Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fler parkeringsplatser i visättra

I Visättra är det en sådan otrolig brist på parkeringsplatser, tom besöksparkeringarna är fulla! Bilar står på gatorna och besökare åker och ställer sig på hyrda parkeringsplatser. Jag som bor i Visättra har ofta ingenstans att ställa min bil över natten. Det finns massor med parkeringsplatser vid Visättra Sportcenter, dock kan man endast stå där i 8 timmar men kan man inte hyra ut ca hälften av dessa? Göra något öht? Börja bygga våningar på de parkeringsytor som redan finns. Något måste göras!

Kommentarer

 • Hej Maja,

  Tack för din fråga!

  Parkering längs gata är tillåtet om inget annat framgår av vägmärken, samt under förutsättning att generella parkeringsregler följs, får ett fordon under vardagar parkeras max 24 timmar i följd på gatumark i Huddinge kommun.

  Bifogar en länk om parkering i Huddinge kommun, http://huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/par...

  Hoppas att du hittar nyttig information gällande parkering.

  Med vänlig hälsning!

 • Men det är ju parkeringsförbud i området längs gatorna...

 • Hej,

  Ursäkta väntan på svar!

  Skickar information om infartsparkering i Flemingsberg http://huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/par...

  Du kan även skicka in förslag och önskemål till http://gator@huddinge.se på kommunen.

  Under tiden så får ni leta parkering på de reglerade parkeringsplatserna.

  Ha en trevlig dag,

 • Men som sagt, dessa parkeringar är ju fulla.

 • Hej Maja,

  Som situationen ser ut i dag i Visättra så får man leta efter en p-plats på de reglerade parkeringarna.

  Hänvisar dig till Gatu och trafik avdelningen kring dina önskemål, trafik@huddinge.se
  Hoppas att er parkerings situation i Visättra förbättras framöver.

  Med vänlig hälsning

 • Detta inlägg är från 11 månader sedan, idag är det samma, om inte ännu värre, problem.

  Såklart att svaren man fått är länkar och hänvisande till andra kontor/mailadresser.

  Ingen uppdatering/lösning på problemet än?

 • Jag håller med dig sham. Nåt måste hända nån gång. Man hittar inga platser i visättra. Lättare hitta parkering i stan . Känns som man bor mitt i östermalm.

 • 3 år sedan jag stor i kö

 • Hej Pernilla!

  Jag mejlade till ovanstående mejladress, de hänvisar mig tillbaka till er. Vem tar ansvar här? Vem ska jag kontakta???

 • Hej,

  Berörd avdelning har återkopplat med svar, se nedan.

  Vi på kommunen är medvetna om parkeringssituationen i Visättra. Kommunen äger inte marken vid sportcentret och det är privata markägare vid bostäderna vilket gör att kommunen inte råder över marken. Den mark som kommunen har råder över är i princip gatumarken och där står det redan parkerade bilar.

  Det är Huge – det kommunala fastighetsbolaget som äger marken vid sportcentret och reglerar den parkeringen utifrån sina behov. Det är även möjligt att vända sig till andra fastighetsägare för att höra sig för om möjligheten till att hyra parkering i någon av de intilliggande fastigheterna.

  Det kan också vara bra att veta att kommunen endast ansvarar för allmän platsmark, vilket oftast är gator, torg och/eller parker etc. Den allmänna platsmarken får inte regleras för en särskild grupp eller person (eftersom den är just allmän). Detta medför att de parkeringsplatser som kommunen råder över aldrig kan reserveras för exempelvis boende i ett visst område eller på en viss fastighet.

  Med vänlig hälsning

 • Hej Pernilla!

  Det finns inga platser alls att parkera bilen i visättra! Via Huge har jag försökt få en parkeringsplats i två år nu utan att lyckas. Inte ens betalparkeringar finns då de alltid är fulla.
  När man väl parkerar på gatumarken som Huddinge kommun äger, då får man böter AV HUDDINGE KOMMUN. Situationen är inte hållbar. Det är i princip omöjligt att äga en bil om man bor kvar i området.

  Hälsningar,
  Reda

 • Hej Reda,

  Tack för din fråga!

  Skicka dina åsikter och önskemål till mailto:gator@huddinge.se
  så att rätt avdelning får ta del av behovet och era önskemål kring parkering i Visättra.

  Med vänlig hälsning

 • Hej,

  Har inte sett nån uppdatering i detta ärende på 8 månader och heller inte någon lösning här..

  De är fortfarande lika svårt att hitta parkering..

  Kan ni på kommunen inte häva parkeringsförbudet längs med gatorna här tills ni har en hållbar lösning?

  Tack!
 • Hej Mikael,

  Tack för din fråga kring parkering i Visättra, återkommer med svar när berörd avdelning återkopplat.

  Ha en fin dag!

 • Hej Mikael,

  Har fått återkoppling från berörd avdelning som hänvisar till tidigare svar i tråden, se ovan tråd.

  Förtydligar att boendeparkering ska ske på kvartersmark och inte på kommunens gator, De vill säga Huge, HSB eller de som äger fastigheten. Ansvar och frågan ligger hos dom.

  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning


 • Så du menar sälj bilen och sluta arbeta?
 • Nu har jag gått i cirka 15 min för att komma hem pga av att jag inte hittade någon parkering i närheten av min bostad.. Är detta rimligt tycker ni?

  Jag fattar inte, om Huge är ett kommunalt bolag så är det väl kommunen som äger dem och alltså äger kommunen marken, eller???

  Ett kommunalt fastighetsbolag ska ju ta ett aktivt samhällsansvar och i dagens läge är det under all kritik. Hur i hel**** kan inte kommunen lösa något temporärt. Det är inte rimligt att ett minst tiotals bilar får en bot varje dag. Det är inte rimligt att människor ska behöva gå i 15 min för att komma hem, detta blir extra problematiskt under vintern. Det är inte rimligt att en massa parkeringsplatser ska behöva stå tomma när en massa människor behöver parkering kvällstid!

  Det är inte svårt att skapa  t.ex. betalningsparkeringar mellan 19-09 vid Visättra sportcenter. Alla tjänar på det, detta är allmännyttigt! 

  Gör om, gör rätt!
 • Jag håller med aldi. Någon måste ta ansvar och göra någonting åt saken. Annars vi som bor i visättra får ta ansavar och göra en demonstration eller samma in en massa underskrift. Skit onöjd med kommunels svar för lösning. Dem hänvisar ifrån sig till parkerings bolag. Är det parkerings bolaget vi betalar skatten till eller till kommunel? Dem behöver inte göra om göra rätt... I allafall dem kan göra nåt för saken... Kommunuel försöker inte ens göra nåt.
 • Jag bor i visättra 5 år sedan o har ingen egent parkering nu måste kommunen göra nått till oss!!
 • Hej,

  Återkommer med svar från berörda på er parkeringsfråga som råder inom kort.

  Med vänlig hälsning

 • Hej Pernilla!

  Jag situationen är extremt ohållbar!! Om man stänger ner ett helt garage så var ska de bilarna ta plats? Redan innan denna händelse var det stora problem med parkeringen. Och från hyresvärdens sida så är denna renovation av garage ett arbete som är begärt av kommun, hyresgästförening samt hyresvärd.

  Ni måste ta ert ansvar!!

  Förslag:

  1. Häv parkeringsförbudet tillfälligt tills renovering och eller annan lösning av parkeringsplatser är slutförd.
  2. Låt de parkeringsplatser som marken ägs av kommunen bli tillgängliga för parkering hela dygnet.

  Jag har bott i Visättra sen 2004. Detta med dåliga parkeringsmöjligheter är ingen nyhet. Men ni på kommunen verkar strunta i oss kommunmedborgare!!!

  Vi kräver en lösning på detta!!
 • *Edit

  De parkeringsplatser jag talar om är det nere vid Visättra IP.
 • *Edit 2
  Med parkeringsförbud menar jag så att det blir tillåtet att parkera längs vägarna upp emot Sågstugevägen samt den andra sidan upp emot Visättravägen.

  De finns utrymme där och de stör inte trafik. Liknande lösningar fungerar i hela stockholm och Sverige.
 • För att återkoppla gällande betalparkeringar så syftade jag på månadsparkeringar.

  MVH
 • Varför är det inte gratis parkering i visättra centrum efter öppet tiderna? Jag menar under natten? Dem står jo ändå tomma.
 • Hej,

  Har fått svar från Gator- och trafik där man hänvisar till tidigare svar i frågeforumet.

  Inför renoveringen av parkeringsgaraget (som ägs av Carnegie) har dem haft dialog med kommunen. Tillsammans har vi försökt hitta lösningar, bl.a. har man hört med Ica och Huge om de kan upplåta parkering, men det ville dem inte. Kommunen äger väldigt lite mark i områdena. Kommunen kan inte tillåta parkering på gatan pga att den är för smal. Carnegie har fixat parkeringsplatser i industriområdet under renoveringen och man har delat upp renoveringen i etapper för att minska problematiken.

  Det är Huge – det kommunalafastighetsbolaget som äger marken vid sportcentret och reglerar den parkeringenutifrån sina behov. Det är även möjligt att vända sig till andrafastighetsägare för att höra sig för om möjligheten till att hyra parkering inågon av de intilliggande fastigheterna. Huge är ett fristående bolag med enpolitisk styrning och om huge ska göra något kan inte vi tjänstemän styra detutan det gör politikerna som sitter i huges styrelse.

  Gatorna är för smala förgatuparkering och kommunen äger inte marken vid sportcentret och det är privata markägare vid bostäderna vilket gör att kommunen inte råder över marken. Denmark som kommunen har råder över är i princip gatumarken och där står det redanparkerade bilar.

   Kommunen ansvarar för allmänplatsmark, vilket oftast är gator, torg och/eller parker etc. Den allmänaplatsmarken får inte regleras för en särskild grupp eller person (eftersom den är just allmän). Detta medför att de parkeringsplatser som kommunen råder över aldrig kan reserveras för exempelvis boende i ett visst område eller på en viss fastighet.

  Med vänlig hälsning
 • Hej,

  Tack för svar!

  Vem är det som har bestämt att gatorna är för smala? För så vitt jag vet och erfarit är att det lätt får plats med tre bilar på bredden.

  Jag kan dock hålla med om att det kan vara smalt högst upp på backen (vid studentlägenheterna) men detta bör inte vara ett alltför stort problem. För några år sedan jobbade jag som taxichaufför och har upplevt gator som varit smalare, som haft parkering, än de som finns i Visättra. Besök gärna Rågsved eller Bandhagen så får ni ett exempel på det. Och i värsta fall så kan ansvarig myndighet sätta upp mötesplatser för bilisterna...

  Mvh,
  Aldims bror, Baldim
 • Jag med Aldims !
 • Får samma jävla svar hela tiden...ingen löser problemet... Alla hänvisar oss fram och tillbaka... Så ska man parkera bilen i Östermalm kanske och ta tåget till visättra... Där kan man i alla fall parkera gratis efter 17.00 och stå på gatan.
 • Hej,

  Hänvisar till tidigare information kring parkeringsfrågorna som kommunen svarat på, ni kan läsa om det i ovan text. För djupare frågor - maila till trafik@huddinge.se.
 • Jag håller med! Tycker det är helt sjukt att man i FLEMINGSBERG inte kan hitta en parkering som inte är avgiftsbelagd medan man på ställen innanför tullarna kan parkera gratis på kvällar och helger. Huddinge kommun, sluta citera samma svar hela tiden och lös parkeringsfrågan istället, det är uppenbarligen ett stort problem för invånarna.
 • Parkeringssituationen är under all kritik som flera tidigare skrivit. Jag är hyresgäst hos Carnegie och vad jag vet så har ingen renovering delats upp i etapper. Vi vräktes hela bunten i somras. Visserligen så vräktes undervåningen i garaget redan för ett par år sedan, men man har ju inte renoverat något sedan dess. Den parkering som ordnats i industriområdet är en dyr lösning (för hyresgästerna) pga omfattande skadegörelse på fordonen nattetid.

  Gatan är smal så kommunen har en poäng, men det går att komma förbi. Då tycker jag att det är värre med alla de bilar som parkerar vid in- och utfarter samt på och före övergångsställen.... de har parkerat trafikfarligt... och ska bötfällas eller helst forslas bort.

  Avgiftsbelagda nattparkeringar som några nämnt är en bra och i jämförelse lätt lösning. Man kan kanske även nyttja den där märkliga gräsmattan man odlade upp efter att man rev gamla centrumbyggnaden och göra om den till parkeringsyta? Det är ju inte direkt någon som har picknick där.

  Det talas varmt om att Flemingsberg är framtiden och man är stolt över den nya stadskärnan som växer fram, men samtidigt visas en ovilja och bristande respekt för de boende när ett mångårigt problem ignoreras. Gör om -gör rätt!
  Christer
 • Hejsan,

  Tack för att ni tar er tid att höra av er till oss.

  Kommunen har kontaktat Carniege för att träffas och diskutera situationen och få ett förtydligande kring deras tidsplan och plan för åtgärder.

  Handläggarna på trafiksektionen är tacksamma för de synpunkter och förslag som har kommit in via denna tråd och de jobbar med att gå igenom olika idéer på lösningar och vad kommunen kan göra för att underlätta situationen.

  Vänliga hälsningar,
  Lisa Servicecenter
 • Ali
 • Den bilden tåg jag i sågstuvägen 24 vem har ansvaret till den ?
  Ali
 • Har de hänt nått med parkerings situationen?

  Jag ser mer och mer bilar som står längs Visättravägen. Är det tillåtet nu?
  Mikael
 • Hej Ali och Mikael,
  Välkomna till vårt frågeforum.

  Angående bilden på asfalten är det lite svårt att se den exakta platsen. Men det är Huge som äger och förvaltar parkeringsplatsen utanför Sågstuvägen 24. Deras kundtjänst kan nås på info@huge.se . Själva gatan utanför, Sågstuvägen, ägs och driftas av kommunen. Felanmälan till oss kan göras via vår hemsida. 

  Parkeringsförbudet i området gäller fortfarande. Jag har pratat med trafiksektionen för att få en uppdatering om läget och informationen som vi har givit i tidigare svar gäller fortfarande. Kommunen kommer att träffa bolaget som äger parkeringsgaraget för att diskutera situationen.

  Vänliga hälsningar,
  Lisa Servicecenter
 • Hej Lisa
  Hur blev det nu efter mötet som bör ha hållits?
  Andreas Johansson
 • De undrar jag med..

  Fatta beslut snart!!

  Det går lösa detta problem på flera sätt.

  Tillåt avgiftsbelagda parkeringsplatser vid ip, avgiftsbelagda vägar eller bygga fler parkeringsplatser för att nämna några förslag.

  Tar man bort ett helt parkeringshus utan att först lösa nya platser är de rätt givet att de blir pannkaka.

  Nästa år är det val. Nuvarande styrande kommer verkligen inte få min röst.


  Mikael
 • Exakt så, varför göra det så svårt när det är så enkelt..?

  Problemen med för få parkeringsplatser är inte något som precis dykt upp i och med renoveringen av parkeringshuset utan det har funnits i flera år. Varför man inte har gjort något åt saken hittills övergår mitt förstånd..
  Aldim
 • Hej Andreas, Mikael och Aldim.

  Jag har kontaktat kommunens trafiksektion som jobbar med frågan. De svarade så här:

  "Vi jobbar tillsammans med fastighetsägaren och hoppas att kunna gå ut med information om en lösning inom kort. Tyvärr är inget beslutat ännu men vi tittar på olika lösningar tillsammans med fastighetsägaren. Vi kan tyvärr inte gå ut med informationen innan allt är klart."

  Ni får gärna skicka in era synpunkter eller klagomål i vårt formulär så skickas det till rätt avdelning.

  Önskar er en bra dag!
  Lisa Servicecenter
 • Min lön 13000kr
  Hyran 7500
  Böte värja månad 1500kr för att ingen parkering plats på Sågstuvägen är det svårt att Huddinge kommunin att låsa problemet  för parkering ????
  Ali
 • Det är absurt. De känns som de inte bryr sig om oss som bor i visättra.

  Jag har även problem med min hälsa. Har reumatoid sjukdom. Har svårt att gå. Måste kunna parkera nära min bostad.
  Mikael
 • Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.