Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När planeras förskola i Högmora

Hej,

I detaljplanen står det om en förskola. När och var kan denna tänkas byggas?

Mvh Mimmi

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej,

  tack för din fråga.

  Enligt lokalstrateg Elaine Janson pågår det just nu väg- och vattenarbeten
  i området. Utbyggnaden av området kommer att ske i fem etapper.
  Eftersom det är ett fritidshusområde kan det komma att ske avstyckningar av tomter som gör att vi i dags läget inte vet hur många hus som kommer att byggas och framför allt inte när behovet av en förskola uppstår.

  Kommunen har reserverat en tomt och förskolan kommer att byggas då behovet uppstår men sannolikt inte inom de närmaste fem åren.Tomtmarken för uppförande av förskola/skola finns mellan Högmoravägen-Södervägen-Skogskärrsvägen.

  Med vänliga hälsningar

  Susanne Servicecenter
 • Hej, jag bor i området och såg vid min morgonpromenad att dom har satt igång med markarbeten på den ytan där en eventuell förskola skall byggas. Har det kommit några nya direktiv angående byggnation av förskola eller gäller fortfarande "inte inom fem år".
  Med vänlig hälsning Stefan

 • Hej Stefan,

  Roligt att du är uppmärksam under promenaden.

  Men tyvärr har det inte kommit några nya direktiv utan tidsplanen är den samma.
  Kommun håller på med att dra vattenledningar i området och det var förmodligen det arbetet som pågick just där idag.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Från hösten 2016 och framåt kommer det att flytta in flera familjer då det ska byggas större projekt med radhus, villor och kedjehus osv. Detta är redan klart och bygget skapp påbörjas om några månader. Utöver det flyttar det in löpande nya familjer i området. Är det inte dags att kommunen börjar planera byggstart av förskolan så den är klar inom de närmsta 2-3 år då behovet kommer vara betydligt större inom snar framtid.

  Mvh Aron

 • Hej Aron,

  Tack för att du delar med dig av tankar runt inflyttningen och förskoleplaneringen.

  Tomt för förskola och skola finns och då ansvariga ser att behovet för förskola och skola kommer att finnas ska bygget köras i gång. Exakt när det blir kan vi inte svara på just nu, dels på grund av att många är på semester.

  Från politikerhåll är det starkt uttallat att det ska finnas förskolor och förskoleplatser i närområdet då det sker inflyttning i nya områden.

  Önskar dig en skön sommar!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  Jag tycker att de ansvariga borde ta hänsyn till att inom 2 år kommer mer än 100 nya familjer att flytta in i området och att bygget tar också tid. Så en ny förskola borde byggas tidigare än om 5 år. Vem kan man prata med på kommunen för att få svar på dessa frågor?

  Mv Aron

 • Hej igen,

  Du är alltid välkommen att kontakta oss via kommunens växel 08-535 30000.

  Men som sagt nu är personalen på barn- och utbildningsförvaltningens lokalplaneringsavdelning på semester men den 3 augusti ska du nå såväl chefen som lokalstrategen.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Hur går de med planerna för förskolan i Högmora?

  Hälsningar,
  Caroline

 • Hej,

  Tack för din fråga.

  Planen för att börja bygga förskolan i Högmora är ännu inte tidsbestämd utan ovanstående svar gäller fortfarande. Tjänstemännen har nu fått den senaste befolkningsprognosen men som sagt 2-3 år dröjer det förmodligen.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej! Vi är en småbarnsfamilj som snart kommer att flytta till högmora. Vi undrar såklart hur det går med planerna för en ny förskola? Mycket byggs ju i området/ska byggas så behovet lär ju finnas inom en snar framtid...!

  Mvh
  Maria

 • Hej Maria,

  Vad trevligt att ni har valt att flytta till Huddinge kommun och Högmora.

  Det har nu bestämts och planerna är att en förskola i kombination med en grundskola F-3 ska byggas i området år 2022. Det är då prognoserna tyder på att behovet finns.

  Jag kommer att ha mer information angående detta i januari och återkommer här i frågan.

  Önskar dig ett trevligt veckoslut!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Först sa ni 2019 och nu 2022. Som ni säkert vet planeras det bygge av ca 50 hus med inflytt 2017 och det är unga och småbarnsfamiljer som flyttar in. Det är ngt som kommunen borde ta hänsyn till då framförallt behovet av förskola är mer aktuell mkt tidigare än 2022. Hur tänker man här i närhetsprincipen att erbjuda förskoleplats till nyinflyttade boenden om man har tolkat behovet först uppstår så sent som om 7 år. Tills dess kommer fler än ovannämnda 50 familjer flytta in då hela Högmora exploateras och fler flyttar in löpande. Det är inte rimligt att kommunen väljer vänta till 2022 då man måste ju erbjuda förskoleplats tidigare innan barnen sedan börjar på grundskola som är tänkt stå klart samtidigt som förskola. Att behöva gå 3 km till närmaste förskola i myrängen kan inte vara lösningen tills dess. Varför tar man inte hänsyn till planerade byggen som står klara 2017 med minst 50 nyinflyttade barnfamiljer?
  Detta bör politiker i kommunen prioritera och tidigarelägga. Svårt förstå hur de kommit fram till att behovet finns först 2022. Tacksam om de ansvariga ger oss svar.

 • Hej,

  Jag har ställt frågan och vidarebefodrat synpunkterna till förskolenämndens ordförande som svarar så här:
  "Den förskola/skola som är planlagd i själva Högmora ska enligt nuvarande planer öppna år 2022. Dessutom har ett privat företag, ELMA School, begärt en markanvisning för en förskola i Svartvik/Mellansjö. Även där finns en färdig detaljplan och en förskola skulle förmodligen kunna finnas på plats redan 2017."

  Så det finns hopp om att det finns en förskola i området redan år 2017.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Det var glada nya nyheter. Är det redan bestämt att det kommer bli så, så att en förskola står klar 2017?
  Eller är det i planerigsfasen och bygglov samt beslut ännu inte taget?
  Mvh Aron

 • Hej igen,

  Ja det är verkligen goda nyheter.

  Markanvisningen var på remiss i förskolenämnden den 10 december och
  beräknas komma upp i samhällsbyggnadsutskottet i början av nästa år.
  Beslutet är alltså ännu inte taget.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Har det fattats något beslut än?

 • Hej Mimmi,

  Tack för att du frågar oss.

  Frågan har inte varit uppe i utskottet ännu men den kommer troligtvis upp på mötet i mars.

  Önskar dig en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • När kan vi förvänta oss att utskottet tar tag i det här? Det är Mars nu och ingenting har fortfarande hänt som det ser ut.

 • Hej Anton,

  Det är riktigt, som jag tidigare skrivit, att frågan ska upp på utskottets marsmöte som blir den 16 mars.
  På vår webbplats kan du läsa såväl protokoll som kallelser till utskottets möten.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Tack för informationen Susanne. Ser ditt tidigare svar om Mars nu också. Något som jag lyckats missa.

 • Hur resonerar ansvariga politiker som inte anser att behov finns? Är ett skriande behov generellt av förskoleplatser, att man detaljplanelägger ett såpåass stort område utan att ha en förskola på plats den dag DPL vinner laga kraft är svårt att kalla annat är världsfrånvänt.

 • Hej igen,

  Jag har ställt frågan till ordförande Karl Henriksson som svarade att "samhällsutskottet den 22 mars gav förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Elma School om en markanvisning för tomten i fråga.

  Nu pågår dessa förhandlingar och jag hoppas att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med ett färdigt avtal inom kort. Detaljplanen för förskolan är cirka 15 år gammal men tidigare har det inte funnits tillräckligt stor efterfrågan i området så ingen entreprenör har velat öppna en förskola på platsen."

  Passar på att önska dig ett trevligt veckoslut!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej

  Tack för återkoppling
  Fråga gällde snarare skola och förskola i högmora där detaljplanen är helt ny. hur tänker man när man inte ser till att den är på plats i samband med att nya bygglov beviljas för ökat inflyttande?

  trevlig helg!

 • Hej igen,

  Du kan ställa frågan i forumet "Fråga din politiker" i detta fall ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet och ordföranden i grundskolenämnden.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej

  TAcksam om möjligt för svar i denna tråd. Hår tänker man, det är i dagsläget helt fullt på förskolor i myrängen, finns ingn i högmora eller svartvik.De som fått en markanvisning verkar inte vara helt seriösa då de inte svarar på mail. Huddinge kommun måste ta sitt ansvar för barnomsorgen och ansvarig bör svara i denna tråd hur de tänker göra.

 • Vi är många som vill ha svar angående detta. Det är över 40st barnfamiljer som flyttar in i Högmora med start sommar 201...

 • 2017* ursäkta.

 • Hej A och C,

  Tack för era frågor och synpunkter.

  Jag har inte fått något svar från förskolenämndens ordförande Karl Henriksson och lokalplaneringschefen hänvisar till det som sagts tidigare i tråden angående befolkningsprognosen för området.

  Förskoleinspektören har svarat på synpunkten om de som fått markanvisningen är seriösa eller inte och säger att det är en bedömning som hon kommer att göra utifrån skolagen och läroplanens krav. Då hon gjort bedömningen skriver hon fram ett ärende till förskolenämnden. Hon förordar att de ska få starta eller inte.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej, jag har fyra barn och bor i Högmora, äldsta 7 år. Det är nog dags att de olika avdelningarna på Huddinge kommun börjar samverka bättre med varandra, bland annat bygglovsavdelningen och förskolenämnden.

  Om vi rent krast räknar på det. Det strömmar just nu in bygglovsansökningar till bygglovsavdelningen och det kommer att fördigställas minst 100 stycken nya bostäder fram till sommaren 2018 och räknar vi med att det minst kommer att bo 1 barn per hushåll som vill börja på förskola/skola på hösten 2018. Då ÄR det inte svårt att räkna ut att det på hösten 2018 kommer att vara en extrem platsbrist på förskola och skolplatser i närområdet. Om vi även adderar att det idag redan råder en extrem platsbrist på de förskolor och skolor som ligger i Stuvstaområdet så är den kommande katastrofen ett faktum. Mitt råd/vädjan är att påbörja bygget av förskola/skola i Högmora nu som det länge har funnits planer på, men vänta inte, börja nu!

 • Hej Daniel,

  Tack för dina synpunkter och råd som jag vidarebefordrat till förskolenämnden, lokalplaneringsenheten, samhällsbyggnadsutskottet och förskoleavdelningen.
  Ingen har valt att återkoppla i dagsläget men jag hänvisar igen till "Fråga din politiker"

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej

  Vad är syftet med detta frågeforum om man inte kan få adekvata svar från ansvariga personer? Det är pinsamat att man väljer att inte svara på så viktiga frågor som detta.

 • Hej Daniel och A,

  Jag håller med A att syftet är att medborgarna ska få svar på sina frågor och att ni och vi på kommunen har en bra dialog.

  Nu har jag fått ett svar från Elaine Jonson på lokalplaneringsavdelningen som säger:

  "Tack för dina synpunkter. Det finns en detaljplanelagd tomt på cirka 13 000 kvadratmeter i Högmora för en förskola i kombination med grundskola F-3, tomten ligger mellan Högmoravägen/Södervägen- och Skogskärrsvägen.

  I den lokalförsörjningsplan som togs fram under oktober 2016, vilken utgår från den befolkningsprognos som görs för hela kommunen visar den en marginell ökning av barnantalet i aktuellt område. En ny befolkningsprognos kommer under april 2017, vi kommer då att se över och revidera lokalförsörjningsplanen utifrån den nya prognosen. Precis som du skriver påverkar utbyggnad av nya bostäder behovet av nya förskole- och skolplatser.

  Skulle den nya prognosen visa att behovet av förskole- och skolplatser är betydligt större får vi självklart ompröva planeringen och tidigarelägga utbyggnaden. Eftersom det redan finns en planlagd tomt kommer det att gå snabbare att få en ny förskola/skola på plats."

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej! Hur kommer er reviderade befolkningsprognos gå till i april 2017? Där måste man ju ta höjd för framtiden och se realistiskt på situationen. Med tanke på att hela Högmora nu exploateras med ett stort antal yngre familjer som flyttar in i nybyggda kedjehushus samt att äldre fritidshus byggs om alt. nybyggen sker under 2017 och framåt med den nya detaljplanen så kommer behovet vara akut inom ett par år. Värt att notera är också situationen i Stora Mellansjö där inflyttning av barnfamiljer ägt rum de sista åren då området blivit ett av Huddinge kommuns mest eftertraktade områden, något som skett sedan år 2004 då den nya detaljplanen antogs vilket föranledde en expansiv byggboom i området med större villor. Är kommunen medveten om detta? Behovet av förskola finns redan nu i Stora Mellansjö och vi hänvisas till Myrängen där det redan nu börjar bli kö. Därför skulle den planerade förskolan i Högmora vara mycket lämplig för oss i området men då måste man sätta spaden i backen bra mycket tidigare än planerat. Det är viktigt för oss kommuninvånare att påtala situationen till kommunen för att om möjligt kunna undvika orimliga kötider till förskola pga av en eftersatt planering. Hela området Stora Mellansjö, till viss del Svartvik, det nya Högmora och situationen i Kynäs/Myrängen kommer domineras av barnfamiljer då områdena får mer och mer uppmärksamhet pga av dess eftertraktade läge med närhet till storstaden, men samtidigt nära till naturen och allehanda friluftsaktiviteter som Ågesta, ridskolor etc. Det är mycket viktigt att kommunen här tar sitt ansvar med god framförhållning.

  Mvh

  Peter

 • Hej!

  När skulle en förskola/skola kunna vara på plats om prognosen görs i april?

  Som småbarnsförälder boende i närområdet skulle jag vilja påstå att situationen är mer än akut. Redan i dagsläget hänvisar kommunen föräldrar vidare till privata alternativ i Farsta, och där är det på många håll årslånga köer.

 • Hej Peter och Hillevi,

  Jag har fått återkoppling från förskolenämndens ordförande Karl Henriksson som säger att "ett ärende om godkännande av Butterfly förskolors ansökan om att starta en ny förskola i Svartvik/Mellansjö finns på dagordningen för nästa sammanträde med förskolenämnden. . Vad jag förstår bereds ärendet även på samhällsbyggnadsavdelningen."

  Jag uppdaterar här om jag får vidare återkoppling.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej igen!

  Nu har jag fått ytterligare en återkoppling från lokalplaneringsavdelnings Elaine Janson.

  "Tack för dina synpunkter. Ja, vi är medvetna om den bostadsutbyggnad som sker i Högmora. För ett antal år sedan togs därför en detaljplan fram för en förskola i kombination med grundskola F-3 i Högmora. Tomten ligger mellan Högmoravägen/Södervägen- och Skogskärrsvägen och är cirka 13 000 kvadratmeter.

  En befolkningsprognos för Huddinge kommun görs en gång per år och är klar den 1 april, prognosen är en beräkning av den framtida utvecklingen av folkmängden. En lokalförsörjningsplan vilken utgår från den senast gjorda befolkningsprognosen tas årligen fram, planen beskriver pågående och planerat behov av nya verksamhetslokaler för samtliga verksamhetformer.

  Prognosen för 2016 visade en marginell ökning av barnantalet i aktuellt område. Skulle det utifrån den nya prognosen visa sig att behovet av förskole- och skolplatser är betydligt större får vi självklart ompröva planeringen och tidigarelägga utbyggnaden. Eftersom det redan finns en planlagd tomt kommer det att gå snabbare att få en ny förskola/skola på plats.

  Förhandlingar pågår dessutom mellan kommunen och en privat intressent som vill starta en fristående förskola, i Svartvik. Under förutsättning att, och i avvaktan på ett godkännande/beslut i ärendet skulle förskolan kunna stå klar under året.

  Ha en trevlig kväll!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Tack för svar! Jag skulle vilja passa på och fråga mer om Elma Scool/Butterfly förskola som enligt era svar planeras i Svartvik eller Mellansjö, något som skulle vara mycket intressant för oss i Mellansjö, speciellt som det verkar finnas möjlighet (vid ett godkännande) att skolan skulle kunna byggas redan detta år. Som en föregående skrivare nämnde så hänvisas ju vi i Mellansjö redan nu till alternativa förskolor i Farsta Strand där det råder kötid. Jag undrar var i Svartvik eller Mellansjö denna förskola planeras byggas isåfall?

  Mvh

 • Hej Peter,

  Svaret på din fråga finns i ett annat inlägg här i forumet.

  Jag vill också göra er uppmärksamma på att medborgarna är välkomna som åhörare till förskolenämndens sammanträden.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej! Vilka årskurser är det som planeras till skolan 2022? Bara lågstadie eller är det även högre klasser? 
  Med vänliga hälsningarElin
 • Hej Elin,

  Som jag skrivit ovan är planerna att bygga en förskola i kombination med en skola med klasserna F (förskoleklass) - årskurs 3.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter
 • Hej!
  Två frågor:
  Har befolkningsprognosen medfört någon ändring av planerna för förskolan i Högmora?
  Kommer verkligen förskolan i Svartvik att kunna starta 1/8?
 • Hej!

  Vi ber om ursäkt för sent svar.

  Tyvärr har jag endast svar på den andra frågan, den som handlar om starten av förskolan i Svartvik. Svaret är att en privat aktör planerar att starta förskolan i Svartvik, och att planerna är att den ska starta i augusti 2018.

  Hälsningar,
 • Hej!

  Här kommer svar på fråga 1, om befolkningsprognosen medfört någon ändring av planerna för förskolan i Högmora:

  Vår lokalplaneringsavdelning säger att den nya befolkningsprognosen har kommit, men inte specialprognoser för olika områden i Huddinge. Förhoppningsvis kan vi få fram en prognos under maj månad.

  Hälsningar,
 • Hej.

  Har följt den här tråden nu ett tag eftersom vi har samma frågor om de flesta andra, dvs. när kommer förskola och skola byggas i Högmora. Nu efter senaste beskedet ang. befolkningsprognos dröjer ytterligare så känns som att ni inte tar frågorna på allvar. Att göra befolkningsprognoser för områden är inte så komplicerat och i det här fallet har det påpekats i två år att det kommer finnas ett behov. Det är anmärkningsvärt att det har beställts en befolkningsprognos som det hänvisas till i den här tråden av ansvarig handläggare, MEN som inte omfattar Högmora. Bygglov för Högmora 2:24 gavs 2015 och det var då avtal skrevs med de som flyttar in. Vi som flyttar in vet att det i stort sett bara är barnfamiljer, vilket även påpekats ett antal gånger i två års tid. Utifrån det borde man kunna göra hyfsade prognoser tillsammans med de detaljplaner som är antagna för området. Säg att det t.ex. är var annat nytt hushåll har ett barn i förskoleålder; det blir ca. 20 barn = en två avdelningar. Ett barn per hushåll i förskoleålder = ca. 40 barn och en halv förskola. Och det är bara räknat på Högmora 2:24, man kan ju tänka sig att det sker en demografisk förändring även övriga i Högmora i och med omvandlingen av området.

  Vi ansökte om förskoleplats för ca. 1,5 år sedan. Ringde igår kommunen för att få veta hur det går och givetvis kommer vi inte få något av våra val. Kötid spelar ingen roll. Handläggaren säger att det är så högt tryck i området på grund av nya planer och inflytt och att det är brist på förskolor. Precis det som har påpekats för kommunen i detta forum i två års tid. Nu sitter vi med det facit som alla redan kunnat räkna ut; det finns inte plats i området för alla barn som flyttar in och behövs fler förskolor i området. Det här är undermålig hantering och planering av Huddinge kommun och en tråkig start för en ny kommuninvånare. Det är barnen som blir lidande om de hamnar på förskolor långt från hemmet och de andra barn som finns i närområdet eftersom det även påverkar vilka vänskapsband de får i vardagen. Jag förstår att det inte är en mänsklig rättighet att få plats på den skola man valt, men har man ett system som bygger på val så måste man ha ett system som ser till att det fungerar.

  Nu är det bekräftat av handläggare på kommunen som placerar barn i förskola att det är brist på förskolor i området. Då vill jag ha svar från ansvarig lokalstrateg varför man inte har planerat och förebyggt det här problemet trots att det har påpekats i mer än två år.
 • Hej!

  Jag har kontaktat ansvarig lokalstrateg som meddelar att ett svar kommer i början av nästa vecka. Tills dess önskar jag dig en trevlig helg!
 • Hej igen!

  Jag har nu varit i kontakt med ansvarig lokalstrateg som svarar så här:

  "Kommunen är medveten om den bostadsutbyggnad som sker i Högmora. Redan 2011 uppmärksammades vikten av att planlägga tomtmark för en ny förskola i Högmora. Detaljplanearbete startades och pågick fram till april 2015 när planen för en förskola i kombination med grundskola F-3 vann laga kraft. Det finns ytterligare ett planlagt tomtområde som ligger i Svartvik där en privat aktör planerar att starta en ny förskola, planen är att den nya förskolan ska starta i augusti 2018. Det finns i dag utöver den planerade nya förskolan i Svartvik inte tillräckligt barnunderlag för att bygga ytterligare en ny förskola inom området."

  Om du har ytterligare frågor om förskola i Högmora så kan du även kontakta lokalstrateg Elaine Janson.

  Hälsningar,
 • Hej!
  Jag har ytterligare några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med:
  1. Varför väljer ni att prioritera en förskola i Svartvik när det är i västra Högmora (3 km bort) den stora inflyttningen sker? Det finns inga bussförbindelser inne i Högmora och pendlarparkeringarna i Farsta och Stuvsta är redan överfulla.
  2. Finns det några garantier för att den privata förskolan faktiskt öppnar 2018 (ett år senare än utlovat!)? Det känns oroväckande att tidplanen har skjutits fram redan före byggstart, särskilt som det handlar om en byggoerfaren aktör som tidigare har fått kritik för sitt sätt att bedriva verksamhet.
 • Hej Hillevi,

  Du är så välkommen att ställa frågor.

  Som svar på din första fråga är att det i dag inte finns tillräckligt barnunderlag för att bygga en förskola i kombination med en grundskola på den detaljplanelagda stora tomtytan på 13 000 kvadratmeter i Högmora.

  Att den privata intressenten flyttat fram startdatumet från augusti 2017 till augusti 2018 kan vi som kommun inte påverka. Vi kan heller inte lämna några garantier för att den planerade nya förskolan i Svartvik kommer att starta utlovad tid.

  Det är ytterst de folkvalda politikerna som ansvarar för att det ska finnas tillräckligt med förskole- och skolplatser i kommunen och här finner du kontaktuppgifter till de ansvariga kommunalråden eller använd forumet "fråga din politiker".

  Med vänlig hälsning


  Susanne Servicecenter
 • Blir mörkrädd när jag läser detta. Vi är en barnfamilj med 2 barn som behöver förskola. Vi flyttar in från Stockholm stad i december. Jag har även köpt tidigare bostad i nytt bostadsområde och sär fanns och uppfördes förskolor direkt i samband med bygget. Hur många år har inte denna tråd varit aktiv och hur lite har man ens kommit fram till? Helt otroligt! Ger onödig stress. 
  Varför i svartvik när det är högmora det gäller? Ganska mkt nya barn som kommer flytta in, plus alla som redan bor där och alla syskon som kommer födas inom något år. Hur tänker man egentligen? 
  Antonia
 • Hej,

  Vi är en familj på två vuxna och två småbarn som är spekulanter på att köpa ett av parhusen som ska byggas i Högmora men vi blir lite konfunderade kring hur kommunen planerar och resonerar kring förskola. Det byggs omkring 100 nya hus dit gissningsvis familjer med barn framförallt flyttar. Ett räkneexempel skulle kunna vara att 75 av dessa 100 hus har ett eller fler barn i förskole- eller grundskoleålder, enbart detta antal/underlag av barn torde väl fylla en förskola?

  Nybyggnation i Högmora 2017-2019
  • Kvartal 3 2017 sker inflyttning i 44 nybyggda villor och kedjehus/radhus på Teodolitvägen
  • Kvartal 1 2018 sker inflyttning i 24 parhus och 12 studiohus på Högmora Ringväg, Enbackavägen & Miltonsväg
  • Kvartal 3 2018 sker inflyttning i 20 parhus och 4 studiohus på Högmoravägen & Södervägen (första etappen)
  • Kvartal 1 2019 sker inflyttning i 10 parhus på Högmoravägen & Södervägen (andra etappen)

  Hälsningar,
  Thomas med familj
  Thomas
 • Hej! 
  Jag tycker ovanstående mejl klart belyser den bristande planeringen hos kommunen vad gäller detta. Lägg därtill situationen i Stora Mellansjö där det varit en brist en längre tid. Det verkar som att ansvariga på kommunen inte förstår att det är ett stort generationsskifte i dessa områden (Stora Mellansjö-Svartvik-Högmora) och en pågående, väldigt omfattande nybyggnation där ett stort antal barnfamiljer kommer etablera sig 2017-2018. Vi har ju påtalat detta tidigare i flera mejl till er. 
  Jag förutsätter att detta nu tas upp snarast på kommunens prioritetslista för att ge lugnande besked till alla dessa nykomlingar. Det måste ju ligga i kommunens intresse att skapa bra förutsättningar för dessa och undvika långa köer vilket kommer skapa orimliga logistiska problem för samtliga berörda. 
  Kommer kommunen att göra en grundlig översyn av detta nu eller är det något annat som behövs göras för att sätta igång processen? Finns det någon ansvarig på kommunen som man kan kontakta? 
  Att det är för få platser inom barnomsorgen är ju ställt utom allt rimligt tvivel....det förstår ju alla som bor härute. 
  Med vänlig hälsning
  Peter
  Peter
 • Hej igen.

  Jag har skickat vidare alla synpunkter och frågor till mark- och exploatering samt till samhällsbyggnadsutskottet och inväntar nu svar.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej!

  Ursäkta för sent svar.

  Jag har fått svar från Barn- och utbildningsförvaltningen att de har börjat planera detta med lokalplaneringsavdelningen. Om du har fler frågor om detta är du välkommen att ringa in till oss på servicecenter 08 5353 0000 så kopplar vi dig till rätt handläggare.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej!Vi flyttar in till högmora i slutet av september, vi har barn på 7,3 och 0 år. Vår älsta börjar 1an och inte fått någon plats, hon kommer stt behöva byta mitt i terminen om den äns finns plats då.Till min stora sorg läser jag denna tråd som hsr pågott så länge, och först nu när det är inflytt börjar ni reagera?Vet inte om det är värt att betala 1000kr mer i skatt per person och månad för att veta stt ens barn inte kommer ha en skolplats?
  Daniel Wiberg
 • Hej.

  Barn- och utbildningsförvaltningen har som sagt börjat planera detta med lokalplaneringsavdelningen. Om du vill prata med ansvariga är du välkommen att ringa oss på servicecenter på 08 5353 0000 så kan vi koppla dig vidare.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Finns det någon möjlighet att uppdatera denna tråd med vad lokalplaneringsavdelningen har att säga om planering av förskola, skola, gymnastikhall osv?
  Daniel
 • Hej igen.

  Jag har fått ett svar från lokalplaneringsavdelningen.

  "I området finns en fristående skola (Myrängsskolan) för de yngre eleverna F-3. Den som önskar plats för sittbarn där kontaktar friskolan för besked om plats. För att öka antalet elevplatser i området planeras en utbyggnation av Solfagraskolan och Stensängsskolan. Utredningar pågår och exakt tidsplan kommer att dröja tills vi vet omfattningen av nödvändiga åtgärder.

  I området finns en tomt som är planlagd för förskola och skola, uppförandet av en ny skolenhet där kan bli aktuell i framtiden. Som det ser ut just nu finns det inte ett tillräckligt stort elevunderlag i området för att starta en ny skola."

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej Adam vilket underlag baserar lokalplaneringsavdelningen befolkningsprognosen på gällande Högmora?

  Det framstår ju uppenbart även för mig som är amatör på stadsplanering att det är en kraftig exploatering i Högmora just nu.

  Upprörda hälsningar
  Daniel
 • Håller med. Svaret är ungefär likadant som alla andra svar de senaste 2 åren. Svaren duger inte. 
  Innan så har det hänvisats till en befolkningsprognos. Redovisa den tillsammans med ett mer utförlig beskrivning av det bristande ​elevunderlaget. ​​Hur har ni räknat? Vad bygger prognosen på? Faktiska planerade bostäder i området eller en generisk modell som används generellt för prognoser? Ni måste kunna svara på den här frågorna på ett betydligt mer transparent och detaljerat sätt.
  Pär Ljungkvist
 • Hej.

  Jag har skickat vidare era frågor och inväntar just nu svar.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Detta är så upprörande att läsa! Det FINNS underlag för förskola/skola i Högmora och närliggande eller utökning av skolplatser på de skolor som redan finns i området. Det är vår familj bland många andra levade bevis för varje dag. Varför gör man inget åt denna situation?
  Tycker så synd om barnen som måste vara med om detta och bli runt slussade!
  Linda
 • Hej, jag håller helt med!

  Det känns som ett hån att läsa att underlag saknas trots att kommunen hänvisar oss och många andra till privata alternativ i Farsta eftersom det saknas platser i Huddinge!

  Vår son har stått i kö till förskola i Myrängen i över ett år och varken kommunen eller förskolan kan lämna några garantier för att hans kötid spelar någon som helst roll vid tilldelning av platser. Det var tydligen "oväntat" många som sökte i höstas...

  Det är så tragiskt att ni ignorerar behovet av förskola i Högmora och därmed tvingar folk till att ta bilen varje dag, samtidigt som ni påstår er vilja skapa ett hållbart Huddinge. För att inte tala om det tragiska i att barn som bor nära varandra splittras på olika förskolor/skolor och missar chansen till att träffa kompisar på gångavstånd.

  Hillevi
 • Håller fullständigt med ovanstående. Kunde inte skrivit det bättre.
  Ett hån att läsa om denna ignorans. 
  Dessutom har denna tråd varit aktiv i många år och inget har hänt. Och nu står vi all här och har flyttat in eller snart ska flytta in och är förskoleplacerade långt bort från våra hem.
  -Våra barn missar chans till att få kompisar i närheten.
  -Långa pendlingsavstånd, dåligt för miljön
  -Är man som jag föräldrarledig får man dessutom spendera stor del av de få timmar man får ha barnen på förskolan(i Huddinge), till att pendla. Tar mig 1h till och från förskolan för att ha barnet där i 5h om man väljer 25h förskoleplacering.

  Detta är inte vad jag kallar "omtanke och stark framåtanda". Det är heller inte så vi skapar en "hållbar framtid".


  Antonia
 • Hej och tack för era synpunkter.

  Jag har vidarebefordrat era åsikter till Förskolenämndens ordförande Karl Henriksson samt lokalplaneringsavdelningen.

  Det svaret vi fått från lokalplaneringsavdelningen är att det i området finns en tomt som är planlagd för förskola och skola, uppförandet av en ny skolenhet där kan bli aktuell i framtiden. Som det ser ut just nu finns det inte ett tillräckligt stort elevunderlag i området för att starta en ny skola.
  Befolkningsprognosen de har baserat detta på går att läsa här.

  Utöver prognosen baseras beslutet på hur många befintliga såväl fristående som kommunala alternativ som finns i närområdet.

  Då denna tråd har blivit för lång väljer vi nu att stänga den. Vi har öppnat en ny tråd om detta.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.