Hur ansöker jag om färdtjänst ?


Om du har svårt att åka med kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst.

Du ansöker genom att fylla i bifogad blankett som du sedan skickar till oss på Servicecenter tillsammans med ett läkarintyg som visar varför du behöver färdtjänst. Våra färdtjänsthandläggare kommer därefter att kontakta dig för ett personligt möte.

Servicecenter/Färdtjänst
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Här på vår webbplats kan du hitta mer information om hur kraven för att få färdtjänst ser ut.

När våra färdtjänsthandläggare är klara med utredningen skickar vi din ansökan vidare till Trafiknämnden Region Stockholm som tar beslutet om färdtjänst. Handläggningstiden kan variera men det tar vanligtvis 6-8 veckor från ansökan till beslut.

Här på Region Stockholms webbplats kan du hitta mer information om färdtjänst och hur det fungerar. 

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta våra färdtjänsthandläggare via mejl på servicecenter@huddinge.se


Läs även här om du vill veta mer om riksfärdtjänst och hur du gör för att ansöka.


Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.