Kan jag ansöka om bidrag för bostadsanpassning ?


När du behöver anpassa din bostad så att den passar dina behov kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också få bidrag för att reparera eller underhålla vissa utförda anpassningar.

  • Med hjälp av bidraget kan du göra de anpassningar av din bostad som är nödvändiga för att bostaden ska fungera i ditt dagliga liv. Det handlar bland annat om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat och att kunna ta dig in och ut. 
Här i e-tjänsten kan du ansöka om både bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag.

Om du inte kan ansöka digitalt kan du göra din ansökan genom att fylla i någon av de bifogade blanketterna och skicka in till adressen som står överst på blanketten. Behöver du stöd att göra din ansökan är du välkommen att kontakta oss på Servicecenter via telefon eller besök så hjälper vi dig vidare.

  • Tillsammans med din ansökan behöver du även skicka in ett intyg som visar att åtgärden är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva intyget.

Här på vår webbplats kan du kan du läsa mer om bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag. 

Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.