Får jag fälla ett träd?

Hej,

Jag vill fälla ett träd på min tomt och ett på grannfastigheten. Grannen och jag är överens. Får jag det?

Tack,
Kalle

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Kalle,

  Vad bra att du frågar oss om detta. Oftast behövs inget tillstånd för att fälla träd på egen tomtmark men det finns dock undantag.

  Är det inom detaljplanelagt område ska man kontrollera vad detaljplanen säger. I detaljplanen kan det finnas utmärkta värdefulla träd som inte får fällas utan särskild prövning. Detta är oftast gamla ekar. Det kan även finnas generella bestämmelser i detaljplanen som anger att trädfällning kräver marklov. 

  Det finns också några naturminnesmärkta träd varav alla är ekar förutom en tall.

  Efter att du och grannen kollat i detaljplanen och inte hittat värdefulla träd och därtill att ni fastighetsägare är överens finns inget hinder för trädfällningen.

  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Vad gäller om det är ett träd (ej ek, tall eller gran) som står på kommunens mark och vi vill ta ner det av estetiska anledningar. Finns det öppningar för sådant? Trädet står i en skogsdunge.

  Vi har också två, tre björkar som skuggar våran uteplats. De står på kommunens mark, sumpmark.
  Kan man få hjälp eller tillstånd att ordna detta?

 • Hej Timmy,

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  Träd som står på kommunens mark får inte fällas av någon annan än av kommunens tjänstemän. Ingen har rätt att fälla träd på någon annans fastighet utan bara på sin egen och utifrån vad som står i detaljplanen.

  Träd fäller vi inte av estetiska anledningar eller för att de skuggar en uteplats utan det bör vara en uppenbar risk, som att ett träd håller på att falla över en väg eller ledningar och dylikt, innan vi går till handling. I dessa fall tar vi gärna emot felanmälningar och efter det åker någon tjänsteman ut och tittar om trädet eller träden behöver fällas eller inte.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • hej utanför min tomt gräns ligger 3 träd som behöver fällas för på vilken vind som hälsat dem kan fälla ner på huset och nu ska jag bygga ett hus i min tomt så jag vill där emot att ni kan komma kolla på dem och det är ganska brådskande för jag hålla på börja med bygga
  tack

 • Hej Karada,

  Tack för att du frågar oss om träden.

  Först och främst bör du kolla om träden ligger på kommunens mark eller om det är någon annan fastighetsägare. Och sedan är det viktigt vad det står i detaljplanen om det behövs marklov för trädfällning eller inte.

  Du är välkommen att ringa oss så kan vi kolla vem som är fastighetsägaren. Vi nås på telefonnummer 08-535 30000.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej.
  Utmed min tomtgräns står fler höga träd, asp och björk. Vissa av dessa träd står mitt på tomtgränsen några innanför och några utanför tomtgränsen. Staket är draget något innanför  av praktiska skäl, skulle jag tro.
  Jag skulle vilja ta ner ett par tre stycken av dessa träd.
  Hur får jag reda på vilka träd är innanför resp utanför min tomtgräns.
  Hälsningar Victoria
 • Hej Victoria,

  Tack för din fråga.
  Om du mejlar din fråga till servicecenter@huddinge.se och skickar med kontaktuppgifter samt exakt adress kan vi skicka frågan till en handläggare. Hen kan i sin tur vid tillfälle åka ut och titta och bedöma vilka träd som är kommunens och vilka som är dina.

  Ha en bra dag!

  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter
 • Hej
  Har flera kommun träd som hänger över min tomt. Det är mycket grenar, löv och "propellerfrön" som ramlar ner på tomten. Även mycken bin och humlor som ramlar ner från trädet på tomten så vi vill inte att våran 2 åriga dotter går där. Finns det något vi kan få hjälp med?
  Kan kommunen såga bort allt som hänger över till våran tomt?
 • Hej Robin,

  Tack för ditt inlägg. Tråkigt att ett kommunägt träd ställer till så mycket besvär för din familj.

  Du kan mejla oss till servicecenter@huddinge.se eller ringa på telefonnummer 08-535 30000 så kan vi koppla till rätt handläggare som förhoppningsvis tar sig tid och kommer till er och tar sig en titt på trädet. Glöm inte att skriva vilken fastigheten heter.

  Ha ett trevligt veckoslut!

  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Träd som växer på min egen tomt och som inte är utmärkta på tomtkartan med ett (n) får jag alltså fälla utan tillstånd från kommunen?

  Skyddsvärda träd som är utmärkta på kartan behöver jag dock tillstånd för att få fälla?
  Är det korrekt uppfattat?

  Med vänlig hälsning,
  Louise Johansson
 • Hej Louise,
  Tack för ditt inlägg.

  Du har uppfattat det hela ganska korrekt men du ser inget om träd och trädfällning på en så kallad tomtkarta. Tomtkartan behövs för bygglov och marklov för trädfällning bland annat.

  Du bör kolla i den detaljplan som gäller för din fastighet och även noggrant läsa i bestämmelserna för ibland står det enbart i dem vad som generellt gäller för området. Ofta är träd utmärkta med n och (n) men det kan även stå en annan bokstav så det gäller att läsa allt i såväl detaljplanen som bestämmelserna.

  Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Tack för svar. Jag får göra lite mer efterforskningar helt enkelt :-)

  Med vänlig hälsning,
  Louise Johansson

 • Hej! Vi har frågat en bekant till oss om han kan hjälpa oss att ta ned två träd på vår tomt då han är utbildad och har såg, skyddsutrustning som krävs för jobbet. Han säger att det är emot lag att såga ned träd på annans tomt än den egna även om jag som fastighetsägare har tillfrågat honom. Ett vite på 10000kr riskerar han att få om han gör oss den tjänsten. Vad är det för fegler som gäller?
 • Som fastighetsägare ansvarar du för vad du gör på din tomt. Självklart kan du anlita t ex ett företag för att fälla träden, nåt annat vore ganska orimligt med tanke på riskerna med trädfällning. Storleken på sanktionsavgifterna är komplicerade och beräknas från fall till fall. Kontakta bygglov@huddinge.se vid mer detaljerade frågor.
 • Vad är skillnaden mellan sly och träd. Sly får man ta bort men träd kräver marklov
  Vad är gränsen så att säga

  Sen undrar jag vad för regler som gäller för att toppa träd. Finns någon gräns för hur mkt man får toppa ett träd
 • Hej Lisa och välkommen till vårt frågeforum.

  Du undrar över skillnaden mellan träd och sly. Man kan kalla mindre buskaktiga träd under ett par meter för sly men det är svårt att exakt definiera sly i centimeter. Men om det krävs marklov för att fälla träd står det i detaljplanen till exempel att träd över 1,5 meter eller att stammens diameter överstiger 15 centimeter kräver marklov och då är resten sly. Är man tveksam ska man alltid kontakta bygglovsavdelningen innan man tar ned några träd eller slyn.

  På kommunens mark får ingen privatperson ta ner någonting vare sig det rör sig om träd eller sly. På sin egen mark får man ta ner vad man vill om det inte krävs marklov men är det på en tomtgräns är det bra att kolla med grannen först så att alla är överens.

  Vilka regler som gäller då du vill toppa eller beskära träd är att beskärningen ska ske på ett yrkesmässigt sätt och vara vårdande för träden. Vet du inte själv vad som är så kallad vårdande åtgärd bör du låta en yrkesman sköta beskärningen.

  Hoppas att detta var svar på dina frågor och får passa på att önska dig en Glad Påsk!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej! Jag har så många riktigt stora och gamla träd ( ej ekar) på min tomt. Jag skulle vilja ta bort några av dessa. En av grannarna anser att träden skuggar och en av grannarna vill att alla träd ska finnas kvar. Knepig situation. Men ur ett lagperspektiv vilken hänsyn måste då tas?
 • Hej Anna och tack för ditt inlägg.

  Jag förstår att det uppstått en lite knivig situation men det är du som fastighetsägare som bestämmer över dina träd och bestämmer själv om du ska fälla dem eller inte.

  Innan du fäller dem gör du som ovan nämnts alltså kollar din detaljplan om det behövs marklov för trädfällningen eller inte.

  Önskar dig en trevlig vår och sommar.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Stort tack för snabbt och tydligt svar!
 • Hej jag har två björkar på min tomt utanför detaljplanerat område som jag vill fälla, dock så vill min granne ej ha dem fällda. Kan jag fälla dem utan att hamna i problem? Vad säger lagen
 • Hej Karl,

  Tack för ditt inlägg. Svaret blir exakt samma som i föregående inlägg att om du inte behöver marklov för trädfällning är det du som bestämmer över trädens varande eller icke varande på din fastighet.

  Önskar dig ett trevligt veckoslut!

  med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  En granne har huggit ner en kungsgran som ligger ej på hans tomt men på en annan granne som är bortrest hela sommar. Jag vet att granne 1 har ej frågat granne 2 annars skulle han inte huggit ner träden på natten!
  Jag har inte grannes 2 mobil, vad gör man om man stoppa honom från att flera träd komme försvinna!
 • Hej David,

  Tack för ditt inlägg.

  Det var en intressant iakttagelse som du har gjort. Tyvärr kan inte kommunen hjälpa till på något sätt då inte vi är fastighetsägaren. Det låter som att din granne nummer 2 får göra en polisanmälan då han kommer hem.

  Du kanske kan leta fram den bortresta grannens mobilnummer på internet eller hitta hen i sociala medier.

  Hoppas det inte händer mer äventyr om nätterna hos er.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej, var hittar jag detaljplanet för min tomt, där det ska stå vilka träd jag får och inte får såga ner ? Klickar på ordet detaljplan i ett svar och får: sidan kan inte hittas.
  Har en jätte stor ek, utmed tomtgränsen ( är på min tomt) och grenarna går ut över vägen, mellan el ledningar och ibland är vägverket ( eller nån annan kommungube) där och sågar i eken.
  Nu är det dags igen tror jag , men helst skulle de få ta ner hela eken för den ställer bara till med problem för alla el / tel ledningar.
  Mej stör den ej på något sätt, men tänkte det kanske är billigare i längden att kapa ner den helt ?
  Har dock ej råd att ta ner den själv, så undrar bar allmänt var jag hittar dessa ritningar ni talar om i era svar, så jag vet ifall den får tas ner eller ej.
  Mvh Anita
 • Hej Anita och tack för ditt inlägg.

  Vad bra att du uppmärksammade oss på att "sidan inte kan hittas" då du klickade på länken. Nu har jag åtgärdat problemet och hoppas du hittar till rätt sida och att du kan hitta din detaljplan.

  Huddinge kommun och Vattenfall måste såga bort kvistar som växer in i ledningar och skyltar med mera även om träd inte är på kommunal mark.

  Hoppas du hittar till rätt detaljplan och får svar på din fråga annars är du välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej Susannne
  Jag fick fram min tomt, som en röd avlång ruta.
  Med mitt hus inritat. Inget mer.
  Betyder det då att jag får fälla alla träd på min tomt om jag vill ?
  Mvh Anita
 • Hej igen Anita,

  Du verkar ha hittat rätt till din fastighet men inte lyckats få fram detaljplanen. Det finns instruktioner, en guide, hur man går till väga på vår hemsida. Du bör få fram en detaljplan och bestämmelser där du kan läsa vad som gäller för ditt område.

  Tveka inte att höra av dig igen om du behöver mer vägledning.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.