Till senaste kommentaren

Vad är byggnadsarea, bruttoarea och öppenarea?

Hej!
Hur vet jag vad som räknas som byggnadsarea, bruttoarea och öppenarea när jag ska ansöka om bygglov?

Tacksam om ni kan reda ut begreppen.

Kommentarer

 • Hej Johannes och välkommen till vårt frågeforum!

  Som du är inne på är byggnadsarea, bruttoarea och öppenarea de tre areabegrepp som brukar förekomma i samband med bygglovsansökningar, och det är säkert många med dig som är intresserade av vad som räknas in i begreppen.

  Byggnadsarea (BYA)
  Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken, inklusive ytterväggar och utkragande byggnadsdelar (mindre utstickande fasaddelar liksom listverk, portomfattningar eller kortare takutsprång räknas inte med). Ett enplanshus och ett tvåplanshus med samma yttermått har samma byggnadsarea.

  Tänk på att till exempel carport och skärmtak räknas in i byggnadsarean.

  All byggnadsarea är också antingen öppenarea eller bruttoarea (se beskrivningarna nedan).

  Bruttoarea (BTA)
  Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad. Bruttoarea är alltid omsluten av väggar och ytterväggarnas utsida räknas med.

  Utrymmen som har en lägre rumshöjd än 1,9 meter räknas inte in i bruttoarean. Vid snedtak räknas bruttoarean 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.

  Tänk på att ett inglasat uterum eller inglasad balkong räknas som bruttoarea.

  Öppenarea (OPA)
  Öppenarea omfattar en byggnad eller del av byggnad med helt eller delvis öppna sidor.

  I öppenarea inräknas till exempel balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage/carport och liknande.


  Jag lägger till några länktips om du vill läsa vidare om begreppen och hur du mäter din bostad 👇

  Area och andra begrepp som ofta förekommer i bygglovsprocessen 

  Så mäter du din bostad (Svensk standard, SIS)


  Hoppas att informationen är till hjälp!


  Med vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.