Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Regler för matsäck till skolan

Hej,
jag undrar kring vad som egentligen gäller för skollunchen. Vid minst 6 gånger denna termin har vi fått veta att vårt barn ska ha med lunch då det ska vara utflykter. Jättekul med utflykt för barnen men jag trodde att skolan skulle stå för mat? Vi är även ombeda att packa ner frukt till barnen varje dag då de inte orkar med skolan annars. Borde inte skolan stå för detta?
Tacksam om ni kan tala om vad som gäller kring mat och frukt i skolan.

Kommentarer

 • Hej,

  Huvudregeln är att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri där elever i grundskolan och motsvarande skolformer utan kostnad ska erbjudas skolmåltider.

  Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Detta kan exempelvis bestå av matsäck till utflykt, eller att föräldrar frivilligt skickar med sitt barn frukt till skolan.

  Om kostnaden är regelbundet återkommande är det viktigt att skolan gör en bedömning av den sammanlagda kostnaden per termin och om den fortsatt kan bedömas som obetydlig. Det är även viktigt att skolan, vid exempelvis fruktstund eller utflykter organiserar verksamheten så att alla elever får delta på lika villkor.

  Det är rektor på den aktuella skolan som kan svara på hur verksamheten är organiserad där.

  Vänligen

 • "Om kostnaden är regelbundet återkommande är det viktigt att skolan gör en bedömning av den sammanlagda kostnaden per termin och om den fortsatt kan bedömas som obetydlig."

  Hej Sofie!

  Kan detta specificeras tydligare med vad den sammanlagda kostnaden för föräldrar ska uppgå till per termin för att bedömas som icke obetydlig?

 • Hej,

  Det finns ingen generell regel för detta. Rektor på den aktuella skolan kan svara på vad de har för policy runt detta på just den skolan.

  Vänligen

 • Hej igen,

  men om man vill veta vad som gäller så är detta svar inte så hjälpsamt utan det ni säger är att det är upp till varje skola att avgöra vlket jag inte köper, det borde finnas en riktlinjer för alla skolor.
  Är 6 gånger obetydande? Varför ska en enskilld rektor avgöra detta, en rektor som vill spara pengar, det är inte ok tycker jag.
  Är frukt varje dag obetydande? Säger man från skolan att barnen inte orkar med en dag om de inte får med sig frukt borde frukt ingå.

  För mig handlar det inte om pengar utan om principen, skola ska inte kosta pengar och då borde det vara lika för alla skolor.

 • Hej,

  Det stämmer att reglerna som gäller för kostnader förknippade med skolgången är något öppna. Så har man valt att göra eftersom reglerna ska passa alla skolor i landet och därför inte kan vara alltför precisa.

  Vad rektorn på skolan har att förhålla sig till är principen om avgiftsfrihet så som den regleras i skollagen. Detta är lika för alla skolor inom kommunen, där huvudregeln är precis som du själv nämner och som angetts innan att skolan ska vara avgiftsfri.

  Exempel på obetydlig kostnad som får förekomma och som betalas av eleverna eller elevernas vårdnadshavare är en färdbiljett eller en mindre entrébiljett till ett museum eller liknande. Det kan också handla om matsäck till utflykt, kostnad för studieresa och studiebesök. Det finns inga specifika summor att hänvisa till. Vad Skolinspektionen i sin tillsyn tidigare bedömt är att kostnader på 300 kronor för en studieresa kan anses utgöra en obetydlig kostnad vid ett enstaka tillfälle.

  Om kostnaden är regelbundet återkommande kan den sammanlagt utgöra mer än en obetydlig kostnad. Det krävs därför att skolan noga överväger när och hur ofta denna möjlighet kan utnyttjas, där frukt som tas med till skolan varje dag inte är att anses som ett enstaka inslag. Bedömningen som då måste göras är i vilket sammanhang eleverna äter frukt. Är det en gemensam aktivitet i skolan eller ej och är det en del av utbildningen? Är det en gemensam aktivitet, exempelvis fruktstund, kan vårdnadshavarna bidra till aktiviteten frivilligt genom att skicka med barnen frukt till skolan. För att det ska anses frivilligt att bidra krävs att aktiviteten är öppen för alla elever och på lika villkor oberoende av om vårdnadshavarna bidrar eller ej. Där det inte är godtagbart att skolan erbjuder ett kostnadsfritt alternativ för de elever vars vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter som är en del av utbildningen.

  Kostnader för skolresor och utflykter som överstiger en obetydlig kostnad ska täckas antingen via skolans medel, genom att elever frivilligt samlar in pengar eller att kostnaderna ersättas av vårdnadshavare på frivillig väg.

  Utifrån detta är det därför, som tidigare nämnts, i första hand bra att ta kontakt med skolans rektor. I andra hand kan ni vända er till kommunens klagomålshantering.

  Hoppas du finner svar på dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Precis som ovan så handlar detta inte om kostnaden I sig, utan snarare om solidaritet gentemot andra familjer och principen om en avgiftsfri skolgång. 

  Om skolan varje vecka förutsätter att vi föräldrar skickar med en macka eller en frukt till mellanmål i samband med veckans skogspromenad och utöver det förväntar sig att vi vid längre utflykter skickar med en lunchmatsäck, är det fortfarande att anses som en obetydlig extrakostnad? Enskilt är det aldrig över 300:- men på hela terminen går det med råge över denna summa.

  När vårat barn gick på förskolan var det aldrig tal om att vi föräldrar skulle stå för dessa saker, men nu när hen går i 6-årsskolan så fungerar det tydligen annorlunda.

  Känns extra fel då detta är vid två närliggande skolor inom samma kommun, som dessutom har ett nära samarbete kring aktiviteter och vad gäller omsorg under sommar- och vinterledigheter.

  Tack på förhand


 • Hej "En pappa",

  Tack för att du ställer dessa viktiga frågor.

  Enligt skollagen ska grundskolan i princip vara avgiftsfri men bestämmelserna medger att det förekommer enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för den enskilde eleven. Rektorn behöver därför göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev för ett läsårför att säkerställa att inte belopp, som var för sig kan bedömas som obetydliga, tillsammans strider mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola.
   
  Det är inte huvudmannens bedömning att det är förenligt med bestämmelserna om avgiftsfri skola att varje vecka uppmana elever att medtaga frukt eller smörgås i samband med av skolan anordnad skogspromenad.

  I första hand vänder du dig till skolans rektor med dina synpunkter om det verkar som om rimlig summa för matsäck överskrids.

  Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.

   
  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.