Till senaste kommentaren

Får vi leka på förskolas område då den är stängd?

Hej!

Vi är en grupp föräldrar till barn som går på en kommunal förskola i Huddinge. Vi tänkte ha en familjeträff då förskolan är stängd på helgen, där familjer och barn kan leka och umgås. En av de mer framträdande pedagogerna på förskolan menade att det var förbjudet att vara på förskolans mark då den är stängd. Är det verkligen så? Kommunal mark ska väl vara tillgänglig för alla?

Jag gjorde lite sökningar på nätet för att få svar, men jag hittade ingen bra officiell hållning mer än det som Hagfors kommun skriver på sin hemsida:
"Vad är skillnaden mellan en allmän och en kommunal lekplats?
Det är ingen större skillnad faktiskt. Hagfors kommun äger och tar hand om de kommunala lekplatserna som finns i förskola och skola. Elever och personal i verksamheterna har förtur till dessa under skoltid. Självklart är de öppna för allmänheten när eleverna har gått hem för dagen." (http://www.hagfors.se/undersidor/fritid--kultur/parker-och-lek/lekplatser/vanliga-fragor-och-svar-om-lekplatser.html)

Med hälsningar,

Kommentarer

 • Hej Thomas,

  Tack för din fråga.

  Det är inte alltid helt lätt att skilja på innebörden, allmän och en kommunal lekplats. Den beskrivning som du läst och hänvisar till från Hagfors kommun stämmer när det gäller markägarfrågan, alltså om det är en privat hyresvärd eller kommunalt bolag.

  Det som kan göra pedagogernas svar förståeligt är att det på vissa förskolors gårdar görs besök av äldre barn och ungdomar som inte lekt utan använt platsen på annat sätt och i vissa fall orsakat skadegörelse. Finns en sådan erfarenhet då är begreppet att det inte är en allmän plats mer förståeligt.

  Vad det gäller när ni föräldrar vill träffas på förskolan ser jag inget hinder i, mer än några saker att ni meddelar förskolan om när (vilket ni redan gjort) och ser till att ni lämnar gården i det skick den var innan.

  Med hopp att ni får en trevlig samvaro med föräldrar och barn.

  Med vänlig hälsning,

   

  Susanne Servicecenter
 • Nej det är inte alltid lätt...
  Huddinge upplåter även tomtmark med tomträtt till privata aktörer inom förskolebranschen. Där blir det säkert svårare för att inte säga omöjligt att leka och umgås efter stängning utan att bli bötfälld för olaga intrång.

 • Hej!

  Tack för svaret. Jag tolkar det som att så länge som det är kommunalt ägd mark och hyresgästen (förskolan) är kommunal så är det inga problem att vara där på helgen.

  Jag är mycket tveksam till om någon i personalens erfarenheter av skadegörelse kan spela roll för om svaret är att det är okej eller inte. Jag kan förstå att personen är skeptisk till att tillåta användningen av kommunala förskolans mark (lekgård) på helgen.
 • Hej igen,

  Det är en riktig tolkning du har gjort, Thomas.

  Ja, vi förstår också att personalen som nu och då, i synnerhet på måndagsmorgnar möts av skadegörelse och burkar, fimpar och annat skräp, kan tycka att det inte är tillåtet att vara på förskolans område men all personal är inte insatt i denna typ av fråga. Vänd dig till förskolechefen i första hand då det gäller denna typ av fråga.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  visst är det som Thomas skriver men vart efter som kommunen upplåter mark med tomträtt till privata aktörer i förskolebranschen så kommer möjligheterna för andra att utnyttja förskolornas lekplatser på t ex helger bli färre och färre. Tillgängliga lekplatser för barnen på helgerna kommer helt enkelt bli färre och färre vart efter som kommunen tycks föredra privata aktörer för förskolorna. Så blir effekten av kommunens nu rådande politik vad gäller förskolorna.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.