Till senaste kommentaren

Kan jag elda på tomten utanför eldningsveckorna ?

Hej,
Baserat på den extremt milda vintern har ju växtligheten startat väldigt tidigt i år, så min undran är om ni pga detta övervägt att tidigarelägga eldningsveckan (v16)? Vi är nu inne i vecka 12 och ska vi vänta ytterligare 1 månad kommer trädgården redan vara i full blom.
Tack!

Kommentarer

 • Hej Sandra!

  Tack för din fråga,

  Det finns i dagsläget ingen plan att tidigarelägga eldningsveckan. Det skulle krävas ett beslut av kommunfullmäktige, vilket inte är planerat. Om man vill elda trädgårdsavfall utanför eldningsveckan inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan man söka dispens hos Miljötillsynsavdelningen.

  För prövning och handläggning av en dispensansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa. Avgiften är för närvarande 7400 kronor, vilket motsvarar 5 timmars handläggning och avgift tas ut även om ansökan dras tillbaka eller ifall man får avslag.

  Prövningen av ett dispensärende tar ungefär sex veckor från det att ansökan inkommer tills att beslut kan fattas. Vår rekommendation är att trädgårdsavfall företrädesvis lämnas till en återvinningscentral, då det är det bästa alternativet för miljön.

  Bifogar miljötillsynsavdelnings dokument om trädgårdsavfall.

  Vi önskar dig en trevlig helg.

  Vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Kan man elda trädgårdsavfall på egen tomt, som är utanför stadsplan? Inga stora mängder, lite bortklippt tuja
  Maria O
 • Hej Maria!

  Tack för din fråga!

  Nedan svar fick jag från en miljöinspektör:

  "När det gäller eldning av trädgårdsavfall är det endast tillåtet att elda torra kvistar, grenar och liknande vedartat material. Gräs och löv är inte tillåtet att elda. Då torr tuja är barrliknande och brinner som löv är risken stor att det slår gnistor och att elden sprider sig.

  Rekommendationen är att ni avvaktar till eldningsveckan v. 42 eller att ni slänger allt material i sopsäckar och lämnar till återvinningscentral.

  Det är möjligt att söka dispens för att få elda trädgårdsavfall utanför eldningsveckan. För prövning och handläggning av en dispensansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa. Avgiften är för närvarande 7555 kronor, vilket motsvarar fem timmars handläggning och avgift tas ut även om ansökan dras tillbaka eller ifall man får avslag. Prövningen av ett dispensärende tar ungefär sex veckor från det att ansökan inkommer tills att beslut kan fattas.

  Ifall du vill söka dispens kan du kontakta miljötillsynsavdelningen på mailadress miljotillsyn@huddinge.se, så startar det ärende för detta. Och om du har några fler frågor får du gärna höra av dig till miljötillsynsavdelningen."

  Önskar dig en fin dag!


  Jonah Servicecenter
 • Min fråga gällde egentligen om det är skillnad på eldning på egen tomt inom och utanför stadsplan och även när det inte är eldningsvecka. Alltså, om man har en stor tomt som är utanför stadsplan, kan man elda torra grenar när det inte är eldningsvecka?
  Med vänlig hälsning,
  Maria O
 • Hej Maria,

  Det är samma regler inom hela Huddinge kommun oberoende om det är detaljplanerat eller ej. Dessutom bör man kolla på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida om det är eldningsförbud eller inte.

  Elda varsamt och ha en fin sommar.

  Med vänlig hälsning,
  Jonah Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.