Till senaste kommentaren

Farthinder på Gamla Södertäljevägen?

Framför övergångstället på Gamla Södertäljevägen 173 i Segeltorp har följande utförts på vägen som bilden visar.

Är detta förberedelse för kommande farthinder?

Kommentarer

 • Hej Jimmy,

  tack för din fråga!

  Kommunen planerade att anlägga två stycken farthinder (av typen busskuddar) på den här platsen. När arbetet påbörjades av entreprenören så började de med att fräsa vägbanan. Det medförde stora problem för de boende i närheten när fordon började köra över den bortfrästa körbanan. Anläggandet av busskuddar fick därför avbrytas, kommunen fick revidera åtgärden och endast fylla igen vägen. Tills vidare kommer inga gupp att anläggas vid denna plats med anledning av att marken är vibrationskänslig.

  Önskar en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter
 • Så vad kommer kommunen att göra för att minska hastigheten vid detta övergångsställe?

  Jimmy
 • Hej,
  ni får gärna utveckla svaret ovan, då "vi" har försökt få ned hastigheterna utmed Gamla Södertäljevägen(vid dagiset) under många år. Och bara för dryga året sedan så hade vi en incident där 2 yngre barn vara nära att stryka med. Så motiveringen: "Det medförde stora problem för de boende i närheten när fordon började köra över den bortfrästa körbanan." är långt ifrån OK, speciellt med tanke på att den frästa kanten är temporär.

  Och vad menas med att "marken är vibrationskänslig"? .....blir väldigt intressant när spårväg-syd ska passera där.

  För mig låter det som nån enstaka boende har gnällt så pass mycket att någon tillslut gett vika.
  MB
 • Hej Jimmy och MB,

  tack för era frågor!

  Just nu har kommunen inte några planerade åtgärder, men det finns eventuellt två alternativ; dels föra in den här platsen på en lista för utökad polisövervakning, dels digitala hastighetsskyltar.

  En studie har genomförts av kommunen för att utreda effekten av digitala hastighetsskyltar. Utvärderingen av denna är dock inte klar riktigt än, men visar den på positivt resultat kan den här platsen bli aktuell.

  Angående MB:s fråga återkommer jag så fort jag fått svar från handläggare.

  Trevlig kväll!


  Med vänlig hälsning

  Inger Servicecenter
 • Jag antar att det utfördes en mätning under x antal dagar som visade att vägen vid denna plats är vibrationskänslig?
  Och att då mätvärdena var högre än tillåtet.
  Men att göra en mätning på en väg där körbanan är bortfräst verkar väldigt konstigt.
  Det borde bli ett annat resultat om det fanns busskuddar.
  Men jag är ingen specialist inom detta område, så jag kan inte säga att det gjorts något fel.

  Om kommunen inte kommer att anlägga busskuddar framför övergångsstället.
  Går det att smalna av vägen fram övergångsstället?
  Eller tar det tid från bussarna?

  Jimmy
 • Hej MB och Jimmy,

  Nu har vi fått svar från handläggare:

  Marken längs Gamla Södertäljevägen är vibrationskänslig då den består av lera. Om tunga fordon kör på vägar som ligger på lera så kan det uppstå vibrationer i vissa hus som inte är grundlagda för att ta hänsyn till detta. Vibrationerna förstärks kraftigt när tunga fordon kör över ojämnheter som bortfrästa asfaltskanter eller farthinder.

  När spårväg planeras och byggs kommer trafikförvaltningen se till att nödvändiga förstärkningsåtgärder vidtas i vägkroppen så att inga störande vibrationer uppstår.

  Vid Gamla Södertäljevägen 173 uppstod klagomål på vibrationer redan av ojämnheten från den bortfrästa asfaltskanten, av erfarenhet vet vi att problemet kvarstår även med färdigbyggt farthinder och att vibrationerna är så pass frekventa och starka att det riskerar att skapa en olägenhet för hälsan hos de boende.

  I dagsläget finns det ingen planerad åtgärd istället för busskuddarna. En avsmalning skulle eventuellt gå att bygga, men risken är att det inte ger någon större hastighetssänkning då trafikflödena är tillräckligt låga för att fordon ska kunna lägga sig i mitten av vägen och passera utan att sänka hastigheten.

  Önskar er en trevlig fortsatt dag!


  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.