Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fulla infartsparkeringar i Huddinge och Stuvsta

Jag behöver bil för att hämta och lämna på förskola som ligger långt ifrån bostaden. Behöver bli av med bilen vid Huddinge eller Stuvsta för att kunna ta tåget vid ca 8-tiden på morgonen då är infartsparkeringarna fulla, hur ska man göra, känns dåligt för både plånbok och miljö att ta bilen in till Kungsholmen.

Kommentarer

 • Mycket bra fråga Anna. Jag sitter i exakt samma sits som du med skillnaden att jag behöver åka 7.30. Jag är boende i Högmora men ska lämna barn på förskola i Ballingsnäs (då vi inte fick plats i närområdet) för att sedan bli av med bilen och ta mig in till arbete i stan till kl. 8. Detta verkar dock vara en omöjlighet så som parkeringsläget ser ut nu. Förstår att vissa människor tar bilen av bekvämlighet. Min uppfattning är dock att de flesta ändå inte gör det utan för att vi helt enkelt måste för att få ihop det redan pressade livspusslet. Hur är tanken att jag och andra i likande situation ska göra?
 • Hej,

  Tack för er fråga,
  jag har kontaktat berörd avdelning och inväntar återkoppling på er fråga kring parkeringssituationen.

  Ha en bra dag!


 • Hur långt tid kan det tänkas ta innan man får svar?
 • Hej Anna,

  Nu ska du äntligen få ett svar och denna gång tog det ovanligt lång tid att få tag i rätt tjänsteman som kunde avge ett svar.

  "Detta är ett problem helt klart. Det som gäller är att det kommer vara en viss minskning av infartsparkeringar tills Mjölner (planen som skall byggas på infartsparkeringen) är klart. Då skall samma antal infartsparkeringar finnas som innan avstängningen.

  Till dess sker alltså tyvärr en viss reducering av dessa men vi har gjort vad vi kan med tillfälliga platser vid Stambanevägen. Men detta är alltså hur läget är just nu. Det är som sagt inte optimalt men det är vad som bestämts."

  Önskar dig en trevlig helg.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Ett alternativ är att parkera på valfri yta utanför vägbanan. Har ett antal gånger påtalat om felparkerade bilar i Huddinge (villa områdena nära centrum) där bilar står parkerade i terrängen, parkmark, körfältet (där det är linjetrafik), vägkorsningar, trottoarer mfl. Samtliga gånger utan åtgärd, och det är en pågående verksamhet/felbeteende. Kan inte dra någon annan slutsats än att kommunen accepterar detta och därmed borde tillåtas för alla invånare. Eller? Och isf har vi löst parkeringsfrågan. Bara att ta en "fri" yta och ställa fordonet där. Och slutligen, ja...detta är skrivet med ironi. Det är inte lösningen, men dock sanningen om hur kommunen accepterar att bilar parkeras mot gällande trafikförordning.
 • varför bygger ni inte ett p- hus bakom vårdcentralen i stuvsta, som är till för alla.
  Jag jobbar i stuvsta C och har ingenstanns att parkera nu. Har inget busskort eftersom jag har bil och bor i Vidja, kan inte åka buss till jobbet.
 • Ja, Ove, du fick som du ville. Snart införs avgift på gatorna kring Huddinge och Stuvsta Station.
  Men frågan kvarstår. Var ska man parkera? Nu är det inte ekonomiskt hållbart att parkera närmare stationen i områdena heller. Samtidigt som infartsparkeringarna blir fulla under den första timmen på rusningstrafiken, som pågår i ca tre timmar.
  Huddinge är en stor kommun, både till invånarantal och till yta, och det är i dag svårt att få till alla kollektiva transportmedel som skulle behövas till stationen. Många har även för långt att cykla och de flesta undviker det under vinterhalvåret. (Cykelparkeringarna är nästan tomma så här års). Därför är det många som tar bilen till stationen med fulla infartsparkeringar som resultat.
  Vad är kommunens vision? Vill man inte att invånarna ska välja kollektiva färdmedel? Jag förstår att kommunen vill att man ska åka kollektivt från dörr till dörr men är det inte bättre att fler åker kollektivt någon del av sträckan än att fler väljer att ta bilen hela vägen pga att det blir dyrt att parkera i närheten av stationerna.

  En liten redovisning av kostnader för de olika sätten att ta sig till jobbet på Södermalm.
  Kollektivt hela vägen:
  37kr

  Bil till närområdet kring stationen sen kollektivt kostar:
  100kr+37kr
  (P-avgift  10h+Månadskort/22)

  Bil hela vägen kostar:
  150kr+35kr
  (P-avgift 10h+Trängselskatt under dyraste perioden 7.30–8.29)

  Jag betalar gladeligen 48kr per dag för att veta att man kommer hem på kvällarna. Tågen har ju senaste veckan drabbats av urspårning, olycka i Stuvsta, obehöriga på spårområdet i flemingsberg samt senast igår, elfel i Älvsjö. Alla dessa har resulterat i stora störningar/förseningar i trafiken och alla "incidenter" har skett under eftermiddagarna.

  /Sebastian Ljunggren
  2017-12-05

 • Sebastian - ska jag tolka det som att du förespråkar för "fri" parkering och låta bilar stå parkerade även där de utgör en trafikfara (t.ex. korsningar, trottoarer, i anslutning till övergångsställen etc.)?
  För det var det jag skrev om 😀

  Att läsa på vad infartsparkeringen innebär är en bra början.
  Skulle du mot förmodan tvingas parkera längs en gata så kostar det lite mera, 10kr/h mellan 8-17, 2 första timmarna är gratis. Dvs en maxkostnad på 70kr.
  Har du 30-dagarskort eller mer (som du refererar till i din kalkyl) är det GRATIS att parkera 😀
  Har du inte 30-dagarskort kostar det 10kr/h, men max 40kr/dag.
  Så för dig som har månadskort kommer åtgärden att underlätta för dig.

  Varför blir infartsparkeringarna fulla så fort?
  I Huddinge C t.ex. (mittemot gamla Tingsrätten) står det bilar parkerade som används som boendeparkering av boende i intilliggande föreningar, istället för att betala för sin boendeparkering. Det är bl.a. dessa som upptar pendlarnas parkeringsplatser och är en anledning till att parkeringen är full redan ca 07:20.
  Förbud att parkera mellan 02-05 är en åtgärd för att det inte ska användas som boendeparkering.
  Som bonus ska Huddinges pendlarparkering utökas dessutom, och kanske avlasta Stuvsta då en del åker från Huddinge till Stuvsta.

  Kör försiktigt där ute, och andas genom näsan när pulsen och stressen stiger framför ratten 😀
 • Hej,

  Jon Hugmark på trafikavdelningen ger er följande svar:

  Efter att ha läst tråden får jag känslan av att den gått isär lite genom att handla om såväl infartsparkeringar som parkeringsavgifter (felparkerade bilar på gator etc.).
  För att hålla oss till trådens rubrik, det vill säga infartsparkeringar så finns det ett antal styrande dokument som visar kommunens inriktning i frågan. Börjar vi i Huddinges parkeringsprogram som antogs av kommunstyrelsen den 14 december 2016 så återfinns följande inriktningsmål:

  • Ytkrävande markparkering ska minska i omfattning i goda kollektivtrafiklägen för att marken ska kunna användas effektivare.
  • Planering och styrning av cykel- och bilparkering ska bidra till att andelen resor med gång-, cykel och kollektivtrafik ska öka.

  • Bilparkering för bostäder och verksamheter i lägen med god kollektivtrafik ska bära sina egna kostnader.
  • Det ska vara enkelt för besökare att hitta cykel- och bilparkering vid viktiga målpunkter.


  Här är det framför allt punkt 1 och 2 som är av intresse för frågan om infartsparkeringar. Detta konkretiseras vidare i parkeringsprogramet inom följande stycke:

  Mål A: Ytkrävande markparkering ska minska i omfattning i goda kollektivtrafiklägen för att marken ska kunna användas effektivare.
  För att kunna förtäta Huddinge i lägen med attraktiv kollektivtrafik behöver marken användas mer effektivt. Markparkering kräver stora ytor och behöver minska i
  omfattning så att marken kan nyttjas till andra ändamål. För att åstadkomma detta
  kan markparkering behöva ersättas med mer yteffektiva parkeringslösningar, så som parkeringshus eller garage, gärna integrerat med andra verksamheter. Ny markparkering bör undvikas.


  Det är framför allt den sista raden som är viktig att notera här. Att ny markparkering bör undvikas. Att ta nya ytor i anspråk för infartsparkering är således inget kommunen gärna gör. Ytkrävande markparkering medför minskade ytor för exempelvis bostäder, service och arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen vilket inte är önskvärt.

  Parkeringsprogrammet tar även upp att ekonomiska styrmedel (i detta fall avgifter) är en viktig del i att dessa parkeringar används mer effektivt och för rätt ändamål (det vill säga de som skall arbetspendla). Detta gör att infartsparkeringarna i Huddinge C är under utredning, där tanken är att avgiftsbelägga dessa för att de skall användas mer effektivt för dess rätta syfte, det vill säga. arbetspendlare. I nuläget finns dock inga planer för andra infartsparkeringar inom Huddinge kommun.

   Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.