Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem får gå på fritids ?

Alla barn i Huddinge får rätt till plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Regeländringen införs för att alla barn och elever ska få likvärdiga förutsättningar till lärande och omsorg.

Från och med den 1 januari 2022 erbjuds alla barn och elever i Huddinge oavsett förälderns sysselsättning plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet från skoldagens slut till klockan 15.00. På lov ska elever vars föräldrar inte arbetar eller studerar vara lediga.

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar ges utöver grunderbjudandet tid i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet utifrån förälderns arbets- eller studietid.

Beslutet om de nya reglerna fattades av kommunfullmäktige den 13 december och kommer att börja gälla från och med 1 januari 2022.

Läs mer på vår hemsida!


Huddinge servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.