Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När kan detaljplan Svartvik bli aktuell?

Hej, jag undrar när vi ska få en detaljplan för Svartvik? Högmora och Mellansjö har till sist fått planer men vi i Svartvik lämnades utanför.
Vilken tidshorisont kan vi förvänta oss? Vi låg i planeringen som delområde 3 med ett startdatum för detaljplan 2014 (projektplan 2013-2015).
Om problemet är att vi är för få att lägga resurser på undrar jag om kommunen inte kan tänka sig inslag av radhus tex.
Vänliga hälsningar
Caspar

Kommentarer

 • Hej Caspar,
  Tack för ditt inlägg på Huddinge kommuns forum.

  Jag fick nedanstående svar från vår Mark- och exploateringsavdelning:

  I Högmora har två etapper, Högmora 1 och Högmora 2, planlagts för permanentbebyggelse och gator samt va har byggts ut. Den tredje etappen, Svartvik, har inte påbörjats ännu. Svartvik saknar idag kommunalt vatten och avlopp men området har hög prioritet i kommunens va-utbyggnadsprogram. Planeringen för Svartvik var tidigare avsedd att påbörjas under 2019 men det bedömdes då inte vara möjligt. Vilka samhällsbyggnadsprojekt som kan startas är ett politiskt beslut och anges i kommunens plan för samhällsbyggnad. Den revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.

  I samband med att kommunfullmäktige den 2 november 2020 fattade beslut om Mål och Budget för 2021 godkändes också vilka ny projekt som kan starta 2021. När det gäller etapp 3, Svartvik, innebar beslutet att projektet skulle kunna påbörjas under 2021 under förutsättning att beslut om nytt gatukostnadsreglemente har fattats och vunnit laga kraft. Beslut om gatukostnadsreglementet fattades av kommunfullmäktige i december 2020 men beslutet har överklagats. Det är därför i dagsläget svårt att säga när projektet kan starta.

  Om du vill ta del av handlingarna från kommunfullmäktige hittar du dem på kommunen hemsida: https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/moten-kallelser-och-protokoll/ .


  Hoppas du fick svaret du sökte efter!

  Ha en trevlig dag,
  Med vänliga hälsningar • Hej!

  Hur ser processen för överklagandet ut?

  Mvh Frida
 • Hej Frida,

  Tack för ditt inlägg på denna tråd!

  Du kan läsa mer om överklagandeprocessen på boverkets hemsida, klicka här!

  Ha en trevlig dag,
  Med vänlig hälsning
 • Hej!

  Hur går det i överklagandeprocessen, när kan vi förvänta oss beslut?

  Mvh Frida
 • Hej Frida,

  Ber om ursäkt att svaret har dröjt men följande info har jag fått:

  "Frågan ligger just nu på förvaltningsrättens bord. Har tyvärr inte mer information då domstolar inte alltid är speciellt kommunikativa"

  Vill du ha mer information går det bra att maila mex@huddinge.se

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning


 • Jag undrar om det finns något underlag för vilket område det är som kommer att omfattas av etapp 3 Svartvik samt om det redan nu finns något underlag/utredningar för vad detaljplanen ska innefatta.
 • Hej!

  Hur går det i överklagandeprocessen, när kan vi förvänta oss beslut?

  Mvh Syed.
 • Hej Josefin och Syed,


  Tack för era frågor och jag ber om ursäkt att svar har dröjt. Han som har lämnat svaret heter Lucas Sandberg och ni får gärna kontakta honom direkt för mer information. Hans kontaktuppgifter står i slutet:

  "Om ”överklagandeprocessen” refererar till det nya gatukostnadsreglementet har jag tyvärr ingen ny info. Ärendet behandlas av förvaltningsrätten och ett beslut kommer förhoppningsvis i år, det är dock bara en gissning.

  Jag har ett preliminärt planområde för Svartvik jag kan delge."

  Lucas.Sandberg@huddinge.se

  Ha en trevlig dag!

  Med vänlig hälsning

 • Hej,
  Undrar hur det går i svartvik med allt, finns det något datum när VA bygget börjar, hur går det med överklagandet och kommer bygglovet bli normalt?
  Med vänlig hälsning, Simon Stålnacke
 • Hej igen Simon,

  Jag gjorde ett nytt inlägg av din fråga som du har märkt.
  Arbetet har påbörjats internt så om några månader kommer information på hemsidan men det tar några år innan allt är på plats.'

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.