Ny attefallsregel gällande komplementbostadshus om 30 m². Bygga till 5 m² på mitt befintliga hus?

Hur stor byggnadsarea får ett komplementbostadshus ha?
Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m² till 30,0 m² . Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020. Utökning till 30,0 m² gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus.

Hur går jag tillväga om jag vill bygga till mitt komplementbostadshus med 5 m² så att den totala byggnadsarean blir 30 m²?
En förutsättning att du ska kunna bygga till komplementbostadshuset med ytterligare 5 m² är att byggnaden är färdigbyggd och att ett slutbesked har utfärdats.
Om förutsättningarna är uppfyllda skickar du in en ny anmälan om åtgärd i e-tjänsten eller via blankett "anmälan om åtgärd ".
Du behöver också skicka in:
  • Blankett 
  • Situationsplan      
  • Planritningar  
  • Fasadritningar  
  • Sektionsritningar     
  • Kontrollplan  
  • Grannemedgivande om komplementbostaden ska placeras eller är placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter

Kan jag bygga 30 m² då jag har fått startbesked för komplementbostad 25 m²?
Nej, du kan inte bygga 30 m² om din anmälan gäller 25 m². Om du vill ändra storleken på ditt komplementbostadhus måste du göra en helt ny anmälan. Det är viktigt att byggnaden ändå kommer att stå på samma plats som den byggnad som tidigare givits startbesked för.

Attefallsåtgärder tillåts inte överallt - läs mer här under komplementbostadshus eller komplementbyggnad!

Vad är det för handläggningstid för anmälan om åtgärd för attefallshus?
Tiden för handläggning är cirka 4 veckor från det att ärendet bedömts vara komplett det vill säga då vi fått alla handlingar som behövs.


Vad kostar det att ansöka om åtgärd? 
Kostnad för uppförande eller tillbyggnad av komplementbostadshus
cirka 9000 kr.

När kan jag söka om anmälan om åtgärd enligt den nya regeln på 30 m²?
De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2020.
Huddinge servicecenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.