Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur arbetar Huddinge kommun med snöröjning och halkbekämpning?

Snöröjning
Vid ett normalt snöfall ska all snöröjning vara färdig 14 timmar efter att arbetet började. Vi startar snöröjningen när det fallit mellan 5 och 8 centimeter snö.


Se filmen om snöröjningSå prioriterar vi
Efter 4 timmars plogning ska det här vara färdigt:
 • Bussvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Prioriterade gångbanor och trottoarer. De flesta ligger i anslutning till en skola eller förskola.
Sedan plogar vi övriga kommunala gator. När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet, eller där de kan utgöra en trafikfara.

Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare behöver räkna med att ta bort vallen framför din egen infart.

Här lägger vi upp snön
 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor.
 • Gångvägar får vallar på båda sidor.
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går.

Läs mer om saltning och sandning av vägar, sopsaltade gång- och cykelvägar och varför vissa trottoarer inte plogas här.

Hur kan du själv hjälpa till för att underlätta arbetet
 • Skotta framför din egen uppfart
  Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö men tänk på att inte skotta ut snön på gatan. 
 • Ta bort snövallen själv
  Bildas det en vall vid din infart när gatan har plogats får du själv skotta bort vallen. När vi plogar strävar vi i första hand att inte bygga stora vallar.
 • Flytta din bil så att vi kan ploga
  När större snömängder ska tas bort skyltar vi upp 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.
 • Ställ inte soptunnan i vägen för plogbilen
  När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna utanför tomtgränsen så att den inte står i vägen för plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på två meter när den ska tömma soptunnan.
 • Beskär buskar och träd
  Du som tomtägare kan hjälpa till med att ta bort grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter för att underlätta snöröjningen. Läs mer på huddinge.se/klipphacken
Vid omfattande snöfall
Vid ett mer omfattande snöfall informerar löpande om när och var vi snöplogar. Följ informationen på huddinge.se/vintervag eller via kommunens Facebook.

Det tar tid innan vi börjar snöröja – felanmäl inte för tidigt
Vi startar snöröjningen först när det fallit 5-8 cm snö. Snöröjningen ska vara färdig ca 14 timmar efter påbörjat arbete först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress.

Allt om snöröjning finns på vår hemsida.

Väl mött i vintervädret!

Med vänlig hälsning,
Huddinge servicecenter Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.