Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Parkering på Springarvägen i Trångsund

Vad är orsaken till att ni ändrat parkeringsbestämmelserna på springarvägen i Trångsund?  Som det är skyltat nu så är det parkeringsförbud dygnet runt efter sidorna och ska man parkera i mitten på springarvägen, på vardagar mellan 7-18, så får man bara stå i två timmar ifall man har p-skiva. Detta innebär att det inte finns någonstans att ställa bilen ifall man är borta mer än två timmar på dagtid på vardagar. Det betyder att ni tvingar folk att ta bilen till jobbet varje dag. Är det förenat med god sed om att man ska uppmuntra folk att låta bilen stå?  

Mats Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.

  Jag har pratat med handläggarna på trafikavdelningen.

  De säger "anledningen till att parkeringsplatserna utmed vägen tagits bort är att det fanns vissa framkomlighetsproblem på vägen när det tidigare var tillåtet att parkera ut med trottoaren. Detta är således en åtgärd för att förbättra framkomligheten ut med vägen."

  De säger också att parkeringen i första hand är för besökande och inte för boende.

  Ärendet skall tas upp senare i höst (augusti-september) för vidare utvärdering.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej Adam.

  Tack för svaret men jag tycker det är vissa saker vi borde titta närmare på.
     
  Du skriver "anledningen till att parkeringsplatserna utmed vägen tagits bort är att det fanns vissa framkomlighetsproblem på vägen...."
  Kommentar: Redan innan ändringen var det förbjudet att parkera utmed springarvägen dagtid på vardagar. På helgerna var det väldigt få som parkerade utmed vägen eftersom många åker bort på helgen. Som jag förstår det så menar alltså trafikavdelningen att det är på vardagsnätter som det är "framkomlighetsproblem". Märk väl att springarvägen är en återvändsgata och saknar genomfart. Här pratar vi om ca 45 parkeringsplatser som bara har tagits bort.
     
  Sen har trafikavdelningen även gjort om ca 40 p-platser i mitten på springarvägen till besöksplatser.
  Kommentar: Där får alltså besökarna stå i två timmar mellan kl 07-18 vardagar. Jag tycker också att 40 besöksplatser är väldigt många. Mig veterligen så är det väldigt sällan någon får besök på vardagar mellan kl 07-18. Normalt så får man besök på kvällar och helger. Mycket konstig besökstid när de flesta jobbar på vardagar eller är det kanske besökstid för inbrottstjuvar. smile (OBS: Skämt! Om man nu vågar skämta med en myndighet.)    
     
  Totalt så har ungefär ca 85 p-platser försvunnit på ett eller annat sätt. Detta innebär att vi boende inte har någon som helst p-plats på springarvägen att ställa bilen på under en normal arbetsdag. Utan vi tvingas att ta bilen till jobbet och på så sätt öka utsläpp och miljöförstöring istället för att åka kommunalt, cykla, gå eller på annat sätt ta oss till jobbet på ett miljösmart sätt. Detta tycker jag rimmar väldigt dåligt med vad politikerna i Huddinge kommun har sagt att de vill uppnå.
     
  Så det är fyra frågor jag skulle vilja ha ett tydligare svar på:
  1. Kan ni tydligare beskriva vilka "framkomlighetsproblem" som plötsligt har tillkommit på vardagsnätter, på en återvändsgata, som saknar genomfartstrafik, när det nu inte har funnits sådana här problem tidigare?
     
  2. Hur har ni kommit fram till att ni vill reservera just 40 p-platser till besökare som kommer hit på vardagar mellan kl 07-18 medan vi som bor här och betalar skatt till kommunen inte kan ta del av dem på dagtid?  
     
  3. Har ni förankrat/meddelat det här beslutet till politikerna i Huddinge kommun så att de står bakom och vet om beslutet? I så fall skulle jag vilja veta vilka politiker det är, så vi kan maila dem om att vi ska stryka dem från valsedlarna nästa år.
     
  4. Finns det något offentligt dokumenterat beslut eller protokoll över det här beslutet som jag kan ta del av? I så fall, kan jag komma åt det på nätet eller skulle du vilja maila det till mig?  
     
  Med vänlig hälsning
  Mats  Mats
 • Hej Mats.

  Jag har fått svar på dina frågor.

  1. Kan ni tydligare beskriva vilka "
  framkomlighetsproblem" som plötsligt hartillkommit på vardagsnätter, på en återvändsgata, som saknar genomfartstrafik,när det nu inte har funnits sådana här problem tidigare? 

  På trafikgruppens möte rapporterade parkeringsvakter att det finns framkomlighetsproblem på Springarvägen.
     
  2. Hur har ni kommit fram till att ni vill reservera just 40 p-platser tillbesökare som kommer hit på vardagar mellan kl 07-18 medan vi som bor här ochbetalar skatt till kommunen inte kan ta del av dem på dagtid? 

  Parkering på allmänna vägar i Huddinge kommun ska i första hand vara förbesökare. De boende ska lösa parkeringen på tomtmark. Om man tittar på Flemingsberg, Vårby, Skogås, Stuvsta dvs område med lägenheter och höga hus såser man att det är parkeringsförbud på gator i dessa område. Kommunen kan inte lösa parkeringsbehov av de boende på allmänna gator. Parkeringen ska i första hand lösas på tomtmark.

  3. Har ni förankrat/meddelat det här beslutet till politikerna i Huddingekommun så att de står bakom och vet om beslutet? I så fall skulle jag viljaveta vilka politiker det är, så vi kan maila dem om att vi ska stryka dem frånvalsedlarna nästa år.

  Detta beslut är taget på tjänstemannanivå. Politikerna för information om alla trafikändringar som görs i kommunen.
     
  4. Finns det något offentligt dokumenterat beslut eller protokoll över dethär beslutet som jag kan ta del av? I så fall, kan jag komma åt det på näteteller skulle du vilja maila det till mig?

  Beslutet om parkeringsförbud togs i trafikgruppen. Detta är ett möte då gatudriftsektionen, trafiksektionen och parkeringsvakter träffas.

  Som sagt, det ska göras en vidare utvärdering om situationen i höst.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Hej igen.

  Tack Adam för all info du fått fram.

  Däremot skulle jag vilja be trafikavdelningen att se över beslutet en gång till och helst göra en grundligare utredning om ärendet.

  Vad som hänt hittills är följande:
  1. Parkeringsvakter har rapporterat att de anser att det är framkomlighetsproblem på springarvägen.
  2. Vid ett möte 2017-03-14 angavs problemet med ett enda ord "trångt" och då beslutades att införa konstant p-förbud runt sidorna på vägen samt att göra om 48-timmarsparkeringen till 2-timmars besöksparkering på vardagar 7-18.

  Jag tycker det verkar vara ett förhastat och kanske inte helt genomtänkt beslut. Vad jag saknar i utredningen/beslutet är följande:
  Ingenstans finns beskrivet, varken med text eller foton, om vad parkeringsvakterna anser med "framkomlighetsproblem" och på vilken del av springarvägen det skulle förekomma. Visste man detta skulle man kanske kunna komma fram med en alternativ lösning och t.ex. kunna göra p-förbud på vissa delar (t.ex kurvorna) och inte hela gatan.
  Ta t.ex. början av springarvägen (backen upp) där var tidigare p-förbud på dagtid och man fick stå på ena sidan på nätter/helger. Det är faktiskt helt orimligt att påstå att det skulle ha varit framkomlighetsproblem där. I så fall skulle varenda små-gata i kommunen få p-förbud. Ni är varmt välkomna att komma hit och titta hur det ser ut i verkligheten.
  Vad jag har förstått så har det heller inte inkommit några klagomål från boende i området. Ej heller ska det ha skett några olyckor eller annat p.g.a att det skulle vara trångt.
  Sen bör man också ta hänsyn till att det här är en återvändsgata som helt saknar genomfartstrafik.

  Så jag hoppas ni kan ta och se över beslutet en gång till och kanske komma upp med någon alternativ och bättre lösning.

  Hälsningar
  Mats

  Mats
 • Hej igen och tack för dina synpunkter.

  Jag vidarebefordrar det du skrivit till trafikavdelningen.
  Senare i höst kommer de att gå igenom situationen igen för ytterligare utvärdering.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Det här är helt idiotiskt.

  Som sagt så finns det ingen stans att stå om man ska ha bilen parkerad i mer än 2 timmar 7-18, Det kommer alltså kosta mig en parkeringsböter varje dag.

  Förhastat, oprofessionellt beslut.

  Det här är amatörmässigt genomfört.
  Magnus Björk
 • Vart ska vi som bor här stå? Förbud längs hela gatan. Vi ska alltså gå ut varannan timme o ändra p-skivan varje dag? Extra bra för oss som jobbar natt. Vilket normalt område har 40 gästparkeringar och 0 boendeparkeringar? Det här är ju inte genomtänkt nånstans.
  Alex
 • Hej igen.

  Jag kopierar det tidigare svaret i tråden från Trafikavdelningen

  "Parkering på allmänna vägar i Huddinge kommun ska i första hand vara för besökare. De boende ska lösa parkeringen på tomtmark. Om man tittar på Flemingsberg, Vårby, Skogås, Stuvsta dvs område med lägenheter och höga hus så ser man att det är parkeringsförbud på gator i dessa område. Kommunen kan inte lösa parkeringsbehov av de boende på allmänna gator. Parkeringen ska i första hand lösas på tomtmark."

  Trafikavdelningen kommer också att gå igenom situationen igen nu i slutet av augusti.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Alex inte räcker det att ändra på p-skivan,bilen skall flyttas på, dom kan kolla ventilerna på däcken och då åker du på böter endå.
  Tomas Andersen
 • Här på Springarvägen har brf föreningen lyckats lösa 10 st parkeringsplatser. Mer gick inte.

  Så det är ju det ni kallar "Parkeringen ska i första hand lösas på tomtmark."

  Det var bra så som det var tidigare!
  Magnus Björk
 • Hur kommer det sig att man inte lämnat någon info om regeländring och dessutom genomför den underr industri semestern? Har aldrig sett så många bötfällda bilar på samma ställe samtidig.  Känns som ett fult sätt att dra in pengar till kommunen.
  Totte
 • Hej Vill bara skriva för att förstärka budskapet mina grannar försöker förmedla. Jag håller med på alla punkter. Det var svårt redan innan dessa nya bestämmelser att hitta parkering i området, och nu finns det ingen möjlighet för oss som bor här att ställa bilen under dagtid. Det gör det dessutom omöjligt för oss att lämna bilen hemma och åka kommunalt till jobbet. Jag är hemma idag och tittar ut på parkeringen i mitten, och förutom min egen bil (som jag då måste flytta varannan timme, har satt larm för att komma ihåg) ser jag 14 bilar, och de flesta av dessa tillhör mina grannar och inte "besökare". Jag, som skattebetalare i Huddinge, vill inte att mina pengar går till åtgärder som motverkar miljösmarta lösningar, och som försvårar för oss boende att kunna ha bil överhuvudtaget. 
  Birgitta
 • Vi har nu börjat leta boende i annan kommun då vi flyttade hit för att kunna låta bilen stå och ist åka kommunalt för miljön men då detta inte längre är möjligt eftersom vi då skulle få böter dagligen så kommer vi att välja att flytta till annan ort om inte parkeringseländet löser sig hoppas ni är nöjda med att tvinga fram ytterligare miljöförstöring. Ser gärna att vi som är berörda kan ses och kanske utse en talesperson som kan föra en talan i frågan med kommunen
  Totte
 • Trafiknämden bör omedelbart upphäva parkeringsförbudet och tills detta sker vill vi som bor här hs ett löfte att inga parkeringsvakter skickas hit. Man bör även höra ett platsbesök och sätta sig in i den speciella situationen. Det blir inte alltid rätt när man beslutar enligt mall. Jag har bott här i 50 år och står gärna till tjänst med information. Infon om denna förändring var f.ö. obefintlig. De som var borta och fann ett knippe böteslappar är inte lyckliga.
  Om vi ska få en bra lösning på parkeringsproblemet i Trångsund krävs samarbete.
  Tommy Björk
  Tommy Björk
 • Måste säga att det var ett dumt beslut. Det hade varit brist på parkeringsplatser redan innan och nu känns det extremt svårt för oss att hitta. Vi var tvungen att parkera vår bil på en ´tomtmark´ där ständigt finns någon bränner bilar. Tror det var enda ledig plats nu i Trångsund . Jag är orolig att ställa min bil där men det finns inget annat val i dagsläget. Parkeringsvakter kommer typ 3-4 gånger varje dag och det känns som att de är medvetna att vissa bilägare är  borta under tiden. Kan inte ni ta upp frågan och lösa det genast?
  zhen
 • Hej igen.

  Jag har fått svaret från Trafikavdelningen att frågan ska tas upp för att se om det går att lösa på annat sätt i slutet av augusti. Fram till dess gäller de regleringar som finns.

  Med vänliga hälsningar,  Adam Servicecenter
 • Tack för informationen. Det är beklagligt att det ska gå lättare att genomföra ett olyckligt beslut än att sätta stopp för det. En namninsamling pågår för berörda hushåll.
  Mvh Tommy Björk 

  Tommy Björk
 • Vore det inte bättre att återgå till tidigare regler tills trafikavdelningen haft sitt möte?

  Birgitta Rask
 • Jag håller med Birgitta.återinför tidigare p-regler då ingen info lämnades innan regeländring. Utöver det så bör samtliga p-böter som är utfärdade pga regeländring avskrivas. Vill för övrigt skriva under namninsamlingen ! Vart finns insamlingslistan att tillgå?
  Totte
 • Ett mycket idiotiskt, ej genomtänkt och förhastat beslut.
  Vart kan vi skriva under namninsamlingen?


  Mats H
 • Om det nu blir ändring på parkeringsreglerna, kommer det då att gälla även centrala Huddinge?Då det byggs mycket där och pendeltåget gör att det är ont om p-platser för dom som bor där.En parkeringsplats om man nu lyckas att få en sådan till bostaden är ju dyr,så ur rättvise synpunkt borde ju kommunen i så fall släppa parkeringen fri i hela kommunen.
  Tomas Andersen
 • Dessa 40 "besöksparkeringsplatser är i stort behov att först sandsopas och sedan få rutorna uppmålade igen. Lika bra att passa på nu när det inte står några bilar där.

  Kan det inte vara intressant att hyra ut denna mark eller upplåta servitut mot betalning till de 2 bostadsrättsföreningarna den ligger vid? Då kan man säga att det blir som att parkeringen löses på egen tomt och kommunen får in pengar och slipper underhållsansvar. Hur ställer sig trafiknämnden till detta?

  Sedan är frågan varför det fortsatt är tillåtet att parkera på gatan längst med Tornslingan? Borde inte alla dessa hundratals bilar också parkera på egen tomt?

  Ralf
  Ralf E.
 • Det vore det bästa för samtliga parter om föreningarna kunde arrendera marken av kommunen. Ett lysande förslag.
  Totte
 • Jävla skit . Vad fan ska jag parkera min nu . Hur fan har ni tänkt  . När ni bygger flera bostad ska vara tillräckligt  parkering också . Sämsta ni är
  Jonas
 • Jag har varit på semester på annan ort under hela juli och början av augusti. Hade ingen aning om detta beslut och till min förvåning fått en p-bot igår kväll, 15/8. Håller med Totte att samtliga p-böter som är utfärdade pga regeländring bör avskrivas pga bristfällig information. Ett hemskickat informationsbrev är det minsta man kan begära av detta beslut.
  Lars
 • Kan instämma i Lars kommentar. Ingen jag känner på Springarvägen har fått information om denna helomvändning i parkeringsbestämmelser. Varför?
  Vet kommunen om att föreningarna bara kan åstadkomma en handfull parkeringsplatser på 170 hushåll när man hävdar att boendeparkering ska ske på tomtmark?
  OCH - varför släppte man igenom bygglovet på Löparen 1 och 2 när man inte uppfyllde den tiden krav på antalet parkeringsplatser?
  Tommy Björk
 • Hej, instämmer med samtliga föregående inlägg gällande förändrade parkeringsrutiner vid Springarvägen.
  Vad jag förstår är anledningen/argumentet till kommunens parkeringsförändring grundat på hörsägen från något parkeringsbolag och jag skulle gärna vilja se rapporten grundad på klagomål från oss boenden, besökare eller från andra som inkommit till parkeringsbolaget.
  Jag tror att det eventuella framkomlighetsproblemet lätt skulle kunna avhjälpas med att parkeringen bara blir avsedd för personbilar.
  Jag har i många år varit irriterad på bristen av parkeringsplatser för oss boende i Trångsund och håller med Mats om att kommunens vänlighet är större för besökare än för oss boenden.
  Var finns kommunens miljötänk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Jag har i alla år åkt kommunalt till mitt arbete men har nu tvingats ta bilen vilket gör att jag nu sitter varje dag flera timmar i vårt redan hårt belastade vägnät och släpper ut föroreningar och detta mot min vilja.
  Tidigare tog det mig c:a 20 minuter att komma till mitt arbete, idag c:a 60-70 minuter !
  En annan aspekt på detta motstånd mot oss boende och bilägare är som jag ser det att priserna på våra bostadsrätter förmodligen kommer sjunka när Trångsund och min förening inte kan erbjuda en nyinflyttad en parkeringsplats i närheten till sitt boende.
  Jag kan förstå att den kommunala tjänstemannen/männen hade en dålig dag och den dagen tog dåliga och inte så väl underbyggda beslut, men att inte erkänna detta har jag ingen förståelse för.
  Beslutet är inta bara dåligt genomtänkt och korkat utan även odemokratiskt mot oss skattebetalare för jag tror inte att så många besökare betalar skatt i Trångsund/Huddinge.
  Jag kräver att kommunen snarast tänker om och återgå till tidigare parkeringsregler innan all fakta och argument ligger på bordet och ett demokratiskt beslut kan tas.
  Avslutningsvis kan jag inte förstå varför de ansvariga för detta beslut inte ställer upp och tar debatten med oss boenden.
  GÖR OM OCH GÖR RÄTT !!!!!!!
  Bo Svensson
 • Hej,

  vi har också varit på semester och ställde som vanligt vår bil på en p-plats som var ledig, då på Springarvägen. Nästa dag när jag hämtade bilen för att åka och handla var nästan alla parkeringsplatser ledig, en bil hade fullt med böteslappar.
  Så, ni har gjort det igen. En sådan ful grej av er att under semestertiden sätta upp en ny parkeringsskylt. Att ni inte skäms! Men antagligen sitter ni bara där och räknar pengarna av de aningslösa människor som har parkerat där under många år.
  Först ändrade ni i smyg, också under semestertiderna, längan mellan skolan och Springarvägen, samt en bit av parkeringen där bilarna en gång om året brinner (i år 2ggr). Här var argumentet att skolan och förskolan behöver fler gästparkeringar, fast de redan har många gästparkeringar, som är aldrig fullsatta.
  Nu gör ni samma fula sak igan. Ändar under semestertider, utan någon som helst förvarning och börjar lappa.
  Jag köper på någon niveau att förskolan och skolan behöver gästparkeringar. Där blev det morgonar som man bara få stå i 2 timmar.
  Jag köper inte argumentet att så pass många parkeringsplatser på så en öde plats som på Springarvägen ska bli 2 timmars gästparkering under HELA DYGN. För att det är trångt för parkeringsvakten att komma igen! Lös problemet genom att förbjuda skåpbilar och husvagnar.
  Förresten finns det redan en gästparkering för löparen 1, på innergården. I fall att man inte skulle hitta en ledig parkeringsplats i området på dagtid (aldrig ett problem). Skulle ni seriöst behöver gästparkering för löparen 2 så kan man ju ta bort 2 stycken som är märkta som gästparkering.

  Skäms!
  Silvia
 • Jag vill att ni lämnar ut namn på samtliga kommunpolitiker som står bakom detta galna beslut så vi som vill kan välja bort dessa nästa år. Det går bra att delge namnen här i forumet....
  Totte
 • Håller med Silvia ang. lastbilar, husbilar, skåpbilar. Det är detta som gjort att det blivit såhär. Det står ingenstans att 2 timmar gäller vardagar 7-18. Min fråga är, har någon fått bekräftat att det är fri parkering på helger/röd dag? En fråga till, parkeringen mot Norströms väg, vad innebär P 7-9 där? vardagar endast eller? P-skiva 7-9, resten av tiden fri parkering? Parkeringen mot skogen (på samma parkering), är det 7 dagars fri parkering där som förut? Tilläggas bör att jag redan fått en bil nedbränd där.
  Lars
 • Hej igen i tråden.

  Jag har nu fått några svar från trafikavdelningen.

  Förbudet kom till efter att kommunen fått klagomål från allmänheten, polisen och SRV återvinning AB att det var svårt och att åka på Springarvägen då den var full med parkerade bilar. Därav gjordes ett beslut på tjänstemannanivå om p-förbud, även om politiker har blivit informerade om att beslutet har tagits.

  Parkeringsförbudet ska ha trätt i kraft den 31 maj 2017, innan industrisemestern började.
  Kommunen skickar aldrig hem någon information om ändrade parkeringsregler. Det är bilisters ansvar att se efter vilka trafik-eller parkeringsregler som gäller.

  Parkeringarna som finns är i första hand till för besökande. Boende ska lösa sin parkering på tomtmark. Om detta inte finns måste de lösa sin parkering på annat sätt.
  Några i tråden har föreslagit att kommunen kan hyra ut parkeringsplatserna till boende i området, men det kan kommunen inte eftersom det rör sig om allmän mark.

  Tornslingans parkeringsprogram håller på att ses över just nu, och det kan bli förändringar i framtiden, men inget är beslutat ännu.

  Trafiksituationen på Springarvägen håller också på att ses över och kommer tas upp på möte i slutet av augusti, eftersom det har kommit in många klagomål.

  Fram tills dess gäller regleringarna som finns. Dyker det upp några ytterligare frågor är ni välkomna att mejla till trafikavdelningen på trafik@huddinge.se


  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Kommunen har ju hyrt ut parkeringsyta till en annan brf i närheten .  Dessutom så på den parkeringen jag talar om så har det brunnit flertalet gånger och då på del som kommunen ansvarar för men trots det så sker ingen städning utan det är fullt med glas och ser ut som krigszon.  Sen skriver du att politiker blivit informerade. Menar du då att ingen av dessa ifrågasatt beslutet?  Tacksam om du kan skicka mig samtliga handlingar som är offentliga i ärendet.
  Totte
 • Beslutet är illa underbyggt. Bifogar bilder på Springarvägens "besöksparkering" i fredags, 7 av 40 platser är belagda och av dessa sju är det fem bilar som flyttas varannan timme. Det går inte att lösa detta verkliga problem genom att bara hänvisa till stadgar och rutiner. Kommunen har ju uppenbarligen själv inte iakttagit dessa då man beviljade bygglov för Löparen 1 & 2 med endast 6 parkeringsplatser för 170 lägenheter. Det måste till en lösning utanför mallen. Stämningen är upprörd bland bilägarna.

  Tommy Björk
 • Hej, vill markera att skyltarna inte böts ut förrän under sommaren, även om beslutet togs sen 31 maj..
  Om det finns brister i framkomligheten mellan 7-18 på vardagar, så kan man i värsta fall ändra parkeringen utmed gatan till Max 2h för besökande mellan 7-18 på vardagar. 
  Parkeringsplatserna i mitten kan väl inte orsaka en dålig framkomlighet? Hur kör man i sådanafall?  
  Nu har alltså besökare fått tillgång till ALLA parkeringsplatser i mitten. 
  Och återvinning SRV parkerer t.ex längst gatan vilket polisen också gör ifall dom är här.. Så jag förstår fortfarande inte varför parkeringsplatserna i mitten gjordes om till endast för besökande? Varken polis eller SRV parkerar där. Om man har jobbat natt får man springa upp varannan timme för att flytta på bilen. 

  F

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy