Till senaste kommentaren

Får man ha fritids under föräldraledighet och studier?

Hej!

Vi väntar ett barn till i november.
Får vår dotter som har börjat i förskoleklass gå kvar på fritids efter skoltid under föräldraledigheten? Hur många timmar i så fall?

Tänkte lite längre fram studera deltid samtidigt som jag är föräldraledig. Hur blir det då?

Kommentarer

 • Hej Maja,

  Välkommen till vårt frågeforum!

  Barn i grundskolan som har fritidshem (skolbarnomsorg) får normalt inte behålla platsen mer än månaden ut om en förälder är föräldraledig. Du som förälder har en skyldighet att anmäla när du inte behöver plats på fritidshemmet. Om du ska vara föräldraledig ska du anmäla detta till skolan minst två månader i förväg om inte särskilda skäl finns.

  Om du anser att ditt barn har särskilda behov och därför vill behålla platsen ska du söka dispens för detta hos skolan. Blanketten för dispensansökan kan du ladda ner genom att klicka här. Det är rektorn på respektive skola som tar ställning till din dispensansökan och hur många timmar som kan bli aktuellt. Ansökan lämnar du in till skolans expedition.

  Det samma gäller om du ska studera på deltid, du söker om dispens.
  Om du inte är föräldraledig och enbart ska studera del- eller heltid har ditt barn rätt till skolbarnomsorg.

  Mer information om fritids, skolbarnomsorg hittar du på vår hemsida.

  Vänliga hälsningar,

  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.