Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Parkering i Västra Balingsnäs

Jag bor på Sagoslingan i V Balingsnäs - just nu 64 lägenheter och Små kommer inom kort att påbörja nybyggnation av ytterligare 64 bostadsrätter. Många lägenhetsinnehavare har av praktiska skäl två bilar. Mina släktingar bor inte i Stockholm o jag är säker på att samma gäller andra som bor här. Mina gäster kommer med bil. Var ske de parkera utan att få böter???

Vilken plan finns för att vi ska få en BRA parkeringssituation i området. Högst angeläget!
Svar önskas.

Mvh Lena Rooth Sagoslingan 7B 14192 Huddinge

Kommentarer

 • Gatubelysningen utmed Sagoslingan i V Balingsnäs fungerar inte så bra. Vissa lampor går sönder med jämna mellanrum. Och - en lampstolpe saknas vid Sagoslingan 7. I maj har vi bott här i ett år och det borde ha funnits tid och möjlighet att åtgärda detta. Det är svart som natten när jag går dagens sista hundpromenad. Det är ju billigare att ordna en bra gatubelysning än att ta hand om en eventuell rehabilitering av mig om jag skulle dråsa omkull.

 • Hej Lena,

  Tack för din fråga!

  Gällande parkeringsregler i Huddinge kommun så förhåller den sig till 24 timmars regeln på kommunens gator, du kan se länken jag bifogar,
  http://huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/par...

  Gällande bygget av de nya lägenheterna får man vända sig till byggherren i frågan om planer för parkeringsplatser.

  Hoppas att du får ett bra svar kring parkeringsplatser.

  Gällande belysningsfrågan så hänvisar jag dig till länken för felanmälan där du kan lämna en tydlig beskrivning av det du uppger, http://huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/fel...

  Med vänlig hälsning

 • Lena, du svarar inte på frågan. Det är uppenbart att det finns ett behov av att förändra regeln för parkeringsförbud i hela området!
  1. Varför är det parkeringsförbud i HELA området?
  2. Felaktiga beslut måste gå att prövas om. Hur går vi till väga för att skapa bättre förutsättningar för gästparkering i Västra Balingsnäs? Vi som bor här i allmänhet och de som bor vid Sagoslingan i synnerhet har behov av gästparkering.
 • Hej Kristoffer och Lisa och välkomna till vårt frågeforum!

  Motiveringen till parkeringsförbudet i området frågade jag en av kommunens trafikingenjörer om, och hon svarade att de kommunala gatorna i området bedöms vara för smala för att parkering ska kunna tillåtas.

  När det gäller hur parkeringsplatserna planerats i området så finns det i vissa av planhandlingarna för Västra Balingnsäs - gestaltningsprogrammet och planbeskrivningen i antagandehandlingen - förklaringar. Generellt har områdets planerats för att såväl boende- som besöksparkering ska rymmas på tomtmark. Parkeringsbehovet och -ytorna är räknade och dimensionerade enligt kommunens parkeringsnorm (för detaljer, se sida 18 i antagandehandlingen).

  Planeringen är i linje med kommunens parkeringsprogram, som ni kan titta i om ni är intresserade av de mer övergripande riktlinjer och mål för parkering i Huddinge.

  Ni har möjlighet att påverka, till exempel, genom att framföra era synpunkter eller genom att lämna ett Huddingeförslag.

  Glad påsk!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Hej!

  För kännedom:

  Det är nu tillåtet att parkera mellan 18.00 och 07.00 samt helgdagar på särskilda parkeringsfickor på Sagoslingan. Övrig tid är parkering tillåten i högst 30 minuter på samma platser (se bifogade lokala trafikföreskrifter för mer information och platsmarkering).

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.