra allmänna handlingar mejla till trafik@huddinge.se så hjälper deras registrator dig med det.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Jag tror rent ut sagt att ni ljuger. Om ni är satta att fatta beslutet så måste ni självklart ha underlagen med klagomålen. Om Srv har haft synpunkter på framkomligheten så borde man väl i rimlighetens namn kontaktat bostadsrättsföreningarna för en diskussion om sopkärlens placeringar och inte begärt att kommunen ska göra om parkeringen i hela området .verkar som att vi får lämna frågan vidare till förvaltningsrätten
 • Hej.

  Det kan finnas fler handlingar, men om du vill få ut dessa måste du begära ut dem från registratorn på trafikavdelningen som du når på gator@huddinge.se  Hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Utöver allt annat så är dom angivna tiderna i beslutsprotokollet
  07.00-17.00 men tiderna som är angivet på skyltarna är till 18.00 så byt genast ut skyltarn.  Utgår ifrån att det går lika snabbt som det gick att få upp en ny förbudsskyl.
 • Dessutom bör samtliga böter som utfärdats omgående avskrivas då skyltningen inte är korrekt.....
 • Fel av mig med tiden. Tid enligt protokoll 8.00-17.00. Tid enligt skylt 7.00-18.00
 • Ser gärna att vi som är berörda av ändringarna träffas och gör gemensam sak i ärendet.. vid intresse Maila mig på
  Torbjorn.alderfalk@gmail.com
 • Hej alla som är aktiva i denna parkeringsfråga!

  Det är ett mycket bra initiativ av Totte att ni träffas och tillsammans diskuterar och eventuellt begär ett möte med ansvariga på trafikavdelningen.

  Hoppas det kommer fram bra lösningar på parkeringen i Trångsund framöver.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter
 • Hur blir det med böterna som utfärdats på felaktigt skyltar parkering?
 • Vi återkommer om skylten och böterna.

  Med vänlig hälsning


  Susanne Servicecenter
 • *skyltad*
 • Tack.
 • Enligt trafik huddinge så finns inga skriftliga klagomål utan beslut är fattat utifrån tredjehandsuppgifter ifrån parkeringsvakterna i området. Så det känns som att det är läge för ett besök i området så kommunen själva kan se hur det ser ut eftersom det uppenbarligen har blivit jäkligt fel här.
 • Hej Totte.

  Det dokument jag skickat till dig var ett protokoll av mötet där  man kom fram till att införa nya regler. Det som står i protokollet var ett förslag och ett nytt beslut har kommit till efteråt.

  Det som gäller är att tiderna för parkeringsreglerna är 07:00-18:00 så skylten är korrekt.

  Du kan alltid läsa lokala trafikföreskrifter på Transportstyrelsens hemsida. Det är de föreskrifter som är publicerade på Transportstyrelsens webbsida som är juridiskt bindande.

  Om man anser att man fått en oskälig parkeringsbot kan man som vanligt överklaga den utifrån instruktionerna som står på själva boten.

  Jag kan också meddela att trafikavdelningen kommer att träffas för ett nytt möte den här veckan där man kommer att ta upp situationen på Springarvägen.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • I ett område där det är stor brist på parkerings är det märkligt att man beslutar om en besöksparkering för 40 bilar! De senaste tre dagarna har det stått 5 till 8 bilar där. Däremot råder djungelns lag på Tornslingan. Det här uppkomna kaoset finns ingen förståelse för.
 • Eftersom du skickade det protokollet när jag bad om offentliga handlingarna i ärendet så utgår jag ju ifrån att du skickar handlingar som är korrekta och att det då är vad som står där som gäller. Så böterna ska makuleras
 • 1. Kommunalt besöksparkering, rund 40 stycken. Springarvägen är en återvändsgränd. Det finns säkert besökare här - mest under dagen där det finns gott om plats. Behöver ni fler, märk 2-3 stycken. De kommer att stå tomt på dagarna.
  Och ärlig talat, 2 timmar för besökare, from kl 7? När fan brukar ni få besökare??
  2. Trångt: Det går väl att lösa problemet på ett bättre sätt. T.ex. ha en dag/natt om veckan parkeringsförbud på gatan så att SVR kommer igenom. Förbud större fordon som skåpbilar.
  3. Kommunal ansvar av parkeringsplatser, dem ska allihopa vara för besökare. Ursäkta, det är det absolut dummaste jag har hört på länge. Kommunen tjänar de som bor här och betalar skatt, punkt.
  4. Miljöhänsyn. Också ett dumt argument. Att köra bil till jobbet, att behöva flytta bil varannan timme eller att köra runt runt runt för att hitta någon liten små luka, är det bra för miljön? Kommer bilarna att försvinna för att ni tar bort parkeringsplatser?
  Bara på jobbet har jag 2 kollegor som flyttar sina bilar varannan timme, mycket miljövänlig.
  Bättre ide för miljön: Gör parkeringsplatser, så att man kan ställa AV sin bil istället för att använda den. Det måste vara möjligt att inte behöva bestämma sig om man investera i en månadsbiljett eller tar bilen till jobbet för att det 3 av 5 gånger inte finns någon parkeringsplats nära pendeln eller där man bor.

  Har ni teoretiker någon förslag för vad man som bor här ska göra med sin bil, tar fram den. I teori är väl allt möjlig, till och med att man inte ens fattar att 90 parkeringsplatser som försvinner skulle vara ett "litet" problem för oss som bor här. Tror ni seriöst i era huvuden att 2 urgamla bostadsföreningar skulle ha plats för att bygga de här parkeringsplatser? Hur tänker ni? Ta bort innergården och lekplatsen?  

  Jag skulle jättegärna vilja veta vilken parti det är som har godkännt det här genom att inte argumentera emot. Också läste jag något om en namnsinsamling, har det börjat än?

  Sen kan jag bara gratulera er, så många böter som ni har fått in dem senaste veckorna måste göra trafikavdelningen mycket lycklig. Så många parkeringsväktare har jag i 5 år inte heller sett här.
 • Känns tråkigt men för oss är inte det här en kommun att bo kvar i. Tyvärr så lär vi inte få samma pengar för lght nu som före sommaren.så tack för det.
 • Jag har än så länge bara fått mail ifrån en person som är intresserad av att göra gemensam sak i frågan. Om fler är intresserade av att komma med  argument så Maila mig på

  Torbjorn.alderfalk@gmail.com
 • Snart är det dags för trafikavdelningen att träffas. Vi kan avvakta deras beslut. De har ju fått veta vår ståndpunkt nu och att vi är minst sagt missnöjda med situationen. Det finns ju en möjlighet att kommunen lyssnar på detta. Om deras beslut inte hjälper parkeringssituationen på Springarvägen är jag säker på att grannarna agerar i frågan. (Jag föreslår också att vi diskuterar våra interna frågor i bostadsrättsföreningen och inte på kommunens sida).

  Birgitta Rask
 • Nu är det ju inte bara en förening som är berörda av dom ändrade reglerna vilket är anledningen till att jag vill att vi ska få till ett gemensamt möte om just den här frågan. Så jag delar inte uppfattningen om att det skulle vara en intern fråga.
 • Jag bor på Tornslingan i Trångsund sedan många år tillbaka. För varje år som går så blir det svårare att hitta en ledig parkering. Jag har förståelse för att det blir trångt på nätterna för det är i stort sett omöjligt att hitta en ledig laglig parkering om man kommer hem efter klockan 19:00. Det problemet tror ni att ni löser genom att ta bort ett stort antal parkeringsplatser på Springarvägen. Jag har ingen egen bil på grund av problemet med parkeringsplatser. Men jag har vissa veckor jour på mitt jobb och måste då ta med firmabilen hem på kvällarna. Det har hänt att efter en jourutryckning så har jag inte kunnat hitta någon ledig parkering i hela Trångsund. Så var det redan innan ni tog bort parkeringarna på Springarvägen. Nu har det varit semestertider sedan ni ändrade reglerna men nu kommer alla att komma tillbaka i slutet på Augusti. Så hur det kommer att bli då kan väl vem som helst förutom ni på kommunen räkna ut. Det jag tycker ni skall göra är att öppna upp Springarvägen igen för parkering som det var tidigare med P-förbudet på dagtid mellan klockan 09-15. Ändra tillbaka till 48 timmars parkering uppe på parkeringen vid Löparen 1. Måla upp parkeringsrutor så folk kan se hur dom skall parkera bilarna. Nordströms Väg är en bred gata. Tillåt  parkering på den mellan miljöstationen och Trångsunds Förskola nattetid. Stora parkeringen nere vid centrum låt den vara öppen för nattparkering. Jag kan förstå att ni vill ha den stora parkeringen tom för att kunna röja snö på vintern dom få nätter då det har snöat men någon lösning på detta borde finnas.
  Trålarens Förskola på Nordströms Väg har ett antal platser bokade hela dygnet. Där borde ni kunna öppna upp för parkering nattetid för då är ju förskolan stängd.

  Vi i Trångsund betalar mycket skatt till er och borde väl kunna få något tillbaka. Ni tycker att parkeringsproblemen skall lösas på privat mark men gatorna är väl till för oss som bor i kommunen. Ni på kommunen finns väl för oss och inte tvärt om?
  Ni går ju helt tvärt emot miljötänket som det är nu så tvingar ni folk att åka bil till jobbet när ni tar bort parkeringsmöjligheter på dagtid.  

  Bengt-Åke Nordfelt

 • Hej!

  Jag vill instämma med de flesta av ovanstående talare. Beslutet ni tagit verkar inte ha varit verklighetsförankrat. Ni nämner ovan att parkeringsreglerna för Tornslingan utvärderas på samma sätt just nu. Jag hoppas innerligen att ni resonerar konsekvent och tar bort samtliga parkeringsplatser längs med Tornslingan. Då kommer det att bli stort uppror. Om inte - Gör om gör rätt på Springarvägen. Det här beslutet är verkligen underligt.

  Det är för övrigt helt omöjligt för punkthusen på Tornslingan att ordna med boendeparkering på sina egna tomter. Kuperad mark och begränsade tomter gör att det i vissa föreningen inte ens går att ordna fram en enda parkeringsplats på tomtmark. Med minst 50 boende per hus.

  Nu kommer man titt som tätt vara tvungen att parkera på parkeringen vid förskolan trålaren och ständigt riskera att ens bil brinner upp.... kul!


 • Vad kom man fram till på mötet förra veckan?
 • Hej igen.

  Nu har jag fått ett positivt svar från trafikavdelningen.

  Parkeringsreglerna kommer att ändras snart. Parkeringen i mitten av Springarvägen kommer att ändras till 24-timmesparkering förutom fem stycken platser som kommer att vara tretimmarsparkering (mån-sön). Dock kommer det fortfarande vara p-förbud längs Springarvägen på grund av framkomlighetsskäl.

  Idag har det skickats en order till driftenheten att nya skylltar ska sättas upp.

  De nya föreskrifterna för gatan kommer att träda i kraft när driftenheten sätter upp skyltarna.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Hej igen då Adam.

  så nu har vi ju då kommit en bit på vägen i eländet ,dock så är vi fortfarande långt ifrån mål.
  så hur ställer sig kommunen till att skicka hit en representant för att själva se hur det ser ut i området .
  i backen på springarvägen finns nämligen inga framkomlighetsproblem och upplever man att det gör det så bör man nog inte befinna sig i trafiken med någon som helst form av fordon . dessutom så är era parkeringar i området i övrigt väldigt eftersatta i underhåll då dom saknar tydliga rutmarkeringar och den stora vid förskolan har dålig belysning och där ligger även brandrester kvar efter uppeldade bilar .
 • Hej,

  Senaste åren har parkeringsfrågan varit ett stort problem, det har varit svårt nog med parkeringsplatser men det här är ohållbart. Det har skapat enorma problem för oss med bil, jag har kontaktat min förening och frågat vad de har att erbjuda sina medlemmar angående parkering och svaret blir kötid i 5-10 år. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta?

  Bilbränder är också något som vi drabbas av titt som tätt. I slutet av Tornslingan finns en större parkering men lyckas man få plats där riskerar man också bilbrand.  

  Kommer jag hem senare än 18:00 på kvällen är det kört med parkering, vart ska jag/vi ställa bilen?

  Önskar ert övervägande att häva det här beslutet eller hitta en bättre lösning som fungerar för samtliga parter.

  Med vänlig hälsning,

  Nina
 • Kom precis hem till Springarvägen, 18.45, torsdag eftermiddag. Fullt. Inte en enda plats. Åker runt på de andra vägarna runt omkring, men det är likadant där. I Trångsund finns fler boende och bilar än parkeringsplatser, det är ett faktum. Jag tyckte att Totte kom med ett bra förslag i förmiddags; kan inte trafikavdelningen komma hit och titta? Tillsammans kan vi kanske komma fram till en bra lösning så att vi som bor här - och betalar skatt här - kan parkera i närheten av våra bostäder.
 • Hej,

  Norströmsväg 1A-15 finns ingen skylt om parkeringsförbud. Skulle det kunna vara ett alternativ? Det skulle åtminstone ge oss fler parkeringsmöjligheter. 

 • Hej.

  Jag har skickat vidare era förfrågningar till trafikavdelningen och inväntar just nu ett svar.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Idag var det en servicebil och Bytte ut en förstörd skylt i området men bytte inte skyltarna på den parkeringen som ska bli 24 timmars parkering. Miljötänk är verkligen inte er starka sida eftersom ni väljer att skicka bilar flera gånger till samma område .
 • NÄR  Kommer ni byta skyltarna till 24 timmars parkering? Det håller inte ljuga för att vi ska vara lugna. Jag har vid 2 tillfällen sett er servicebil som fixat med andra skyltar i området,senast idag då med regnar pmn490 men dom struntar i dom skyltarna som ni säger det har skickats order om att byta. Nu får ni faktiskt skärpa er.......
 • I avvaktan att de nya skyltarna kommer vore det lämpligt att måla nya streck medan parkeringen står i stort sett tom om dagarna.De gamla är på halva parkeringen helt borta! Det "går bort" ca 4 platser pga av detta.
  Se bilder
 • Mycket bra poäng Tommy!

  När får vi svar på våra frågor?
  En annan sak, det var framkomligheten ni tyckte var ett problem men eftersom de flesta inte har någonstans att ställa sin bil så parkeras det ändå där det är förbud. Just för att vi har ingenstans att ställa bilarna. Försvinner inte hela ert syfte med parkeringsförbudet i vilket fall som helst? 

  Med vänlig hälsning,


 • Hej igen.

  Beställningen för nya skyltar är gjord. Vi har inte fått ett svar exakt när dessa kommer att sättas upp ännu. Jag har också skickat vidare önskemålet om att strecken på parkeringsrutorna målas om till kommunens driftavdelning.

  Alla önskemål om att trafikavdelningen åker ut till er för ett möte kan ni skicka till trafik@huddinge.se så tas det emot direkt av avdelningen.

  Med vänliga hälsningar,


  Adam Servicecenter
 • I väntan på nya skyltarna föreslår jag då att ni avlägsnar dom skyltarna som anger endast 2 timmars parkering.
 • Hej igen.

  Trafikavdelningen uppskattar att skyltarna är uppe i slutet av september. Tills dess gäller de nuvarande reglerna.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Man kan inte annat än baxna!!!! Här smäller man upp nya bestämmelser över en natt som berör 170 hushåll som ställs inför svåra problem att lösa vardagen. När man så småningom begripit (?) att man handlat oöverlagt så kan man inte backa till de regler som gällde utan galenskapen skall fortsätta. Tror man att det ökar respekten för lag och ordning. Se för guds skull till att åtminstone måla upp linjer så vi kan ta vara på den yta som finns på bästa sätt.
  De gamla reglerna bör gälla tills nya skyltar kommer hem (från Kina med båt?)
 • Hej alla i tråden,

  Tack för ert engagemang.

  Trafikavdelningen har efter möte i slutet av augusti beslutat att ändra parkeringsreglerna på Springarvägen. Parkeringen i mitten av Springarvägen kommer att ändras till 24-timmesparkering förutom fem stycken platser som kommer att vara tretimmarsparkering (mån-sön). Dock kommer det fortfarande vara p-förbud längs Springarvägen på grund av framkomlighetsskäl.
   
  De nya reglerna kommer att börja gälla från och med att skyltarna sätts upp, vilket beräknas ske i slutet av september.

  De otydliga markeringarna på parkeringen har vi felanmält till kommunens driftavdelning.

  Vi väljer nu att låsa den här tråden då vi inte kan ge er några mer svar om detta. Tråden börjar bli för lång för att bli överskådlig.

  Vi vill tacka alla som engagerat sig i frågan och deltagit i tråden.
  Fortsättning i ny tråd om Springarvägen.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.