Hur bekämpas Björnlokan, Jättelokan?

Här kommer lite mer information om hur kommunen jobbar med att ta bort loka.Första prioritet är att ta bort loka i områden där många människor rör sig och framförallt där barn är. Nya bestånd i dessa områden grävs upp. Gamla bestånd i dess områden klipps när de går i blom och grävs senare upp. I mån av resurser bekämpas andra områden som inte är människotäta.

För den som är intresserad har trädgårdsmästaren bidragit med lite mer information om hur björnlokan växer:

Björnlokan är en tvåårig växt. Första året så växer den upp bara som en grön planta, andra året kommer blommorna. Efter det så är den plantan död. Enda spridningssättet för björnloka är via frö, ej via rötter. Därför är den viktigaste bekämpningsinsatsen att det inte blir några nya frön. Fröna kan ligga i marken i minst 7 år innan de gror. Därför är det viktigt med långsiktig bekämpning för att det inte ska tillföras nya frön till jorden.

När det gäller bekämpning så finns det några olika metoder. Allt går egentligen ut på att det inte ska bli några nya frön. 

  • Om man har enstaka små plantor kan man ta en vass spade och hugga av den under markytan. Då har man fått bort den nedersta tillväxtpunkten och den plantan är död och kan inte sprida sig. 
  • Är det lite större bestånd så är slåtter en bra metod. Det brukar sägas att man behöver slå tre gånger per säsong, vilket inte är någon nackdel om man kan göra det. Men av egen erfarenhet så vet jag att om man väntar tills precis innan de ska till och sätta knopp så räcker det om man slår en gång då. De kan komma några enstaka små blommor efter det som är lätta att plocka bort för hand (med handskar).
  • Angående uppgrävning så är det en metod som kan fungera. Viktigt är dock att tänka på att det inte i första hand är plantorna som man gräver bort utan fröbanken i jorden. Det är då viktigt att ta all jord som kan innehålla fröer och hålla koll på att man inte sprider fröer vidare med redskap och skor, eller spiller jord under borttransport så björnlokan sprids ännu mer.
Om hur du bekämpar loka, om du har dem på din fastighet, kan du läsa på vår hemsida. Och framför allt var försiktig då du jobbar med utrotningen!

Ser du loka i kommunen gör du en felanmälan till oss via appen eller formuläret.
Huddinge servicecenter (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.